Yönetici ya da virüsler tarafından kapatılmış Kayıt Defteri Düzenleyiciyi açma

Yönetici ya da virüsler tarafından kapatılmış Kayıt Defteri Düzenleyiciyi açma

Kayıt Defteri Düzenleyici (Registry Editor, regedit), Windows Kayıt Defteri denen ve hiyerarşik bir düzende tutulan kayıt anahtarlarının değiştirilerek, kullanıcının gelişmiş sistem ayarlarını değiştirmesine imkan sağlayan faydalı bir Windows aracıdır. Ancak etkili bir araç olmasına rağmen, Kayıt Defteri Düzenleyici tam olarak hata korumalı değildir.

Basit bir virüs enfeksiyonu onu kullanım dışı bırakmaya yeterlidir. Ya da sistem yöneticinizin Kayıt Defteri Düzenleyiciyi devre dışı bıraktığı zamanlar olabilir. Böyle bir bilgisayarda Kayıt Defteri Düzenleyiciyi açmaya çalıştığınızda ‘Kayıt Defteri Düzenleyici, sistem yöneticiniz tarafından devredışı bırakıldı’ gibi bir hata bildirisi alırsınız. Bu hatadan dolayı, Kayıt Defteri Düzenleyici üstündeki engellemeyi yine Kayıt Defteri Düzenleyiciyi kullanarak yapamazsınız.

Bu makalede, Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003/2008, Windows 7 veya Windows 8 çalıştıran bir bilgisayarda Kayıt Defteri Düzenleyicinin yeniden etkinleştirmesi için bazı çözümler önerilecektir.

 A. Grup İlkesi Düzenleyicisi’ni kullanarak Kayıt Defteri Düzenleyicisi’ni etkinleştirin

1. Başlat’a tıklayın ve Çalıştır’a gidin. Windows 8, Windows 7 veya Vista ile çalışan kullanıcılar arama kısmına ‘Çalıştır’ yazıp aratın. Windows + R kısayol tuşu da tüm Windows sürümleri için ‘Çalıştır’ kutucuğunu açar.

2. Çalıştır kutucuğuna Gpedit.msc yazın ve Enter tuşuna basın.

gpedit.msc Yönetici ya da virüsler tarafından

3. Kullanıcı Yapılandırması/Yönetim Şablonları/Sistem gidin.

4. Çalışma alanında, “Kayıt defteri düzenleme araçlarına erişimi engelle” üzerine çift tıklayın.

5. Açılan pencerede Yapılandırılmadı seçeneğini işaretleyip Tamam’a tıklayın.

gpedit.msc yerel-grup-ilkesi

Kayıt Defteri Düzenleyiciyi açma

6. Normalde, Kayıt Defteri Düzenleyicisi hemen erişilebilir olacaktır. Değilse, PC’nizi yeniden başlatın.

Grup İlkesi Düzenleyicisi Windows home sürümlerinde mevcut değildir.

B. Symantec UnHookExec.inf kullanarak Kayıt Defteri Düzenleyicisi’ni etkinleştirme

Symantec, tek bir tıklamayla Kayıt Defteri anahtarları değiştirerek üzerindeki kısıtlamaları kaldırmak için hemen uygulanabilir küçük bir INF dosyası hazırladı. Çoğu virüs, spyware, truva atları veya solucanlar normalde, belirli türde bir dosya çalıştırıldığında, her seferde çalıştırılabiln shell\open\command anahtarlarını etkiler. Normalde, onlar zararlı uygulamalarını .exe dosyalarıyla ilişkilendirerek gerçekleştirirler. UnHookExec.inf sadece Kayıt Defteri Düzenleyiciyi etkinleştirmekle kalmayıp, aynı zamanda bu tür ilişkilendirmeleri de kaldırır.

Sadece UnHookExec.inf dosyasını kaydedin ve çift tıklayıp kurulumu seçerek yükleyin. Dosya yüklenirken herhangi bir pencere veya uyarı kutusu görünmez.

http://securityresponse.symantec.com/avcenter/UnHookExec.inf

C. Sadece bir CMD Komut çalıştırarak Kayıt Defteri Düzenleyiciyi etkinleştirin

1. Not Defteri’ni açın.

2. Aşağıda verilen kodu kopyalayın ve yapıştırın.

reg add “HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System” /t Reg_dword /v DisableRegistryTools /f /d 0

3. EnableRegistry.bat olarak dosyayı kaydedin. Windows 8, Windows 7 veya Windows Vista kullanıyorsanız bu dosyayı yönetici olarak çalıştırın. Windows XP’de, sadece çift tıklayıp çalıştırın. CMD ekranda bir saniye görünür ve sonra kaybolur. Bu, işlem tamamlandı anlamına gelir.

4. Oturumu kapatın ve yeniden açın.

D. Visual Basic Script kullanarak Kayıt Defteri Düzenleyicisi Etkinleştirin

Doug Knox, kullanıcıların kolaylıkla Kayıt Defteri Düzenleyicisini etkinleştirebilmesini ve devre dışı bırakmasını sağlayan bir VBS komut dosyası hazırladı. Sadece regtools.vbs dosyasını indirin ve üzerine çift tıklayıp çalıştırın. Bu komut Kayıt Defteri Düzenleyicisinin mevcut durumunu eski haline getirir. Eğer Kayıt Defteri Düzenleme etkin olarak ayarlanırsa, bu komut onu devre dışı bırakır; devre dışı kalmışsa da etkinleştirir.

http://www.dougknox.com/security/scripts/regtools.vbs

Yukarıdaki link işe yaramazsa, Not Defteri’nde aşağıdaki kodu kopyalayın ve dosyayı regtools.vbs olarak kaydedin.

 Option Explicit

Dim WSHShell, n, MyBox, p, t, mustboot, errnum, vers

Dim enab, disab, jobfunc, itemtype

Set WSHShell = WScript.CreateObject(“WScript.Shell”)

p = “HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\”

p = p & “DisableRegistryTools”

itemtype = “REG_DWORD”

mustboot = “Log off and back on, or restart your pc to” & vbCR & “effect the changes”

enab = “ENABLED”

disab = “DISABLED”

jobfunc = “Registry Editing Tools are now ”

t = “Confirmation”

Err.Clear

On Error Resume Next

n = WSHShell.RegRead (p)

On Error Goto 0

errnum = Err.Number

if errnum 0 then

WSHShell.RegWrite p, 0, itemtype

End If

If n = 0 Then

n = 1

WSHShell.RegWrite p, n, itemtype

Mybox = MsgBox(jobfunc & disab & vbCR & mustboot, 4096, t)

ElseIf n = 1 then

n = 0

WSHShell.RegWrite p, n, itemtype

Mybox = MsgBox(jobfunc & enab & vbCR & mustboot, 4096, t)

End If

VBS dosyasını çalıştırdıktan sonra Kayıt Defteri Düzenleyici etkinleşmediyse bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Yönetici ya da virüsler tarafından kapatılmış Kayıt Defteri Düzenleyiciyi açma

Eğer bu yazı işe yaramadıysa bir bu yazıya bakın.

Leave a Reply