Sql Sorgu Örnekleri Tablo Oluşturma Veri ekleme Gruplama Select Kullanımı Müşteri Örneği 17 tane

Sql kullanırken sorgularımızı çalıştırmak için yeni bir sorgu ekranı açmamız gerekiyor.

Her bir örneği yazarken yeni bir sorgu penceresi açıyoruz.

Şimdi örneklere geçelim.

Örnek 1

Musteri adında bir veritabanı oluşturunuz.

CREATE DATABASE OrnekLtd

Örnek 2

Özellikleri aşağıda verilen musteri tablosunu oluşturunuz.

Kolon Adı Data Tipi Kısıtlamalar
mno int Not null primary key
Adi varchar (30)
Soyadi Varchar (30)
Grubu char (1)

Use OrnekLtd
go
CREATE TABLE musteri (mno int not null primary key, Adi varchar(30), Soyadi Varchar(30),Grubu char(1))
go  

Örnek 3

Özellikler aşağıda verilen Fatura tablosunu oluşturunuz.

Kolon Adı Data Tipi Kısıtlamalar
mno int
ftno int
UrunNo varchar(10)
miktar float
fiyat money

use OrnekLtd
go
CREATE TABLE Fatura (mno int, ftno int, UrunNo varchar(10), miktar float, fiyat money)
go

Örnek 4

Özellikleri aşağıda verilen Urun tablosunu oluşturunuz.

Kolon Adı Data Tipi Kısıtlamalar
UrunNo varchar(10) not null primary key
Adi varchar(50)
StokMiktar float
Birim char(5)
Grubu char(2)

use OrnekLtd
go
CREATE TABLE Urun (UrunNo varchar(10) not null primary key, Adi varchar(50), StokMiktar float, Birim char(5), Grubu char(2))
go

Örnek 5

Müşteri tablosuna veri ekleyiniz.

use OrnekLtd
go
INSERT musteri (mno, Adi, Soyadi, Grubu) VALUES (1,’Ali’,’Aslan’,’A’)
go
INSERT musteri (mno, Adi, Soyadi, Grubu) VALUES (2,’Mehmet’,’Kılıç’,’B’)
go
INSERT musteri (mno, Adi, Soyadi, Grubu) VALUES (3,’Ayşe’,’Türk’,’A’)
go
INSERT musteri (mno, Adi, Soyadi, Grubu) VALUES (4,’Tuğçe’,’SARI’,’C’)
go 

Örnek 6

Fatura tablosuna veri ekleyiniz.

use OrnekLtd
go
INSERT Fatura (mno, ftno, UrunNo, miktar, fiyat) VALUES (1,1,’A’,1,5)
go
INSERT Fatura (mno, ftno, UrunNo, miktar, fiyat) VALUES (1,1,’B’,2,10)
go
INSERT Fatura (mno, ftno, UrunNo, miktar, fiyat) VALUES (1,1,’E’,1.5,2)
go
INSERT Fatura (mno, ftno, UrunNo, miktar, fiyat) VALUES (1,2,’A’,1.5,2)
go
INSERT Fatura (mno, ftno, UrunNo, miktar, fiyat) VALUES (3,3,’B’,4,10)
go
INSERT Fatura (mno, ftno, UrunNo, miktar, fiyat) VALUES (2,4,’B’,4,10)
go
INSERT Fatura (mno, ftno, UrunNo, miktar, fiyat) VALUES (3,5,’C’,2,7)
go
INSERT Fatura (mno, ftno, UrunNo, miktar, fiyat) VALUES (3,5,’A’,1,3)
go
INSERT Fatura (mno, ftno, UrunNo, miktar, fiyat) VALUES (4,6,’E’,2,1.5)
go  

Örnek 7

Urun tablosuna veri ekleyiniz.

USE OrnekLtd

GO

INSERT Urun (UrunNo,Adi,StokMiktar,Birim,Grubu) VALUES (‘A’,’Çivi’,10,’kg’,’A3′)

go

INSERT Urun (UrunNo,Adi,StokMiktar,Birim,Grubu) VALUES (‘B’,’Çekiç’,1,’Adet’,’A2′)

go

INSERT Urun (UrunNo,Adi,StokMiktar,Birim,Grubu) VALUES (‘C’,’Tel’,5,’kg’,’A3′)

go

INSERT Urun (UrunNo,Adi,StokMiktar,Birim,Grubu) VALUES (‘D’,’Tahta’,50,’m3′,’A3′)

go

INSERT Urun (UrunNo,Adi,StokMiktar,Birim,Grubu) VALUES (‘E’,’Cam’,100,’m2′,’B1′)

go

INSERT Urun (UrunNo,Adi,StokMiktar,Birim,Grubu) VALUES (‘F’,’Kasa’,100,’mt’,’C2′)

go

Örnek 8

 

Fatura tablosunu, mno değerine göre gruplayarak, her müşterinin miktar ve miktar*fiyat toplamını veren sorguyu yazınız.

USE OrnekLtd

GO

— Tüm fatura tablosu içeriği

SELECT * FROM Fatura

Go

 

— İstenen sorgu

SELECT mno,SUM(miktar) as MiktarToplam,

      SUM(miktar*fiyat) as TutarToplam

      FROM Fatura GROUP BY mno

go

Örnek 9

 

Fatura tablosunu mno değerine göre gruplayarak, UrunNo değeri E olanlar hariç, her müşterinin miktar ve miktar*fiyat toplamını veren sorguyu yazınız.

 — Tüm fatura tablosu içeriği

SELECT * FROM Fatura

Go

— İstenen sorgu

— Burada WHERE UrunNo<>’E’ deyimi ile

— UrunNo E olanlar hariç olarak

— Gruplanıyor.

SELECT mno,SUM(miktar) as MiktarToplam,

      SUM(miktar*fiyat) as TutarToplam

      FROM Fatura WHERE UrunNo<>’E’ GROUP BY mno

go

 Örnek 10

 

A grubu müşterilerin mno değerini bulunuz ve bulduğunuz mno değeri olan müşterilerin miktar ve tutar toplamını veren sorguyu yazınız.

— Grubu A olanları veren sogu

SELECT mno FROM musteri WHERE Grubu=’A’

go

 

— İstenen 2. sorgu

SELECT mno,SUM(miktar) as MiktarToplam,

      SUM(miktar*fiyat) as TutarToplam

      FROM Fatura WHERE mno in (1,3) GROUP BY mno

go

Örnek 11

Örnek 10 da yazdığımız 2.sorguda (1,3) yerine 1. sorguyu koyarak yeniden çalıştırınız.

SELECT mno,SUM(miktar) as MiktarToplam,

      SUM(miktar*fiyat) as TutarToplam

      FROM Fatura

     WHERE mno in

(SELECT mno FROM musteri WHERE Grubu=’A’)

      GROUP BY mno

go

Örnek 12

Grubu C olan müşterilerin numarasını bulunuz ve bulduğunuz numaraya sahip müşterilerin fatura bilgisini veren sorguyu yazınız.

— Grubu C olan müşterilerin numarası

SELECT mno FROM musteri WHERE Grubu=’C’

Go

 

— Yukarıda bulduğumuz numaraya sahip

— müşterilerin Fatura bilgisi

SELECT * FROM Fatura WHERE mno in (4)

go

Örnek 13

12. örnekteki sonucun aynısı aşağıdaki tek sorgu ile elde edilir.

 SELECT * FROM Fatura WHERE mno in

(SELECT mno FROM musteri WHERE Grubu=’C’)

go  

Örnek 14

Fatura tablosunda miktar ve tutar çarpımı toplamını bulunuz ve bu toplamdan yararlanarak fatura tablosundaki her kayıtın miktar* fiyat ‘ın yüzdesini bulunuz.

SELECT SUM(miktar*fiyat) FROM Fatura

go 

SELECT *, Yuzde= (miktar*fiyat/131.0*100.0) FROM Fatura 

go 

Örnek 15

Örnek 14 deki iki sorgu tek sorgu olarak birleşti ve aynı sonucu verdi.

SELECT *,

Yuzde=(miktar*fiyat/(SELECT SUM(miktar*fiyat) FROM Fatura)*100.0)

FROM Fatura

go

Örnek 16

Fatura tablosunda her müşterinin Tutar Toplamını bulunuz.

SELECT mno, ToplamTutar=SUM(miktar*fiyat)

FROM Fatura  GROUP BY mno

Go

Örnek 17

Müşteri tablosunda müşteri bilgilerinin yanına her müşterinin tutar toplamını veren sorguyu yazınız.

 SELECT *, ToplamTutar =

(SELECT SUM(miktar*fiyat) FROM Fatura WHERE mno=musteri.mno)

FROM musteri

Go

[ads16]

Benzer Yazılar
Comments
  1. mehmet kara
  2. kerem
  3. Ceren
  4. gazili18

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Doğru cevabı sayı olarak yazın. *