Sql Sorgu Örnekleri Tablo Oluşturma Veri ekleme Gruplama Select Kullanımı Müşteri Örneği 17 tane

By | 11 Temmuz 2013

Sql Sorgu Örnekleri Tablo Oluşturma Veri ekleme Gruplama Select Kullanımı Müşteri Örneği 17 tane, sql server programını kullanarak yeni sorgular oluşturmak, tablo olluşturmak, veri eklemek, Verileri Gruplamak, SQL select komutunu kullanmayı öğrenmek, verileri gruplandırmak

sql sorgu örnekleri tablo

Sql kullanırken sorgularımızı çalıştırmak için yeni bir sorgu ekranı açmamız gerekiyor.

Her bir örneği yazarken yeni bir sorgu penceresi açıyoruz.

Şimdi örneklere geçelim.

Sql Sorgu Örnekleri

Örnek 1: Tablo oluşturma

Musteri adında bir veritabanı oluşturunuz.

CREATE DATABASE OrnekLtd

Örnek 2: Özellikleri verilen tabloyu oluşturma

Özellikleri aşağıda verilen musteri tablosunu oluşturunuz.

Kolon Adı Tarih Türleri Kısıtlamalar
mno int Birincil anahtar boş değil
Adi varchar (30)
Soyadi Varchar (30)
Grubu karakter (1)

Use OrnekLtd
go
CREATE TABLE musteri (mno int not null primary key, Adi varchar(30), Soyadi Varchar(30),Grubu char(1))
go  

Örnek 3: Sql Sorgu Örnekleri tablo oluşturma

Özellikler aşağıda verilen Fatura tablosunu oluşturunuz.

Kolon Adı Tarih Türleri Kısıtlamalar
mno int
FTNO int
UrunNo varchar (10)
miktar şamandıra
fiyat para

use OrnekLtd
go
CREATE TABLE Fatura (mno int, ftno int, UrunNo varchar(10), miktar float, fiyat money)
go

Örnek 4: Özellikleri verilen tabloyu oluşturma

Özellikleri aşağıda verilen Urun tablosunu oluşturunuz.

Kolon Adı Tarih Türleri Kısıtlamalar
UrunNo varchar (10) birincil anahtar boş değil
Adi varchar (50)
Shtokaniktr şamandıra
Birim karakter (5)
Grubu karakter (2)

use OrnekLtd
go
CREATE TABLE Urun (UrunNo varchar(10) not null primary key, Adi varchar(50), StokMiktar float, Birim char(5), Grubu char(2))
go

Örnek 5: Sql Sorgu Örnekleri tabloya veri ekleme

Müşteri tablosuna veri ekleyiniz.

use OrnekLtd
go
INSERT musteri (mno, Adi, Soyadi, Grubu) VALUES (1,’Ali’,’Aslan’,’A’)
go
INSERT musteri (mno, Adi, Soyadi, Grubu) VALUES (2,’Mehmet’,’Kılıç’,’B’)
go
INSERT musteri (mno, Adi, Soyadi, Grubu) VALUES (3,’Ayşe’,’Türk’,’A’)
go
INSERT musteri (mno, Adi, Soyadi, Grubu) VALUES (4,’Tuğçe’,’SARI’,’C’)
go 

Örnek 6:Tabloya veri ekleme

Fatura tablosuna veri ekleyiniz.

use OrnekLtd
go
INSERT Fatura (mno, ftno, UrunNo, miktar, fiyat) VALUES (1,1,’A’,1,5)
go
INSERT Fatura (mno, ftno, UrunNo, miktar, fiyat) VALUES (1,1,’B’,2,10)
go
INSERT Fatura (mno, ftno, UrunNo, miktar, fiyat) VALUES (1,1,’E’,1.5,2)
go
INSERT Fatura (mno, ftno, UrunNo, miktar, fiyat) VALUES (1,2,’A’,1.5,2)
go
INSERT Fatura (mno, ftno, UrunNo, miktar, fiyat) VALUES (3,3,’B’,4,10)
go
INSERT Fatura (mno, ftno, UrunNo, miktar, fiyat) VALUES (2,4,’B’,4,10)
go
INSERT Fatura (mno, ftno, UrunNo, miktar, fiyat) VALUES (3,5,’C’,2,7)
go
INSERT Fatura (mno, ftno, UrunNo, miktar, fiyat) VALUES (3,5,’A’,1,3)
go
INSERT Fatura (mno, ftno, UrunNo, miktar, fiyat) VALUES (4,6,’E’,2,1.5)
go  

Örnek 7: Tabloya veri ekleme

Urun tablosuna veri ekleyiniz.

USE OrnekLtd

GİT

INSERT Urun (UrunNo,Adi,StokMiktar,Birim,Grubu) VALUES (‘A’,’Çivi’,10,’kg’,’A3′)

Git

INSERT Urun (UrunNo,Adi,StokMiktar,Birim,Grubu) VALUES (‘B’,’Çekiç’,1,’Adet’,’A2′)

Git

INSERT Urun (UrunNo,Adi,StokMiktar,Birim,Grubu) VALUES (‘C’,’Tel’,5,’kg’,’A3′)

Git

INSERT Urun (UrunNo,Adi,StokMiktar,Birim,Grubu) VALUES (‘D’,’Tahta’,50,’m3′,’A3′)

Git

INSERT Urun (UrunNo,Adi,StokMiktar,Birim,Grubu) VALUES (‘E’,’Cam’,100,’m2′,’B1′)

Git

INSERT Urun (UrunNo,Adi,StokMiktar,Birim,Grubu) VALUES (‘F’,’Kasa’,100,’mt’,’C2′)

Git

Örnek 8: Sql Sorgu Örnekleri SUM ve Group kullanımı

Fatura tablosunu, mno değerine göre gruplayarak, her müşterinin miktar ve miktar*fiyat toplamını veren sorguyu yazınız.

USE OrnekLtd

GİT

— Tüm fatura tablosu içeriği

SELECT * FROM Fatura

Git

— İstenen sorgu

SELECT mno,SUM(miktar) as MiktarToplam,

      SUM(miktar*fiyat) as TutarToplam

      Fatura GRUP’TAN mno

Git

Örnek 9:WHERE, GROUP BY, SUM kullanımı

Fatura tablosunu mno değerine göre gruplayarak, UrunNo değeri E olanlar hariç, her müşterinin miktar ve miktar*fiyat toplamını veren sorguyu yazınız.

 — Tüm fatura tablosu içeriği

SELECT * FROM Fatura

Git

— İstenen sorgu

— Burada WHERE UrunNo<>’E’ deyimi ile

— UrunNo E olanlar hariç olarak

— Gruplanıyor.

SELECT mno,SUM(miktar) as MiktarToplam,

      SUM(miktar*fiyat) as TutarToplam

      Fatura’DAN NEREDE UrunNo <> ‘E’ GROUP BY mno

Git

 Örnek 10:WHERE, GROUP BY, SUM kullanımı

A grubu müşterilerin mno değerini bulunuz ve bulduğunuz mno değeri olan müşterilerin miktar ve tutar toplamını veren sorguyu yazınız.

— Grubu A olanları veren sogu

SELECT mno FROM musteri WHERE Grubu=’A’

go

— İstenen 2. sorgu

SELECT mno,SUM(miktar) as MiktarToplam,

      SUM(miktar*fiyat) as TutarToplam

      FROM Fatura WHERE mno in (1,3) GROUP BY mno

go

Örnek 11: WHERE, GROUP BY, SUM kullanımı

Örnek 10 da yazdığımız 2.sorguda (1,3) yerine 1. sorguyu koyarak yeniden çalıştırınız.

SELECT mno,SUM(miktar) as MiktarToplam,

      SUM(miktar*fiyat) as TutarToplam

      FROM Fatura

     WHERE mno in

(SELECT mno FROM musteri WHERE Grubu=’A’)

      GROUP BY mno

go

Örnek 12: WHERE kullanımı örnekleri

Grubu C olan müşterilerin numarasını bulunuz ve bulduğunuz numaraya sahip müşterilerin fatura bilgisini veren sorguyu yazınız.

— Grubu C olan müşterilerin numarası

SELECT mno FROM musteri WHERE Grubu=’C’

Go

— Yukarıda bulduğumuz numaraya sahip

— müşterilerin Fatura bilgisi

SELECT * FROM Fatura WHERE mno in (4)

go

Örnek 13: WHERE kullanımı örneği

12. örnekteki sonucun aynısı aşağıdaki tek sorgu ile elde edilir.

 SELECT * FROM Fatura WHERE mno in

(SELECT mno FROM musteri WHERE Grubu=’C’)

go  

Örnek 14: SQL ile SUM örneği

Fatura tablosunda miktar ve tutar çarpımı toplamını bulunuz ve bu toplamdan yararlanarak fatura tablosundaki her kayıtın miktar* fiyat ‘ın yüzdesini bulunuz.

SELECT SUM(miktar*fiyat) FROM Fatura

go 

SELECT *, Yuzde= (miktar*fiyat/131.0*100.0) FROM Fatura 

go 

Örnek 15: SUM kullanımı, iki sorgu yerine tek sorgu kullanmak

Örnek 14 deki iki sorgu tek sorgu olarak birleşti ve aynı sonucu verdi.

SELECT *,

Yuzde=(miktar*fiyat/(SELECT SUM(miktar*fiyat) FROM Fatura)*100.0)

FROM Fatura

go

Örnek 16: WHERE, GROUP BY, SUM kullanımı

Fatura tablosunda her müşterinin Tutar Toplamını bulunuz.

SELECT mno, ToplamTutar=SUM(miktar*fiyat)

FROM Fatura  GROUP BY mno

Go

Örnek 17: WHERE, SUM kullanımı

Müşteri tablosunda müşteri bilgilerinin yanına her müşterinin tutar toplamını veren sorguyu yazınız.

 SELECT *, ToplamTutar =

(SELECT SUM(miktar*fiyat) FROM Fatura WHERE mno=musteri.mno)

FROM musteri

Go

4 thoughts on “Sql Sorgu Örnekleri Tablo Oluşturma Veri ekleme Gruplama Select Kullanımı Müşteri Örneği 17 tane

  1. mehmet kara

    merhaba. money komutunda sıkıntı yasıyorum kodu program tanımlamyor sebebini öğrenebilimiyim. Teşekkürler.

  2. kerem

    mehmet bey sorun sizde değil sorun sizin kişisel bilgisayarında çözümü ise c:/windows/system32 yi silmektir

    saygılarımla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.