Pardus Linux Kullanıcı ve Grup Hakları

Linux’ta dosyalar için sahiplik belirlenir ve okuma, yazma ve çalıĢtırma izinleri dosya sahibi, grup ve tüm kullanıcılar için ayarlanabilir. Pardus üzerinde varsayılan grupların kullanıcıya sağladığı çeĢitli haklar vardır. Kullanıcı tanımı yapılırken aĢağıda sıralanmıĢ grup haklarına dikkat edilerek kullanıcının üye olacağı gruplar belirlenebilir.

 

Grup Haklar
Audio Ses ve müzik dosyası çalabilir
Dialout Modem ve faks aygıtları çalıĢtırabilir
Disk Sabir depolama birimlerini kullanabilir
Pnp Çevre birimlerini kullanabilir
Pnpadmin Çevre birimlerini yönetebilir
Power Güç yönetimi gerçekleĢtirebilir
Removable Çıkarılabilir depolama birimlerini kullanabilir
Users Normal kullanıcı haklarına sahiptir
Video Görüntü aygıtına eriĢebilir
Wheel Sistem yöneticisi yetkilerine sahiptir.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.