64 bit Windows 7′de, Access veritabanı kullanan ASP dosyalarında aşağıdaki hatayı alıyor olabilirsiniz.

ADODB.Connection error ‘800a0e7a’ Provider cannot be found. It may not be properly installed. /Default.asp, line 4

Bu hatayı veren kod parçası şu şekilde.

<% Set conn = Server.CreateObject(“ADODB.Connection”) dsn = “Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=” & Server.MapPath(“programdb.mdb”) conn.open dsn %>

Bu hatanın nedeni IIS’in 64 bit çalışması fakat ODBC sürücülerinin bu uyumlulukta çalışmaması..

Bunun kolay bir çözümü var. Windows 7 ye 32 bit uygulamalarını çalıştırmasına izin vermek.
1- Uygulama Havuzları linkine tıklıyoruz.

2- Orta bölümde listelenen havuzlardan ayarlarını değiştirmek istediğimizi seçiyoruz.
3- Sağ bölümde bulunan Gelişmiş Ayarlar linkine tıklıyoruz.
4- Açılan pencerede 32-Bit Uygulamaları Etkinleştir seçeneğini True yapıyoruz.

[ads12]

 

 

 

 

Artık uygulamamız 32 bit uyumlulukta çalışacak ve ODBC sürücüleri problem yaratmayacaktır.