Sınıf Yönetiminin Alanları ve Boyutları

Sınıf Yönetiminin Alanları ve Boyutları

Sınıf yönetimi , eğitim yönetimi sıra dizininin ilk ve temel basamağıdır . Sınıf öğrencilerle yüz yüze olunan bir yerdir . Eğitimin hedefi olan öğrenci davranışının oluşması burada başlar . Eğitim için gerekli birincil kaynaklar olan öğrenci , öğretmen , program , kaynaklar , sınıfın içindedir . Eğitim yönetiminin kalitesi , büyük ölçüde , sınıf yönetiminin kalitesine bağlıdır .

Etkili bir eğitimin değişkenleri arasında en çok yer kaplayanlar , sınıf yönetimine ilişkin değişkenlerdir : Sınıf iklimi , etkileşim düzeni , iyi ilişkiler , öğrenci katılımı , örgütleme , davranış düzeni gibi.

Sınıf yönetimi

Sınıf yönetimi etkinliklerinin ilk boyutu ; sınıf ortamının fiziksel düzenine ilişkin olanlar oluşturur . Sınıfın genişliği , sınıf alanının çeşitli etkinliklerin yapımı için bölümlenmesi , ısı , ışık , gürültü düzenekleri , renkler , temizlik , estetik , eğitsel araçlar , oturma düzeni , öğrencilerin gruplanması  bunların başlıcalarıdır . Fiziksel düzenlemeler , öğrencinin rahat etmesini sağlamak , okul ve sınıfın çekiciliğini arttırarak öğrencinin okula isteyerek gelmesini gerçekleştirmek öğrenmeyi kolaylaştırmak amaçları için yapılır .

Sınıf Yönetiminin AlanlarıSınıf yönetimin ikinci boyutunu plan-program etkinlikleri oluşturur . Amaçlar esas alınarak , yıllık , ünite , günlük planlarının yapılması , kaynakların belirlenip dağılımının sağlanması , iş ve işlem süreçlerinin belirlenmesi , araç sağlama , yöntem seçme , öğrenci özelliklerini belirleme , gelişimlerini izleme ve değerlendirme , öğrenci katılımını düzenleme , bu grupta ele alınabilir . Bu etkinlikler , geçmiş ve var olan durumu ele alarak geleceği görme ve şekillendirme amaçlı çabalar olarak görülebilir .

Üçüncü boyut , zaman düzenine yönelik etkinliklerdir . Etkili öğretim , öğrenmeye ayrılan zamanın çokluğuna ve etkili kullanımına bağlıdır . Sınıf içinde geçirilen zamanın çeşitli etkinliklere dağılımı , zamanın ders dışı ve bozucu etkinliklerle harcanmaması , sıkıcılığın önlenmesi ,öğrencinin zamanının çoğunun okulda-sınıfta geçirmesinin sağlanması , devamlılığın ve okuldan ayrılmaların önlenmesi bu boyut içinde görülebilir .

Sınıf yönetiminin dördüncü boyutunu ilişki düzenlemeleri oluşturur . Sınıf kurallarının belirlenip öğrencilere benimsetilmesi , sınıf yaşamının kolaylaştırılmasına  yönelik öğrenci-öğrenci  öğretmen-öğrenci ilişki düzenlemeleri , özellikle bir sonraki boyut olan davranışı da şekillendirici etkinliklerdir .

Beşinci boyut , davranış düzenlemelerinden oluşur . Sınıf ortamının istenen davranışı sağlayabilir hale getirilmesi , sınıf ikliminin olumlulaştırılması , sorunların , ortaya çıkmadan önce tahmin edilmesi yoluyla istenmeyen davranışların önlenmesi  , sınıf kurallarına uyulmasının sağlanması , yapılmış olan istenmeyen davranışların değiştirilmesi  bu boyuta ilişkin olarak söylenebilir . Sınıf yönetimi , başka açılardan da boyutlanabilir .    ( Hüseyin  başar , öğretmen kitaplar dizisi MEB yayınları , 13)

Sınıf Yönetiminin Alanları ve Boyutları

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.