Sektörel sorunlardan kaynaklanan çevre sorunları ödev

Sektörel sorunlardan kaynaklanan çevre sorunları ödev, çevre kirliliği, atıklar, temiz bir dünya için ne yapmalıyız

Atık nedir?

2015 yılında yayınlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği’ne göre ise atık; üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye atılan veya bırakılan ya da atılması zorunlu olan herhangi bir madde veya materyal olarak tanımlanmaktadır.

Atık ile çöp birbirinden farklı ve karıştırılmaması gereken kavramlardır. Çöp içinden, kağıt, karton cam, metal, plastik gibi maddeler ayrıldıktan sonra geride kalan ve hiçbir şekilde geri kazanımı veya geri dönüşümü mümkün olmayan artık malzemeye denmektedir. Yani çöp düzenli depolanması veya bertaraf edilmesi gereken bir kısım iken, atık ihtiva ettiği maddelerin ayrıştırılması ve özelliklerine göre geri dönüşüm veya geri kazanım işlemlerine tabi tutulması gereken, ülke ekonomisine katma değer sağlayabilecek kısımdır.

cevre-kirliligi-resimleri

Bir bölgedeki atık türlerine ve miktarlarına bakıldığında o yöre halkının geçim kaynağını, yaşantısını, alışkanlıklarını vb birçok özelliği hakkında bilgi edebilmekte mümkün olmaktadır. Kentsel bölgelerden çıkan atıklarda yoğun olarak ambalaj atıkları görünürken köy ve beldelerde daha çok organik atık görülebilmektedir. Yine miktar olarak baktığımızda köy be beldelerde kente nazaran daha az miktarda atık çıkmaktadır.

Atık Türleri Nelerdir?

Sektörel sorunlardan kaynaklanan çevre sorunları

Evsel Atıklar: Evlerden kaynaklanan atıklar, ticari atıklar, idari atıklar ve pazaryerlerinden kaynaklanan atıklar ile benzeri artık malzemelerin kullanılamaz ve çöp durumuna gelmiş atıklara verilen addır.

İnşaat Atıkları: İnşaat yapımı esnasında ortaya çıkan atıklardır.

Tehlikeli Atıklar: Genellikle türü, doğası ve miktarı gereği insan sağlığı, hava veya su kalitesi üzerinde risk teşkil eden, patlayıcı veya yanıcı özellikli, bulaşıcı hastalık yaratan patojenlerin gelişmesine elverişli atıklardır.

Tıbbi Atıklar: Sağlık kuruluşları, laboratuarlar ve araştırma kurumları tarafından üretilen tüm atıklar ile evde tıbbi bölüm işleri (diyaliz, insülin, enjeksiyon vs.) gibi küçük dağınık kaynaklardan ortaya çıkan her türlü atıklardır.

Ambalaj Atıkları: Üretim artıkları hariç, ürünlerin veya herhangi bir malzemenin tüketiciye ya da nihai kullanıcıya ulaştırılması aşamasında ürünün sunumu için kullanılan ve ürünün kullanılmasından sonra oluşan kullanım ömrü dolmuş tekrar kullanılabilir ambalajlar da dâhil çevreye atılan veya bırakılan satış, ikincil ve nakliye ambalajlarının atıkları.

Atık Pil ve Akümülatörler:Yeniden kullanılabilecek durumda olmayan, evsel atıklardan ayrı olarak toplanması, taşınması, bertaraf edilmesi gereken kullanılmış pil ve akümülatörlerdir.

Atık Yağlar: Yağ belirli bir kullanım süresi sonunda fiziksel ve kimyasal olarak kirlenir, orijinal yapısı bozulur ve artık işlevini yerine getiremez hale gelmesidir.

Atık Lastikler: Belli kullanım sonunda fiziksel ve kimyasal olarak değişerek amacı için kullanılamayacak duruma gelen lastiklerdir.

Kağıt Atık: Kağıdın geri dönüşümü ile kullanılan hammadde miktarında önemli oranda tasarruf sağlanması ve ekonomik değerinin yüksek olması nedeniyle önemlidir.

Farklı özellikteki üretim birimlerinin yan yana gelmesi, bu alanda iş hacmini artırırken yeni pazarların gelişmesine de katkıda bulunur. Turizm sektörü ekonomik bir faaliyet alanı olarak yabancıların ziyaretlerinden doğan faydaya yönelmiştir.Bu sektör ürünü tüketiciyi götürmek yerine tüketiciyi üretim yerine getirmektedir.

Sektörel sorunlardan kaynaklanan çevre sorunları nelerdir

Motorlu taşıtların çevreye verdiği zararları:

arabaların zararları

Boya ve metal yağ atıkları bazı firmalar tarafından kanalizasyona verilmektedir. Bu maddeler suya ve toprağa karışarak su ve hava kirliliğine neden olur. Eğlence hizmetlerinde yüksek sesle yapılan gösteriler insanlarda işitme problemine yol açar. Çevrede bulunan insanların rahatsız olmasına neden olur.

Hastanelerden veya sağlık kuruluşlarından atılan tıbbi atıklar çevre kirliliğine neden olur. Bu malzemelerle temas etmek insan sağlığı için son derece tehlikelidir.

Çevre ile ilgili diğer yazılar, mesleki gelişim konuları

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.