Sınıf İklimi Soruları

SORULAR 

1.      Aşağıdakilerden hangisi temel boyutlar içinde ele alındığında ortaya çıkan sınıf iklimlerinden değildir?

a)      Rekabetçi

b)     Katılımcı

c)      İşbirlikçi

d)     Bireyci

2.      Aşağıdakilerden hangisi rekabetçi sınıf ikliminin özelliklerinden birideğildir?

a)      Öğrenci daha aktiftir.

b)     Öğretmen cevapları değerlendirir.

c)      Öğrenciler yarış içindedir.

d)     Üst düzeydeki öğrencileri güdüler.

3.      Aşağıdakilerden hangisi sınıfın takım haline getirilmesi ile oluşan durumlardan değildir?

a)      İşbirliğine dayanan bir kültür gelişir.
b)     Sınıfta bulunmak zevkli hale gelir.

c)      Sınıfın yönetilmesi kolaylaşır.

d)     Öğrenciler yalnızca bireysel sorumluluklarını yerine getirirler.

 Aşağıdaki sorularda verilen cümlelerin doğru veya yanlış olduklarını yanlarına yazınız.

4.      Sınıfta en genel anlamda bürokratik ve esnek olmak üzere iki tür hiyerarşik yapıdan söz edilebilir.

5.       Rekabetçi sınıf ikliminde öğretmenin görevi öğrencilerdeki çabayı izlemek ve kontrolü altında tutmaktır.

6.      Sınıf ikliminin temel iki boyutu vardır; sosyal çevre ve sınıfı düzenlemeye yönelik çevre.  CEVAP ANAHTARI  

1) b     2) a      3) d     4) doğru         5) yanlış          6) doğru

[ads13]

Benzer Yazılar
Please follow and like us:

Leave a Reply

Doğru cevabı sayı olarak yazın. *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial