Veri Tabanı Dersi (Access) Yazılı Soruları

By | 11 Temmuz 2013

Veri Tabanı Dersi (Access) Yazılı Soruları, klasik sorular, boşluk doldurma, genel veritabanı kavramları, tablo oluşturma, veritabanı türleri, access programı kullanımı, access nesneleri nelerdir?

Veri Tabanı Dersi access ilişkisel veri tabanı personel veri

SORULAR

 1. Veritabanının tanımını yapınız.
 2. Veritabanı kullanımının amaçlarını yazınız.
 3. Farklı veritabanı türlerine örnekler yazınız.
 4. Access Programında veritabanı penceresinde bulunan nesneler nelerdir?
 5. Tablo oluşturmak için kullanılan yöntemler nelerdir?
 6. Bir tablo tasarlarken dikkat edilmesi gereken kuralları maddeler halinde yazınız.
 7. Öğrencilerin numarasını, sınıfını, adını, soyadını, doğum tarihini, doğum yerini, telefon numarasını ve resmini veritabanında saklayan tablo yapısını alan adı ve veri türlerini belirterek oluşturunuz.

Boşluk doldurma

 1. Veritabanının İngilizce kelime karşılığı ……………………………….’dir.
 2. Access programı ile oluşturulan veritabanının dosya uzantısı ……………..…… olur.
 3. Her veritabanında mutlaka en az bir ………….……….…. bulunmak zorundadır.
 4. Bir tabloya verilerin daha görsel bir ortamda girilmesini sağlayan veritabanı nesnesine ……………denir.
 5. Verileri satır ve sütunlar halinde saklayan yapıya ………………….….. denir.
 6. Bir tablodaki verilerin istenilen şarta göre seçilmesini sağlayan veritabanı nesnesine ……..……… denir.
 7. ……………..…, verilerden oluşan birbiri ile ilgili veri tabanı yapısıdır.
 8. ……..…………, bir verinin kaydolması için gerekli biçimi ve türü belirlenmiş kısımdır.
 9. ……………….., veritabanında saklanan en küçük bilgi birimidir.
 10. ………..………, kayıtların peş peşe birleşmesi ile oluşan verilerin saklandığı veri tabanı nesnesidir.
 11. ………………………………………, her kaydın kendine ait tek değeri olan bilgisi sayesinde kayıtların sıralanmasını ve tabloların ilişkilendirilmesini daha etkin şekilde yapmamızı sağlar.
 12. Yazı ve rakamların karışık kullanılabildiği, ama üzerinde hesap yapılamayan veri türü …….……….’dir.
 13. Çok satırdan oluşan, 65.535 karaktere varan metin ve sayı (alfanümerik – abecesayısal) girilebilen veri türü ………………………..…’dir.
 14. Üzerinde matematiksel işlemler yapılabilen sayısal (nümerik) veri türü ………………………..……….’dir.
 15. …………..…, içinde tarih ve saat bilgisi tutan veri türüdür. 100 ile 9.999 yılları arasında bilgi saklayabilir.
 16. ………………………….……, virgülden önce 15, virgülden sonra 4 basamak saklayabilen, üzerinde matematiksel işlemler yapılabilen veri türüdür.
 17. …………………………………., tabloya bir kayıt eklendiğinde, değeri kendiliğinden 1 artan, kullanıcı tarafından güncellenemeyen bir alandır.
 18. ……………………..…………., içinde sadece Doğru/Yanlış, Evet/Hayır veya Açık/Kapalı gibi bilgi saklayabilen veri türüdür.
 19. Tek değere sahip olan ve her tabloda olması gereken alan ……………………………
 20. Bir verinin türü belirtilerek ortak olarak kaydolduğu sütun ……………………………………

Cevapları ve Soruları İndirmek İçin Tıklayınız

Access ve Veritabanı ile ilgili diğer dökümanlar için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.