Proteus Ares Çizim Alanına birçok segmentten oluşan track çizilmesi

By | 19 Ocak 2020

Proteus Ares Çizim Alanına birçok segmentten oluşan track çizilmesi, Proteus programında Ares uygulamasını kullanarak çizim alanına birçok segmentten oluşan track çizilmesi nasıl yapılır? Resimli anlatım

UYGULAMA2: ÇİZİM ALANINA BİRÇOK SEGMENTTEN OLUŞAN TRACK ÇİZİLMESİ
TRACK ÖZELLİKLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ TRACK ÇİZİM AÇISININ AYARLANMASI

İŞLEM BASAMAKLARI :

1. Çizim alanında komponentler arasındaki bağlantıyı sağlamak için kullanılan track’lar birçok parçadan oluşuyorsa, bu parçaların her birisine segment adı verilir. Aşağıda uygulamasını yapacağımız track çizimi üç segmentten oluşmaktadır.

2. “ File / Print ” araç çubuğu üzerinde bulunan “ create a new layout ”, yani yeni bir çizim alanı açan düğmeye basınız. Çizim Yapacağınız yüzeyi yani “Bottom Copper” yüzeyini seçiniz.

3. Tasarım araç çubuğunda bulunan Track yerleştirme ve düzenleme düğmesine basınız. Kullanıcı kütüphanesi kısmında “Traces” yani listelenen track’lardan T60 ‘ı seçiniz.

4. Fare göstergesini çizim alanına, track’ı çizmeyi düşündüğünüz yerin başlangıç noktasına getiriniz. Farenin sol tuşuna bir kere basıp bırakarak track çizim işlemini başlatınız. Fare göstergesini Şekil 1.6’ da gösterildiği gibi, track’ın ilk segmentinin bitiş yeri olarak düşündüğünüz yere doğru sürükleyiniz ve bitiş yerine geldiğinizde farenin sol tuşuna basıp bırakınız. Farenin sol değil de sağ tuşuna basıp bırakırsanız track çizimi sonlandırılmış olur.Çizeceğimiz track birçok segmentten oluşacağı için çizime devam etmemiz gerekmekte ve bu nedenle sol tuşa basıp bırakmamız çizimin devam etmesini sağlayacaktır. Farenin sol tuşunu basıp bıraktığımızda Şekil 1.6’ da görüldüğü gibi trackın ilk segmentinin görüntüsü oluşacaktır. Fare göstergesini Şekil 1.6’ da gösterildiği gibi aşağıya
doğru sürükleyiniz ve ikinci segmentin bitiş yerine geldiğinizde yine sol tuşa basıp bırakınız.Şekilde gördüğünüz gibi ikinci segmentin görüntüsü de oluşturulmuş olacaktır.Fare göstergesini Şekil 1.6 ‘ da gösterildiği gibi sağa doğru sürükleyiniz ve üçüncü segmentin bitiş yerine geldiğinizde önce sol tuşa sonra sağ tuşa basıp bırakınız.

Proteus Ares Çizim Alanına  track çizilmesi

1-proteus-ares-track-segment-olusturmak

5. Çizim alanına T50 özelliklerine sahip bir track çiziniz. (Şekil 1.7 A) Ares-seçim moduSelection mode düğmesine tıklayarak sol tuşa basıp track ‘ı
seçili hale getiriniz. (Şekil 1.7 B) Ardından sağ tuşa basınız ve Şekil 1.7 C ‘ de gösterildiği gibi özellikler menüsü karşınıza gelir.

2-proteus-track-ozelliklerinin-degistirilmesi

6. Şimdi sırasıyla Şekil 1.8 ‘de verilen menüdeki seçeneklerle ilgili değiştirmeler yapalım ve tek tek seçenekleri inceleyelim:

3-proteus-track-ozelliklerinin-degistirilmesi-menu

Delete Route(s) : Seçilen track ‘ı siler. Farenin sağ tuşunu ard arda iki kere tıklarsanız track’ı silmiş olursunuz. Deneyiniz.

Copy Route : Seçilen track ‘ı kopyalar. Seçtiğiniz track ‘ı başka bir alana aynısını kopyalayınız.

Move Route: Seçilen track’ı çizim alanı içerisinde başka bir alana taşır. Seçtiğiniz track’ı başka bir alana taşıyınız.

Change Layer : Seçilen track’ ın kat (yüzey) ‘ ını değiştirir. Alt seçenekleri Şekil 1.9 ‘ da gösterilmiştir. Siz de alt seçeneklerden istediğiniz katı seçerek değiştiriniz.

4-proteus-ares-change-layer-katman-degistir5-proteus-Ares-değişim-iz tarzı menü

Change Trace Style: Seçilen track’ın genişliğini değiştirir. Alt seçenekleri Şekil 1.10 ‘ da gösterilmiştir. Track’ ı seçiniz sağ tıkladıktan sonra açılan menüden “ Change Trace Style ” seçilip, alt seçeneklerden genişliğini değiştiriniz. Bu işlemden sonra track’ın genişliği değiştirilmiş olur.
Via Style : Eğer seçilen track üzerinde via varsa stilini (ölçüsünü) değiştirir. Alt seçenekleri Şekil 1.11 ‘ de gösterilmiştir.

6-proteus-Ares-değişim-aracılığı tarzı menü

7. “Tools” menüsü altında bulunan, “Trace Angle Lock” seçeneği track çizim açısını ayarlamak amacı ile kullanılır.Bu seçenek onaylı iken Track çiziminde, dönüş açıları 90˚ ile 45˚ şeklinde olmaktadır. Bu durum Şekil 1.12 ‘ de gösterilmiştir. Şayet “Trace Angle Lock” seçeneği onaylı değil ise track çizerken dönüş açıları istenilen şekilde (serbest) ayarlanabilmektedir. Bu durum da Şekil 1.13 ‘ de gösterilmektedir.

7-proteus-ares-acili-track-cizimi-90-45-derece

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.