Tagged: ekrem türkay

Gauss eliminasyon 4

Gauss eliminasyon yöntemi 2

Gauss eliminasyon yöntemi. Lineer denklem sistemlerini çözmede kullanılan en popüler tekniklerden birisi Gauss Eliminasyonu yöntemidir. Bu yöntem genel bir n denklemli ve n bilinmeyenli lineer ... Devam

Jacobi Yöntemi 0

Jacobi Yöntemi

clc clear a=[8,2,3;1,-9,2;2,3,6] b=[30;1;31] x=[0;0;0]; c=length(b); k=0; e=0.0001; td=e;   while td>=e y=x;   for i=1:c d=0; for j=1:c if i~=j d=d+(a(i,j)*y(j)); end end x(i)=(b(i)-d)/a(... Devam