Pardus Linux Kullanıcı ve Grup Hakları

Linux’ta dosyalar için sahiplik belirlenir ve okuma, yazma ve çalıĢtırma izinleri dosya sahibi, grup ve tüm kullanıcılar için ayarlanabilir. Pardus üzerinde varsayılan grupların kullanıcıya sağladığı çeĢitli haklar vardır. Kullanıcı tanımı yapılırken aĢağıda sıralanmıĢ grup haklarına dikkat edilerek kullanıcının üye olacağı gruplar belirlenebilir.

 

Grup Haklar
Audio Ses ve müzik dosyası çalabilir
Dialout Modem ve faks aygıtları çalıĢtırabilir
Disk Sabir depolama birimlerini kullanabilir
Pnp Çevre birimlerini kullanabilir
Pnpadmin Çevre birimlerini yönetebilir
Power Güç yönetimi gerçekleĢtirebilir
Removable Çıkarılabilir depolama birimlerini kullanabilir
Users Normal kullanıcı haklarına sahiptir
Video Görüntü aygıtına eriĢebilir
Wheel Sistem yöneticisi yetkilerine sahiptir.
Benzer Yazılar
Pardus'a ait tüm bilgilerin bulunduğu var Devamı
Arastırma sonucumda buldugum açık kaynak kodlu Devamı
Lucene, Apache tarafından geliştirilen zamanında google Devamı
Pardus'da kullanıcı oluşturmak için kullanılabilecek bir Devamı
Pardus' da kullanıcı işlemleri, komut Devamı
Please follow and like us:
0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir