Sistem Bakım ve Onarımı Dersi 1. dönem 1. sınav çalışma soruları ve cevapları

Sistem Bakım ve Onarımı Dersi 1. dönem 1. sınav için hazırlanmış çalışma soruları ve cevapları

Post (ilk açılış), Monitörler, Yazıcılar, Sistem Bakım Yazılımları modülleri için doğru/yanlış, boşluk doldurma ve test soruları

Post (ilk açılış)
1. Klavyelerin kendi içlerinde mikro işlemcileri bulunmaktadır. (……)
2. Q klavyede harfler, Türkçe yazım diline uygun olarak sıralandırılmıştır. (……)
3. Farelerde sağ tuş, yan menünün kullanılmasını sağlar. (……)
4. Doğrultucular, DC gerilimi, AC gerilime dönüştüren devrelerdir. (……)
5. Darbe, kısa süreli gerilim düşüklüğüdür. (……)
6. Transfer süresi ne kadar yüksekse o kadar iyidir. (……)
7. Elektrik kesildiği andan itibaren UPS’in sisteme enerji sağlayabildiği süreye destek süresi denir. (……)
8. Online UPS’ler sadece elektrik kesintisi olduğunda devreye girer. (……)
9. Günümüzde _______ bağlantılı klavyeler çoğunluktadır.
10. Optik farelerin alt kısmında top yerine ___________ bulunmaktadır.
11. Elektriğin kesildiği an ile UPS’den sisteme enerjinin verildiği an arasında geçen
süreye _________ denir.
12. UPS içerisinde bulunan ________, elektrik kesildiği anda sisteme enerji sağlamaya
devam eder.
13. Voltaj miktarlarının, sistemin zarar görmesini engelleyecek şekilde düzenlenmesi
işlemine ________ adı verilir.
14. __________, offline sistemlerden farklı olarak gerilimdeki dalgalanmaları engellemek
için kontrol mekanizmasına sahiptirler.
15. Online UPS’ler, __________ transfer süresine sahiptirler.
16. ________ , doğrultucudan veya aküden gelen DC gerilimi, AC gerilime dönüştürür.
17. Rom anakart üzerine sonradan takılan bir çiptir. (……)
18. BIOS, ROM içerisinde bulunan bir yazılımdır. (……)
19. BIOS, bilgisayar ilk açıldığında çalışır ve POST testini gerçekleştirir. (……)
20. POST, bilgisayarda bulunan donanımın doğru çalışıp çalışmadığınıtest eder. (……)
21. BIOS’ta yapılan ayar değişiklikleri, ROM’a kaydedilir. (……)
22. BIOS’ta ayar değişiklikleri “Page up” ve “Page down” tuşlarıile yapılır. (……)
23. “Integrated Peripherals” menüsü, güç tüketiminin ve tasarrufunun ayarlanmasıiçin
konulmuşbir menüdür. (……)
24. Bilgisayar ilk açıldığında BIOS yazılımının yaptığıteste __________ denir.
25. _______ içerisinde bulunan BIOS yazılımı, bilgisayar ilk açıldığında _______’e
yüklenir.
26. BIOS’ta yapılan ayar değişiklikleri, _________’a kaydedilir.
27. BIOS içerisine ilk girildiğinde ekrana gelen ana menü __________’tır.
28. BIOS içerisinde yapılan değişiklikleri kaydetmek ve BIOS’tan çıkmak için _____ tuşu kullanılır.
29. BIOS ayarlarıile ilgili herhangi ciddi bir problem ile karşılaşıldığında tüm yüksek performans özelliklerini kapatmak için ___________ seçeneği kullanılır.
30. Sesli hata mesajları, yazılıhata mesajlarına göre daha tehlikelidirler. (……)
31. Award BIOS’ta bir uzun ve iki kısa sinyal işlemci hatasınıgösterir. (……)
32. Bilgisayar açıkken tekrarlayan yüksek ve alçak sinyal sesi işlemcinin aşırıısınmış olduğunu belirtir. (……)
33. “Memory test fail” mesajı, CMOS pili ile ilgili bir hata mesajıdır. (……)
34. “Disk boot failure, insert system disk and press enter” mesajı, disket sürücü içerisinde bulunan disketin sistem disketi olmadığıile ilgili bir hata mesajıdır. (……)
35. AMI BIOS’ta 5 kısa sinyalden oluşan hata mesajı, __________ anlamına gelir.
36. Award BIOS’ta tekrarlayan sinyaller ___________’nıişaret eder.
37. ______________ hata mesajı, BIOS çipindeki bir hatayıgösterir. çipte fiziksel hata veya BIOS yazılımında bozukluk olabilir.
38. “Hard Disk(s) Fail” hata mesajı, _______________ anlamına gelir.
39. ____________ hata mesajı, “BIOS pili bitmişveya bitmek üzere” anlamına gelir.

CEVAPLAR: 1-D 2-Y 3-D 4-Y 5-Y 6-Y 7-D 8-Y 9-PS/2 10-LED 11-TRANSFER SÜRESİ 12-AKÜ 13-REGÜLASYON 14-LİNE-INTERAKTİF USP’LER 15-SIFIR 16-EVİRİCİLER 17-Y 18-D 19-D 20-D 21-Y 22-D 23-Y 24-POST 25-ROM-RAM 26-CMOS 27-CMOS SETUP 28-F10 29-LOAD BIOS DEFAULTS 30-D 31-Y 32-D 33-Y 34-Y 35-İŞLEMCİ HATASI 36-İŞLEMCİ HATASI 37-BIOS ROMCHECKSUM ERROR 38-SABİT DİSK HATASI 39-CMOS BATTERY FAİLED

Monitörler
1. Monitörlerle ilgili olarak verilen kavramlardan hangisi yanlıştır?
A) 32 bit derinliğindeki resim kalitesi, 16 bit derinliğindekinden azdır.
B) Uygun olmayan tazeleme oranı titremeye neden olur.
C) 19 inçlik CRT ile LCD monitörün görünebilir alanı farklıdır.
D) Dijital sinyali, analog sinyale çevirmek için DAC kullanılır.
2. RGB monitör portunda kaç pin bulunmaktadır?
A) 16 B) 15 C) 9 D) 8
3. 17 inç monitörün cm cinsinden boyu yaklaşık ne kadardır?
A) 37 B) 40 C) 43 D) 45
4. Piksel (nokta) kavramı ile ilşili verilen bilşilerden hanşisi yanlıştır?
A) RGB hücrelerinin birleşiminden oluşmuştur.
B) Piksel aralığının az olması, monitörün kalitesini arttırır.
C) 1 bit renk derinliğinde bir pikselde sadece 2 renk oluşturulur.
D) Monitörlerin içinde bulunan piksel sayısının az olması kalitesini arttırır.
5. CRT monitörde yeşil renk belli olmamaktadır. Aşağıdakilerden hanşisi bunun nedeni olabilir?
A) Ekran kartının hiç çalışmaması
B) Monitörün ayarının karışması
C) Monitör kablosunun tam olarak yerine oturmaması
D) Monitörde mavi renşin daha çok belirşin olması
6. Aşağıdakilerden hanşisi CRT monitörlerin elemanlarından değildir?
A) Elektron Tabancası B) Maske C) Saptırma bobinleri D) Tuner
7. CRT monitörlerde şörüntünün elde edilmesi ile ilşili verilen bilşilerden hanşisi yanlıştır?
A)Tarama işleminde elektronlar maskeden şeçer.
B) Elektron tabancası, yeşil kırmızı ve mavi renkte elektron sağlar.
C) Maske, şörüntünün ekranda belirlenmesini sağlar.
D) Tazeleme oranı arttıkça, birim zamanda taranan resim sayısı artar. 15
8. I- Elektron huzmesi maskeden şeçer.
II- DAC ta dijital bilgi analog sinyale çevrilir.
III- Analog sinyalden şelen bilgiye göre elektron yoğunluğu belirlenir.
IV- fosfor tabakasına çarpan elektron huzmesi ekranda aydınlanmayı sağlar.
V- DAC‟lardan gelen sinyal monitöre gönderilir. Yukarıdaki bilgilerin doğru sıralanışı hangisinde verilmiştir?
A) I-II-III-IV-V B) I -III-IV-II- V C) II-V-III-I-IV D) II-III-I-IV-V

9. Ekran tarama işleminin bir saniyedeki tekrar sayısına _______________ denir.
10. __________ kontrast ___________ kontrastın yaklaşık dört katıdır.
11. Elektron tabancasından çıkan elektronlar ___________ yüzeye çarparak parlar ve görüntü oluşturur.
12. Ekran ayarları __________ menüsünden yapılır.
13. ________ standardı, monitörlerin yaydığı maksimum elektromanyetik radyasyon seviyesini belirler.
14. CRT monitörde görüntünün oluşması için___________ yöntemi kullanılmaktadır.
15.Floresan lambası bozulmuş bir LCD monitörle ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A)Monitörün tuş takımı çalışmaz.
B) Monitör sinyal yok uyarısı verir.
C) Monitör çalışır, yalnız görüntü belli olmaz.
D) Resim görüntüsü sadece gündüz görünür.
16. Piksel (nokta) kavramı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) RGB hücrelerinin birleşiminden oluşmuştur.
B) Piksel aralığının az olması, monitörün kalitesini artırır.
C) 1 bit renk derinliğinde bir pikselde sadece 2 renk oluşturulur.
D) Monitörlerin içinde bulunan piksel sayısının az olması kalitesini artırır.
17. Aşağıdakilerden hangisi piksellerin ekranda diziliş yöntemlerinden değildir?
A) Delta B) Mozaik C) ġerit D) Daire
18. Aşağıdakilerden hangisi LCD panellerinin çalışma prensibinin temel özelliklerinden değildir?
A) Işık polarize edilebilir.
B) Sıvı kristaller polarize edilmiş ışığı geçirebilme özelliğine sahiptir.
C) Sıvı kristallerin molekül dizilimleri elektrik akımı ile değiştirilebilir.
D) Işık elektron tabancasından sağlanır.
19. LCD hücrelerinde normalde hangi tip sıvı kristal kullanılır?
A) Halojen B) Bükümlü nematik C) Polarize D) Hepsi
20. Plazma monitörlerdeki görüntünün kalitesi hangi özelliğine bağlıdır?
A) Ekranının büyük olmasına B) Çok elektrik harcamasına
C) Kontrast ve parlaklık oranı D) Çok ince yapıda olmasına
21. Plazma monitörlerle ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Satır ve sütun piksel sayısı azdır.
B) Pikseller bir tane alt pikselden oluşur.
C) Sayısal görüntü sinyallerini çözümleyemez.
D) Yüksek yoğunluklu görüntü desteği bulunur.
22. Plazma monitörler, LCD monitörlere göre hangi konuda avantajlıdır?
A) Düşük tepki süresi B) Uzun panel ömrü
C) Düşük elektrik tüketimi D) Düşük radyasyon oranı
23. Plazma monitörlerde hangi port bulunmaz?
A) PS/2 B) HDMI C) DVI D) RGB
24. Aşağıdaki konektörlerin hangisinden sayısal bilgi gönderilir?
A) PC Audio konektörü B) PC DVI konektörü
C) PC Video konektörü D) PC Monitör konektörü
25. Aşağıdaki monitörlerin hangisinde ışığın yansıtılması ile görüntü elde edilir?
A) Plazma B) CRT C) LCD D) Projeksiyon
26. Aşağıdaki teknolojilerden hangisi projeksiyonlarda kullanılmaz?
A) CRT B) DLP C) LCD D) Plazma
27. DLP sistemi ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?
A) Üretiminde sıvı kristal malzeme kullanılır.
B) Mikro boyutlardaki aynalar saniyede bin kere açılabilir.
C) Projeksiyon makine ve monitörlerinde kullanılabilir.
D) Projeksiyon monitörler büyük boyutlardadır.
28. Projeksiyon makinelerinde ısınmaya neden olan nesne aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?
A) işlemci B) Halojen lamba C) Güç kaynağı D) Fan
29. Aşağıdakilerden hangisi LED aydınlatmalı projeksiyonun Halojen lambaya karşı dezavantajıdır?
A) Lamba ömrü B) Işık gücü C) ağırlık ve boyut D) Hiçbiri
30. HDMI girişi hangi monitörde bulunmaz?
A) CRT B) LCD C) Plazma D) Projeksiyon makinesi
31. LCD monitörlerle ilgili aşağıda verilen şıklardan hangisi yanlıştır?
A) Elektron tabancası kullanılmaz.
B) 17 inç CRT monitörün görünebilir alanı 17 inç LCD‟den azdır.
C) Fiyat olarak CRT monitörlerden çok daha ucuzdur.
D) Sıvı kristal malzeme ile ekran noktaları elde edilir.
32. Aşağıdaki görüntüleme teknolojilerinden hangisi diğerlerine göre daha eskidir?
A) LCD B) DLP C) CRT D) Projeksiyon
33. Projeksiyon makinelerinde ısınmasına sebep olan nesne aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?
A) işlemci B) Halojen lamba C) Güç kaynağı D) Fan
34. Aşağıdaki monitörlerden hangisi piyasada diğerlerine oranla daha küçük boyutlarda bulunabilir?
A)CRT B) LCD C) Plazma D) Projeksiyon TV
35. Projeksiyon cihazlarında hem yüksek ışık gücü hem de uzun ömür sağlayan lamba teknolojisine ________________ denir.
36. ______________ monitörlerde, her bir piksel kendisinden sonraki görüntü gelmeden önce yani ekran tazelenmeden önce söner.
37. ___________ teknolojisi kullanılan LCD panellerde görüş açısı daha fazladır.
38. LED televizyonlarda aydınlatma olarak _______ lamba yerine _______ kullanılır.
39. LCD panellerde ___________, ultraviyole ışınlarını kesip diğer ışık demetlerinin kristal sıvının ”hücresine” sızmasına olanak verir.
40. Plazma teknolojisinde her pikselde içleri özel bir __________karışımı vardır.
41. ____________ teknolojisini kullanan projeksiyonda görüntü çipinin üzerinde küçük aynalar vardır.
42. Projeksiyonlarda __________ teknolojisinin yapısında sıvı kristal ile silikon vardır.
43. Projeksiyon makinelerinde günümüzde ___ farklı aydınlatma sistemi kullanılmaktadır.
44. CRT sistemde elektronlar _________ yüzeye çarparak parlar.
CEVAPLAR:1-A 2-B 3-C 4-D 5-C 6-D 7-B 8-C 9-TAZELEME ORANI 10-DİNAMİK-STATİK 11-FOSFOR 12-OSD 13-MPRII 14-TARAMA 15-C 1 6-D 17-A 18-D 19-B 20-C 21-D 22-A 23-A 24-B 25-D 26-D 27-A 28-B 29-B 30-A 31-C 32-C 33-B 34-B 35-HİBRİT 36-PASİF MATRİKS 37-IPS 38-FLORESAN LED 39-POLARİZETÖRLER 40-GAZ 41-DLP 42-LCOS 43-ÜÇ 44-FOSFOR

Yazıcılar
1. ( ) Nokta vuruşlu yazıcıların baskı hızları diğer yazıcılara oranla yüksektir.
2. ( ) Nokta vuruşlu yazıcıların grafik yetenekleri düşüktür.
3. ( ) Nokta vuruşlu yazıcılarda bulunan iğneler yazma kafası üzerinde bulunur.
4. ( ) Nokta vuruşlu yazıcılarda baskı, iğnelerden mürekkebin püskürtülmesiyle oluşturulur.
5. ( ) Tüm nokta vuruşlu yazıcılarda bulunan iğne sayıları aynıdır.
6. Nokta vuruşlu yazıcılarda ………………………. kartuş kullanılır.
7. Nokta vuruşlu yazıcıların, 80 kolon dar yazıcı ve 136 kolon geniş yazıcı olarak adlandırılması yazıcının içine alabileceği ………………………. genişliğiyle alakalıdır.
8. Yazıcı hızı ………………………. harfleri ile ifade edilmektedir. Yazıcının saniyede bastığı karakter sayısını belirtir.
9. ( ) Mürekkep püskürtmeli yazıcıların performans açısından en önemli iki özelliği baskı çözünürlüğüdür ve hızdır.
10. ( ) Mürekkep püskürtmeli yazıcıların grafik yetenekleri düşüktür.
11. ( ) Mürekkep püskürtmeli yazıcılarda bulunan yazma kafası üzerinde püskürtme odaları vardır.
12. ( ) Piezo elektrik yönteminde mürekkep ısıtılarak püskürtülür.
13. ( ) Çok fonksiyonlu yazıcılarda tarayıcı özelliği yoktur.
14. Mürekkep püskürtmeli yazıcılarda hız PPM ile ifade edilir. ……………………………….. anlamına gelir.
16. Mürekkep püskürtmeli yazıcılarda çözünürlük ……………………………….. ile ifade edilir.
17. Çok fonksiyonlu yazıcılarda, yazıcı özelliğinin yanı sıra ……………………….., ………………………….. ve …………………………..özellikleri de bulunur.
18. ( ) Lazer yazıcılarda mürekkep olarak toner kullanılır.
19. ( ) Lazer yazıcılarda toner manyetize edilerek durum üzerine yapıştırılır.
20. ( ) Lazer yazıcılarda bulunan yazma kafası üzerinde püskürtme odaları vardır.
21. ( ) Termal yazıcılar kâğıdın ısıtılması yöntemi ile baskı yaparlar.
22. ( ) Termal yazıcılarda kartuş kullanılır.
23. Lazer yazıcılarda mürekkep yerine ……………………… kullanılır.
24. Lazer yazıcılarda toner manyetize edilerek ……………………… üzerine yapıştırılır.
25. Renkli lazer yazıcılarda ……………………… olmak üzere dört ana renk prensibiyle baskılama söz konusudur.
26. Termal yazıcılarda ……………………… ve ……………………… olmak üzere 2 baskı çeşidi vardır.
27. ……………………… termal transfer baskı yönteminde kullanılan rulo şeklinde ince filmdir.
28. ( ) Nokta vuruşlu yazıcılar yazma kafası üzerinde yer alan yer alan iğneler yardımıyla karakterlerin oluşmasını sağlar.
29. ( ) Nokta vuruşlu yazıcılar diğer yazıcı çeşitlerine göre saha sessiz çalışır.
30. ( ) Nokta vuruşlu yazıcılar sürekli forma baskı yapabilir.
31. ( ) Mürekkep püskürtmeli yazıcılarda mürekkep kartuş adı verilen tüplerde yer alır.
32. ( ) Piezo elektrik yönteminde mürekkep kağıt üzerine ısı yardımıyla püskürtülür.
33. ( ) Mürekkep püskürtmeli tüm yazıcılarda kartuşlar standart olarak üretilir.
34. ( ) Çok fonksiyonlu yazıcılar, yazıcı özelliğinin dışında fax, fotokopi ve tarayıcı olarak kullanılabilir.
35. ( ) Lazer yazıcılar, diğer yazıcı türlerine göre daha fazla baskı sayısı ve kalitesi sunar.
36. ( ) Lazer yazıcılarda toner manyetik etki kullanılarak kâğıda aktarılır.
37. ( ) Termal yazıcılar baskıda toner kullanır.
CEVAPLAR: 1-YANLIŞ 2-DOĞRU 3-DOĞRU 4-YANLIŞ 5-YANLIŞ 6-ŞERİT 7-KAĞIT 8-CPS 9-DOĞRU 10-YANLIŞ 11-DOĞRU 12-YANLIŞ 13-YANLIŞ 14-DAKİKADA YAZILAN SAYFA SAYISI 15- 16-DPI 17-TARAYICI,FAX ,FOTOKOPİ 18-DOĞRU 19-DOĞRU 20-YANLIŞ 21-DOĞRU 22-YANLIŞ 23-TONER 24-DURUM 25-CMYK 26-TERMAL,TERMAL TRANSFER 27-RİBON 28-DOĞRU 29-YANLIŞ 30-DOĞRU 31-DOĞRU 32-YANLIŞ 33-YANLIŞ 34-DOĞRU 35-DOĞRU 36-DOĞRU 37-YANLIŞ

Sistem Bakım Yazılımları
1. ( ) Klavye ve fareler, diğer donanım aygıtlarına nazaran daha fazla kire maruz kalır.
2. ( ) Temizleyici olarak antistatik sıvılar kullanılmalıdır.
3. ( ) Bilgisayar kasalarının elektrik fişlerini söktüğümüzde fanları sökerken statik elektrik oluşmaz.
4. ( ) Tozları temizlerken biriken kirlerin çıkarılmasında kompresörlerden faydalanılır.
5. ( ) Fanların rahat ve sessiz dönebilmesi için fanların orta kısmına antistatik sıvılar dökülerek etiketle kapatılır.
6. ( ) Yıkanabilir fareler günümüzde mevcuttur.
7. ( ) Temizlik için tiftiksiz ve mikrofiber bezleri kullanmalıyız.
8. ( ) Küçük kasa fanları, büyük kasa fanlarına nazaran daha az ses çıkarır.
9. ( ) Nokta vuruşlu yazıcılarda, döner merdane ve yazıcı kafası denatüre alkol ile temizlenmelidir.
10. ( ) Hoparlörleri, monitörlerden uzak tutmalıyız.
11.( ) Disk denetlemek için Defrag komutu kullanılmaktadır.
12. ( ) şüncel virüsleri bulmak için antivirüs programlarını muhakkak güncellemeliyiz.
13. ( ) Windows’un tüm ayarlarını Kayıt Defteri yardımıyla değiştirebiliriz.
14. ( ) Geri dönüşüm kutusundan silinen verileri kurtarma şansımız yoktur.

15. ( ) Firewall programları, internet harici diğer programları bloke edemez.

16. ( ) Trojanlar, internet yoluyla kullanıcı bilgisayarına girilmesini sağlayan programlardır.
17. ( ) DMZ, güvenlik duvarı tarafından daha az korunan, daha fazla erişime izin verilen bir bölgedir.
18. ( ) Fiziksel olarak zarar görmüş olan diskten veri kurtarılması daha zordur.
19. ( ) Büyük güçlü cihazların devreye girmesi ve devreden çıkması esnasında meydana gelen aşırı gerilimlere “aşırı gerilim yüklemesi” denir.
20. ( ) Yıldırımlar sonucunda oluşan kısa süreli, ani gerilim sıçramalarına “ani yükselme” denir.
21. ( ) Şebeke gücünün tamamen kesilmesi durumuna “güç düşmesi” denir.
22. ( ) Artış bastırıcılar, fazla voltajı toprağa yönlendirerek elektriksel artışlara ve ani voltaj yükselmelerine karşı koruma sağlayabilir.
23. ( ) Online Kesintisiz şüç Kaynakları, şebekeden tamamen bağımsız olarak çalışır.
24. ( ) Regülatörlere, gerilim sabitleyici de denmektedir.
25. ( ) Regülatörler, şebekede herhangi bir kesinti yaşanmadığı sürece, beklemede kalan ancak bir kesinti anında devreye girerek yüklere enerji sağlayan araçlardır.
26. ( ) Kritik yükler kesintisiz güç kaynakları ile beslenebilir.
27. ( ) Brownout, sinüs dalgasının üzerine binen yüksek frekanslı darbelerdir.
28. ( ) Gerilim sıçramalarından kolay etkilenen cihazların girişlerine aşırı gerilim koruması yapılabilir.
29. ( ) Laptopumuzun şarj aleti, prize takılı iken bataryasını çıkartılırsa bataryanın ömrü artar.
30. ( ) Kullanım kılavuzundan, bir dizüstü bilgisayarın genel görünümü ve teknik özelliklerini öğrenemeyiz.
31. ( ) Bilgisayarınızda takılı olan ram veya ramlerin çalışma frekansları farklı olabilir.
32. ( ) işletim sisteminiz 32 bitlik ise maksimum 3GB RAM eklemesi yapabilirsiniz.
33. ( ) Laptop anakart, teknik çizimleri ile laptopun tüm aksamlarını görebiliriz.
34. Aşağıdaki çevre birimlerinden hangisi daha çok kirlenme ile karşı karşıyadır?
A) Kasa B) Monitör C) Klavye D) Hoparlör
35. Aşağıdaki bakım yazılımlarından hangisi dosya hatalarını taramak ve düzeltmek için kullanılır?
A) Disk denetleme B) Disk birleştirme C) Disk kontrol D) Regedit
36. Aşağıdaki kayıt defteri alanlarından hangisi bilgisayara özgü yapılandırma bilgilerini içerir?
A) HKEY_CURRENT_USER B) HKEY_USER C) HKEY_LOCAL_MACHINE D) HKEY_CURRENT_CONFIG
37. Aşağıdaki virüslerden hangisi her bulaşmada kodunu değiştirmektedir?
A) Makro Virüsleri B) Polymorpfic Virüs C) Dosya Virüsleri D) Trojan
38. Aşağıdakilerden hangisi güvenlik duvarları için yanlıştır?
A) İşletim sisteminin kendine ait güvenlik duvarı yazılımı mevcuttur.
B) Güvenlik duvarı dış saldırılara karşı bilgisayarı ya da ağı korur.
C) Güvenlik duvarı ile ağdaki bilgisayarların erişimleri sınırlandırılabilir.
D) Güvelik duvarları ağlarda sadece yazılım olarak adlandırılır.
39. Aşağıdaki güvenlik duvarı bölümlerden hangisi IP adresini değiştirerek kendi adresi ile internete çıkış izni verir?
A) Tabya B) Ağ Adres Çevrimi (NAT) C) Paket Filtreleme D) Dinamik Filtreleme 66
40. Aşağıdakilerden hangisi mevcut anahtarlamalar ve yıldırımlar sonucunda oluşan kısa süreli, ani gerilim sıçramalarına verilen addır?
A) Gerilim kesilmesi (Blackout) B) Güç düşmesi (Brownout)
C) Gürültü (Noise) D) Ani yükselme (Spike)
41. Aşağıdakilerden hangisi elektriği regülasyona tabi tutmaz?
A) Line Interactive UPS B) Online UPS
C) Yedek Güç Kaynağı (Standby Power Supply) D) Regülatör (Power / Line Conditioner)
42. Aşağıdakilerden hangisi laptop kullanırken dikkat edilmesi gerekenlerden biri değildir?
A) Laptop düz olmayan yerlerde kullanılmalıdır.
B) Uyku modunda bilgisayar hareket ettirilmemelidir.
C) Bilgisyar kapakları açık hâlde çalıştırılmamalıdır.
D) İşlemci fanı belirli aralıklarla temizlenmelidir.
CEVAPLAR:11-YANLIŞ 12-DOĞRU 13-DOĞRU 14-YANLIŞ 15-YANLIŞ 16-DOĞRU 17-DOĞRU 18-DOĞRU 19-DOĞRU 20-DOĞRU 21-YANLIŞ 22-DOĞRU 23-DOĞRU 24-DOĞRU 25-YANLIŞ 26-DOĞRU 27-YANLIŞ 28-DOĞRU 29-DOĞRU 30-YANLIŞ 31-YANLIŞ 32-DOĞRU 33-DOĞRU 34-C 35-A 36-C 37-B 38- D 39-B 40-D 41-C 42-A

You may also like...

2 Responses

  1. acuner dedi ki:

    çok yardımcı oldunuz hocam sağolun .d

  2. gazili18 dedi ki:

    teşekkürler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.