Ustalık belgesi nasıl alınır kimler alabilir lise mezunları nasıl başvurabilir

By | 23 Eylül 2014

Ustalık belgesi nasıl alınır kimler alabilir lise mezunları nasıl başvurabilir, ustalık ve kalfalık ne demek, kimler bu belgeleri alabilir, mesleki eğitim kanunu

Mesleki Eğitim Kanununa göre kalfa ve usta tanımları aşağıdaki gibidir.

Kalfa“, bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını kazanmış ve bu meslekle ilgili iş ve işlemleri ustanın gözetimi altında kabul edilebilir standartlarda yapabilen kişiyi;

Usta“, bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını kazanmış ve bunları mal ve hizmet üretiminde iş hayatınca kabul edilebilecek standartlarda uygulayabilen; üretimi planlayabilen; üretim sırasında karşılaşılabilecek problemleri çözümleyebilen; düşüncelerini yazılı, sözlü ve resim ile açıklayabilen; üretimle ilgili pratik hesaplamaları yapabilen kişiyi;

ifade eder.

ustalık belgesi nasıl alınır

Ustalık belgesi nasıl alınır, Ustalık sınavına girme şartları:

Madde 28 – a) Ustalık sınavı, adayın, kendi mesleğinde usta olarak çalışabilmesi için gerekli bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını mal ve hizmet üretiminde iş hayatınca kabul edilebilir standartlara göre bağımsız olarak uygulayıp uygulayamadığını ölçmek amacı ile düzenlenir.

Sınavın esas ve usulleri yönetmelikle düzenlenir.

b) (Değişik : 29/6/2001 – 4702/16 md.) Kalfaların, ustalık sınavlarına girebilmesi için mesleklerin özelliğine göre Bakanlıkça belirlenecek süre kadar çalışmış ve ustalık eğitimi kurslarını başarı ile tamamlamış olmaları gerekir.

c) Kalfalık yeterliğini kazanmış olup mesleklerinde en az beş yıl çalışmış olanlar ustalık sınavlarına doğrudan katılabilirler.

Bu sınavları başarı ile tamamlayanlara ustalık belgesi verilir. Ustalık belgesi bulunmayanlar usta unvanı ile çalışamaz ve çalıştırılamazlar.

Ustalık belgesi nasıl alınır, Meslek lisesi mezunları için ustalık

Madde 29 – (Değişik : 29/6/2001 – 4702/17 md.)

En az üç yıl süreli mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarından veya mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarından mezun olanlar, Bakanlıkça düzenlenen ustalık eğitim kurslarına katılabilecekleri gibi doğrudan da ustalık sınavlarına girebilir.

Bu kursların kapsam ve süreleri ile sınavların esas ve usulleri Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Ustalık unvanının kullanılmadığı mesleklerde çalışanlara, ustalık belgesinin hak, yetki ve sorumluluklarını taşıyan belge aynı esaslara göre verilir.

Mesleki ve teknik orta öğretim kurumu veya mesleki ve teknik eğitim merkezi mezunlarından, alanlarında Bakanlığa bağlı iki yıllık bir yaygın eğitim kurumundan belge alanlara doğrudan ustalık belgesi verilir.(1)

İşyeri açma, bağımsız işyeri nasıl açılır, iş yeri açma yetki ve belgesini kim verir, ustalık belgesi için yaş şartı varmı, 

Madde 30 – (Değişik : 29/6/2001 – 4702/18 md.)

Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilir.

Bu Kanun kapsamına alınan il ve mesleklerde; belediyeler ve işyeri açma izni vermeye yetkili diğer kurum ve kuruluşlar işyeri açacaklardan, meslek odaları ise işyeri sahibi olarak üye kaydı yaptıracaklardan, ustalık belgesi istemek zorundadır.

Bu işyerlerinde alanında mesleki eğitim almış olanlar istihdam edilir. İstihdam edilenlerin almaları gereken eğitimin seviyesi, türü ile halen çalışanların durumu Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

İşyeri sahipleri veya o işyerinde çalışan ustalık belgesi sahipleri, ustalık belgelerini işyerlerine asar.

Ustalık belgesi sahibi olanlar bu haklarını onsekiz yaşını tamamlayana kadar kullanamaz.

Teknik lise mezunları veya mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarının dört yıllık eğitim programlarından mezun olanlara, ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarını taşıyan, mesleklerinde bağımsız İşyeri Açma Belgesi verilir.(1)

Usta öğreticilik belgesi

ustalik belgesi ornegi

Madde 31 – Ustalık yeterliğini kazanmış olanlar Bakanlıkça açılacak iş pedagojisi kurslarını başarıyla tamamladıkları takdirde kendilerine usta öğreticilik belgesi verilir.

5174 sayılı kanuna göre;

Madde 102- Ticaret siciline kayıtlı olanlardan 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda öngörülen ustalık belgesi istenmez.

Ustalık Belgesi kimlere verilir?

Geçici Madde 1 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte;

a) Bakanlıkça tesbit edilen meslek dallarında çalışmakta olup, bakanlıkça ilan edilecek tarihten itibaren üç ay içerisinde müracaat edenlerden;

1. 18 yaşını doldurmuş olanlar doğrudan,

2. 16 yaşını doldurmuş olanlar kapsam ve süreleri Bakanlıkça belirlenecek eğitime tabi tutulduktan sonra,

Kalfalık imtihanlarına alınırlar. İmtihanlarda başarılı olanlara kalfalık belgesi verilir.

3. Kalfalık belgesini almış olup 22 yaşını doldurmuş olanlara ustalık imtihanlarını başarmaları şartı ile ustalık belgesi verilir.

4. Lise dengi mesleki ve teknik öğretim kurumlarından 1985 – 1986 öğretim yılı sonuna kadar mezun olanlara;

Doğrudan ustalık belgesi verilir.

__________________

(1) Ustalık belgesi ile ilgili olarak 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Kanunun 102 nci maddesine bakınız.

Ustalık Belgesi başvurusunda istenilen belgeler nelerdir?

a-Ek III  formu

b-Öğrenim belgesi aslı ve örneği (Aslı onaylandıktan sonra iade edilir)

c-Nüfus cüzdanı aslı ve örneği

d-Dört adet vesikalık fotoğraf

e-Sağlık ve fiziki durumunun mesleğinin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olduğunu gösterir doktor raporu

f-Kalfalık Belgesinin aslı ve fotokopisi

g-06.01.1998´den sonraki çalışmalar için SGK belgesi

Belgenin Verilmesine Esas Kanun Maddesi

Belgenin Türü

Belgeyi İmzalayacaklar

28/b ve 28/c
(3 yıl hizmet ve kurs sonucu –5 yıl hizmet belgelendirme sonucu)29
(Meslek Lisesi Mezunları)35
(Denklik Maddesi gereğince)

 G.M.1’in a 3. fıkrası

Ustalık Belgesi

(İmtihan Sonucu Verilen)

– Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü- Birlik/Oda Başkanı veya Kurumu Amiri- Milli Eğitim Müdürü-Vali
35
(Denklik Maddesi gereğince)

 G.M.1’in b/1 ve b/32.fıkrası

Ustalık Belgesi

(Doğrudan Verilen)

– Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü- Milli Eğitim Müdürü- Vali

Ustalık Belgesi Başvuru formları belgeleri:

1- Ustalık eğitimi (EK-10) başvuru formu için tıklayınız.

2- Ustalık eğitimini tamamlayanların (EK-11) bitirme sınavlarına girmek için doldurmaları gereken form için tıklayınız.

3- 9. Maddeye göre tamamlama eğitimine katılacakların (EK-1) başvurmaları için gerekli olan form için tıklayınız.

4- Af döneminde kalfalık belgesini aldıktan sonra hizmet belgelendirerek (EK-3)başvurmaları için gerekli olan form için tıklayınız.

5- Af döneminde Maliye kaydı ile hizmet belgelendirerek (EK-4) başvurmaları için gerekli olan form için tıklayınız.

Ustalık belgesi almak için size en yakın Mesleki Eğitim Merkezine başvurup ayrıntılı bilgi elde edinebilirsiniz.

Ustalık Eğitimi Ortak Dersleri ve Diğer Dersleri görmek için tıklayınız.

Kanunlar için tıklayınız.

Derslerle ilgili konular ve modüllere ulaşmak için tıklayınız.

19 thoughts on “Ustalık belgesi nasıl alınır kimler alabilir lise mezunları nasıl başvurabilir

 1. ALP ARSLAN

  END.MES.LİSESİ MEZUNLARI KAMUDA TEKNİSYEN OLAMSI HANGİ TARİHE KADAR SINAVSIZ HAK KAZANIYOR.ÇALIŞTIĞIM YERDE BİR BAYAN SINAVSIZ TEKNİSYEN HAK ETTİ BENDEN BEŞ YIL SONRA MEZUN OLMUŞ BEN KANUNİ MADDELERİ BİLMEDİĞİM İÇİN BAŞVURAMADIM,NASIL HAK EDERİM LÜTFEN BİLGİ VEREBİLİRMİSİNİZ.
  TEŞEKKÜR EDERİM ŞİMDİDEN.

 2. gazili18 Post author

  eml mezunları okulu bitirdiğinde teknisyen ünvanı olurlar. Diplomanız varsa bu hakkı elde etmişsiniz demektir. Sınavsız teknisyen olamaz, mutlaka eml bitirmiş olmalı.

 3. ALP ARSLAN

  Teşekkür ederim gazili18 Ancak olmuyor konu hangi yasanın maddesine dayanak oluyor o belirtilirse ancak işte önemli olanı. birde ….şu tarihe kadarlar doğrudan teknisyenlik kadrosu alırlar o tarihten sonrakiler de sınava TABİ OLUR DİYORLAR..ÖNEMLİ OLAN YASA VE MADDESİ…BEN EML MEZUNUYUM HEMDE 1985 BU HAKTAN YARARLANIYORUM AMA BİLMİYORUM YASA VE MADDESİNİ .BENDEN BEŞ YIL SONRA MEZUN OLAN ALDI BEN MÜRACAAT EDEMEDİM…EHLİYETİ 2003 TEN ÖNCE ALANLAR SRC BELGELERİNİ SINAVSIZ VE ÜCRETSİZ ALMA HAKKINA SAHİP OLUR GİBİ…DİLEKÇE İLE BAĞLI OLDUĞUN-ÇALIŞTIĞIN KURUMUN PERS.ÖZLÜK HAKLARINA MÜRACAAT ETMELİ….YASA…MADDESİ UYARINCA VERİLEN TEKNS.KAD.HAKMIN VERİLMESİ DİYE….YASA VE MADDESİ İLE YILI ÖNEMLİ EĞER AYRINTI BİLGİ VEREBİLİRSENİZ TEKRAR TEŞEKKÜR EDERİM…

 4. gazili18 Post author

  konu hakkında bilgim yok ama, en yakın ilçe milli eğitim size yardımcı olabilir diye düşünüyorum

 5. VAHDED BİÇER

  MERHABALAR KOLAY GELSİN EŞİM BELEDİYE BÜNYESİNDE LOKALDE ÖRGÜ ÖGRETİCİ USTA OLABİLMESİ İÇİN NE YAPMAMIZ GEREK.KENDİSİ LİSE MEZUNU HİÇ BELGEMİZ YOK.

 6. Damla

  2015 okul öncesi lise mezunuyum bu durumda usta ögretici belgesi alabilme ve ozel veya devlet okullarında calışabilme yetkim olabilirmi veya özel bir yer okul âçabilirmiyim

 7. gazili18 Post author

  iş yeri açma belgesini almış olmanız lazım.
  özel okullarda çalışabilirsiniz.

 8. Elif

  İyi günler ben kuafor olarak belgemi aldım kalfalık usta olarak almam için illa bir iş yerinde çalışmam gereklimi

 9. Samet

  İyi günler ben 2005 eml motor bölümü mezunuyum ustalık belgesi alabılıyormuyum alıyorsam nasıl elde edebilirim

 10. Özlem

  Merhaba ben 29 yasındayım dısardan lıse okuorum bıtmek uzere cok az kredım kaldı ve aynı zamanda ozel estetısyenlık kursuna gıdıorum estetısyenlık belgemın arkasından ıpl belgesı kalıcı makyaj ve masaj derslerınıde almak ıstıorum bu belgelerımı aldıgımda hocalık belgesı alabılırım sanırım belırlı bır saatı varmış o saatlerı doldurmamız gerekıyormus bana bununla ılgılı bır bılgı verebılırmısız ozel kurumlarda kurslarda ogretmen olarak calısmak ıstıuorum bu mumkunmudur?

 11. gazili18 Post author

  Sizeen yakın halk eğitim merkezine giderek bölümünüz,dersler ve saatlerle ilgili gerekli bilgiyi alabilirsiniz.

 12. Abdullah

  Merhabalar, ben meslek lisesi mezunuyum, mezun olurken İŞ YERİ AÇMA BELGESİ verdiler.Belgenin altında bu belge ustalık belgesinin tüm haklarını kapsar yazıyor. USTALIK BELGESİ almama gerek var mıdır ? Yardımcı olursanız sevinirim

 13. gazili18 Post author

  usta olmak için doğrudan ustalık sınavına girebilirsiniz. Yada halk eğitime başvurarak ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

 14. gazili18 Post author

  meslek lisesi mezunları için yazıda açıklanmış olan ama gözden kaçmış olan bölüm.
  En az üç yıl süreli mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarından veya mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarından mezun olanlar, Bakanlıkça düzenlenen ustalık eğitim kurslarına katılabilecekleri gibi doğrudan da ustalık sınavlarına girebilir.

 15. Emine

  Tabi canım olabilirsiniz biz boşunamı okuduk meslek lisesi kuaförlük cilt bakımını üniversitesini boşunamı bitirdik 4aylık kursla ögretmen olmak ne haddinize !

 16. Ahmet Akdoğan

  Anadolu Otelcilik Ve Turizm Meslek Lisesi mezunuyum 2006 da mezun oldum suan için usta öğretici belgesi alabilir miyim…

 17. Burak

  Slm ben bu yıl mezun oldum meslek lisesin,den tekniker yada teknisyen olabilmem icin ayrıntılı bilgi verebilirmisiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.