Ortaokullara Rehberlik ve Kariyer Planlama dersi geliyor

By | 02 Şubat 2015

ortaokullara-rehberlik-ve-kariyer-planlama-dersi

Rehberlik ve Kariyer Planlama dersi ile, öğrencilerin meslekleri ve kariyerleri hakkında daha kapsamlı kazanımlar elde etmeleri sağlanacak.

Ortaokul 8. sınıfta zorunlu olarak ve haftada bir saat okutulan, rehberlik ve kariyer planlama dersi programını Talim ve Terbiye Kurulu (TTK) yeniden düzenledi. Yeni öğretim programı, 2015-2016 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanacak. Daha önce rehberlik ve kariyer planlama dersi öğretimi için kullanılan ilköğretim sınıf rehberlik programı ise gelecek eğitim öğretim yılından itibaren uygulamadan kaldırılacak.

Yeni öğretim programında, kariyer planlamasını doğru yapan bireylerin, kaynak ve zaman israfı gibi dezavantajlardan etkilenmeden ülke kalkınmasına ve ilerlemesine çok önemli katkılar sağlayacağına dikkat çekilerek, bireyin kendini tanımasına, yeteneklerini daha etkin kullanarak kendini gerçekleştirmesine, özgür ve üretken birey olmasına katkı sağlamak amacıyla “Rehberlik ve Kariyer Planlama Dersi Programı”nın hazırlandığı kaydedildi.

Dersi tamamlayan öğrencilerin, alacağı eğitimin gelişimine ve yaşamına katkısını bilen, geleceğe yönelik planlama yapma becerisini kazanmış, kendi kariyer yaşamına ilişkin natifleri değerlendirebilen, mesleklerin yaşamdaki yeri ve önemini kavramış, her mesleğin toplumda önemli ve değerli olduğunu bilen, çevresindeki olanakları değerlendirebilen bireyler olmaları bekleniyor.

Öğrenciler iş yerlerinde meslek gruplarını gözlemleyecek

Kariyer planlamanın öneminin kavratılacağı derste, programın “meslekler ve kariyer planlama” konularında başarıya ulaşması için öğrencilerin çeşitli lise türlerine ve iş yerlerine ziyaretleri sağlanarak, meslekler hakkında araştırmalar yapmalarına ve iş sektöründe farklı meslek gruplarını gözlemelerine imkan verilecek. Bu imkanların bulunmadığı okullarda, panolar aktif şekilde kullanılacak, internetten, belgesellerden ve buna benzer materyallerden yararlanılacak.

Öğrencilere özgeçmiş hazırlatılacak

Ders kapsamında öğrenciye, kariyer dosyası hazırlama, özgeçmiş yazma, meslekleri araştırma konusunda beceriler kazandırılacak.

Programda yer alan kazanımların öğrencilerde gerçekleşme düzeyinin belirlenmesi için öğrencilerin ilgilerini belirlemek için okul rehberlik ve psikolojik danışma servisinin uygulayacağı ilgi envanterleri, kişilik ölçekleri, öğrencilerin tutacakları günlükler, öğrencilerin yapacağı öz değerlendirmeler, aile üyelerinin öğrenciyle ilgili gözlemleri, öğretmen gözlemleri kullanılacak.

Sınav kaygısını yoğun  yaşayan örencilerin aktif yardım alması sağlanacak

Öğretim programına göre, derste, kendini tanıma, güvenli ve sağlıklı yaşam, eğitim yaşamı, meslekleri tanıma ve kariyer planlama konuları işlenecek.

Kendini tanıma konusunda yetenek, ilgi, değer kavramı açıklanacak ve yetenek, ilgi ve değerlerini farketmesi, güvenli ve sağlıklı yaşam konusunda ise öğrencilerin kendini zararlı alışkanlıklardan koruması, stresin nedenlerini ve belirtilerini açıklama, stres durumlarında kullandığı tepkilerin etkililiği açısından değerlendirme kazanımları verilecek.

Eğitim yaşamı konusu işlenirken de öğrencinin kendi öğrenme stilini belirlemesi, sınav kaygısının performansına etkisini ve sınav kaygısıyla baş etme yolları öğretilecek. Yoğun sınav kaygısı yaşayan öğrencilerin rehberlik ve psikolojik danışma servisinden aktif yardım alması sağlanacak.

Meslekleri tanıma konusunda istihdam olanakları anlatılacak

Meslekleri tanıma konusunda ise iş, meslek, uğraş ve kariyer kavramlarını tanımlama, meslek sahibi olmanın önemini açıklama, üst öğrenim kurumlarına geçiş sistemini araştırma, ortaöğretim program türleri hakkında bilgi toplama, ilgi, yetenek ve değerlerin ortaöğretim program türü seçimindeki rolü, ilgi duyulan mesleklerin gerektirdiği eğitimler ve bireysel özellikler, eğitimini sürdüreceği ortaöğretim program türünün meslek seçimine etkisi, meslekler hakkında bilgi toplayacağı kaynaklar ve mesleklerin uzun vadede istihdam olanakları üzerinde durulacak. Meslekler hakkında bilgi toplaması kazanımı kapsamında, öğrencilere derslerde belirli meslekler hakkında toplumda var olan ön yargılar da anlatılacak.

Öğrenci bireysel kariyer planlama dosyası hazırlayacak

Kariyer planlama konusunda da öğrencinin kendini tanıtmada öz geçmişin önemini fark etmesi, öz geçmişini yazması, kariyer planlama basamaklarını açıklaması, bireysel kariyer planlama dosyası hazırlaması öğretilecek. Kariyer dosyasında, öğrencinin kendini tanımasına ve gerçekçi kararlar vermesine yardımcı olacak her tür materyal ve verinin bulunması sağlanacak. Öğrencinin ortaöğretim tercihlerini kariyer dosyasındaki verilerden yararlanarak, belirlemesi öğretilecek

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.