Ses Dalgaları neden Maddesel Ortamda Yayılır?

Dalgalar genel olarak, mekanik ve elektromanyetik dalgalar olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Elektromanyetik dalgalar, yayılmak için bir ortama ihtiyaç duymazlar ve boşlukta da yayılabirler. Mekanik dalgalar ise, enerjilerini aktarabilmek için ortam taneciklerine ihtiyaç duyarlar. Bu yüzden boşlukta (örneğin uzayda) yayılamazlar. Ses dalgaları da mekanik dalgalar olduklarından yayılmak için maddesel bir ortama ihtiyaç duyarlar.

Ses, nesnelerin titreşiminden meydana gelen ve uygun bir ortam içerisinde (hava, su vb.) bir yerden başka bir yere, sıkışma (compressions) ve genleşmeler (rarefactions) şeklinde ilerleyen bir dalgadır. Dolayısıyla ses, bir basınç dalgasıdır.

Ses dalgaları enerjilerini 3 boyutlu ortamda taşırken, kaynaktan uzaklaştıkça ses dalgalarının şiddeti azalır. Artan uzaklıkla birlikte ses dalgalarının şiddetinin azalması ses dalgalarındaki enerjinin daha geniş alanlara yayılmasından kaynaklanır. Ses dalgaları 2 boyutlu bir ortamda dairesel olarak yayılır. Enerji korunduğu için enerjinin yayıldığı alan arttıkça güç azalmalıdır. Şiddet ve uzaklık arasındaki ilişki ters-kare ilişkisidir. Bu yüzden kaynağa olan uzaklık 2 katına çıktığında şiddet ¼ ‘üne düşer. Benzer şekilde kaynağa olan uzaklık ¼ ‘üne düştüğünde şiddet 16 katına çıkar. Uzaklık arttıkça sesin şiddeti, uzaklığın karesi oranında azaltır. Aşağıdaki tabloda şiddet ve uzaklık arasındaki ilişki gösterilmiştir:

Uzaklık

Şiddet

1m2m3m

4m

160 birim40 birim17.8 birim

10    birim

kaynak: http://fenfkb.blogcu.com/ses-dalgalari-neden-maddesel-ortamda-yayilir/11881156

You may also like...

1 Response

  1. Oscar dedi ki:

    It is critical to get a spaeiclized appropriate ones ears ringing when you begin treating them. A lot of the ringing in the ears will also be suggestive of worse issues. Additionally, if the a diagnosis just isn’t buzzing in the ears, then you’ll need so that you can medicate as well as treat it in a very different style as compared with you will tinnitus. A lot of people that have ringing ears find rest from the situation by utilizing noise therapy. You will find there’s simple try things out that one could try to see in the event good therapy will help you overcome ones ringing in the ears. Tune your own r / c among two stations. It is best to perceive a new stationary noise when you have updated this between stops. If your plain-ole good on the stereo markers your own ringing ears and also causes it to be fewer noticeable (moderately markers them), in that case audio therapy will most likely aid your problem.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.