Okul öncesi ilkokul ve ortaokullarda değişen yönetmelikler 2014

Milli Eğitim Bakanlığı, 2004 tarihli Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği ile 2003 tarihli İlköğretim Kurumları Yönetmeliğini, 26 Temmuz tarihi itibariyle yürürlükten kaldırdı.

Bunun yerine, iki yönetmeliği tek yönetmelik altında birleştiren yeni bir yönetmelik yayımladı.

Yönetmelikte, kayıtlardan öğretmen nöbetlerine, hizmetlilerin bekçilik görevinden performans ödevlerine dair çok geniş çaplı düzenlemeler yer almaktadır.

İşte okul öncesi, ilkokul ve ortaokulların görev ve işleyişlerinde yapılan değişiklikler.

[ads]

GÖZE ÇARPAN HUSUSLAR DEĞERLENDİRME
1-160 maddelik İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ve 60 maddelik Okul Öncesi Eğitim kurumları Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı ve her ikisi 97 maddelik tek bir yönetmelikte birleştirildi.
3-İlkokulda performans görevi ve proje ödevi kaldırılmıştır. Ortaokullarda ise performans görevi kaldırıldı ancak; proje ödevi verilmesine devam edilecektir. Kamuoyu beklentisi karşılanmıştır.
4-İlköğretimin ve Okul Öncesi Eğitimin Amaçları ve İlkeleri yönetmelik metninden çıkarılmıştır. ….
5Haftalık Ders Programı eski yönetmelikte yer almıyordu. Yapılacak programda yönetici ve öğretmenlerin okutacakları derslerin gün ve saatlere göre öğretmenlerin mazeretleri de dikkate alınması olumlu bir değişiklik olarak göze çarpmaktadır.
6-Normal öğretim yapılan okullarda yemek ve dinlenme için en az 40-en çok 60 dakika olan süre en az 40-en çok 90 şeklindedüzenlenmiştir. Süre artırımı özellikle taşımalı okullarda gerekliydi.
720 dakikalık beslenme saati kaldırılmıştır. Her teneffüs en az 10 dakika olacağı için sorun teşkil etmeyecektir.
8Derslerin blok yapılması eski yönetmelikte de vardı ancak bu yeni yönetmelikte öğretmenler kurulu kararı şartına bağlanmıştır. Olumlu.
9Ortaokuldan imam-hatip ortaokuluna nakilde, ortaokulda zorunlu olmayıp imam-hatip ortaokulunda zorunlu olarak okutulan derslerden eylülde yapılacak sınavda başarılı olma şartı getirildi. Gereksiz nakilleri ve hareketliliği önlemesi açısından olumlu.
10-Okul çalışanları isterse kendi çocuklarının naklini kayıtlı adrese bakılmaksızın görev yaptıkları okula alabilecektir.
11Sınıf mevcutları otuzun altında kalan okullar eylül ayının ilk iş gününde e-okulda ilan edilecek. Kayıt alanı dışından bu okullara başvurular 15 Eylüle kadar yapılabilecek. Başvuru kontenjandan çok olursa kura çekilecek. Olumlu.Bu sayede fiziki kapasitesi dolmayan okullar şeffaf bir şekilde veliler tarafından görülecek.
12Bir sınıfta bir günde yapılacak sınav sayısı üçü geçemez şeklindeyken, “Bir sınıfta/şubede bir günde yapılacak sınav sayısı 8inci sınıfta üçü, diğer sınıflarda ikiyi geçemez.”şeklinde değiştirilmiştir. Özellikle 5,6,7.sınıflar için olumlu.
13-Öğrencilere, her dönemde seçmeli dersler dahil bütün derslerden en fazla beş defa olmak üzere ders etkinliklerine katılım puanı verilir.
14Davranış notu sınıf/şube rehber öğretmeni tarafından verilecek, şube rehber öğretmeni diğer öğretmenlerin de görüşünü alarak değerlendirme yapacak. Şubede derse giren her öğretmenin davranış notu girmek zorunda olmaması olumlu bir değişiklik olarak göze çarpmaktadır.
15-İlkokulda kasım ve nisan aylarının ikinci haftasının son iş gününde verilen Öğrenci Gelişim Raporu kaldırılmıştır.
16-Okulda tek sınıf öğretmeni ya da alan öğretmeninin zümre öğretmenler kurulu yapmaması yeni yönetmelikte yer almıştır. Bu madde eski yönetmelikte yoktu ancak tek öğretmenin zümre yapmaması resmi yazıyla illere bildirmişti.Normlar hiyerarşisine uygun düzenleme yapılmıştır.
17Okul Öğrenci Kurulu kaldırılmıştır. Aslında öğrenci meclisi ile ikilem yarattığı için 2007 yılında bir yönergeyle kaldırılmıştı. Normlar hiyerarşisine uygun düzenleme yapılmıştır.
18Okul müdürünün görev, yetki ve sorumluluğu maddesinde eski yönetmelikte yer alan “Okul müdürü; ders okutmanın yanında kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program ve emirlere uygun olarak görevlerini yürütmeye, okulu düzene koymaya ve denetlemeye yetkilidir.” Metni yeni yönetmelikte yer almamaktadır. Okul müdürlüğü ikinci görev olduğundan olsa gerek!
19-Öğretmenlerin nöbet görevi dersten 30 dakika önce başlar 30 dakika sonra biter, bu süre öğretmenler kurulu kararıyla kısaltılabilir. Eski yönetmelikte 20 dakika olan süre uzatılmıştır.
20– “Hizmetli sayısı iki ve daha az olan okullarda gece bekçiliği görevi yürütülmez. Durum en yakın emniyet birimine 6 ayda bir yazılı olarak bildirilir” hükmü kaldırılmıştır.
21Okul Gelişim Yönetim Ekibi yönetmelik metninden çıkarılmıştır.
22Başarı ve üstün başarı belgesi kaldırılmış, Çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerde üstün başarı gösteren öğrencilere iftihar belgesi verilecektir.
23-Öğrencilerin uyarma cezası gerektiren davranışlara “derste cep telefonunu açık bırakmak” eklenmiştir. Teknolojik uyum.
24Öğrencilerin kınama cezası gerektiren davranışlarına “okul içinde izinsiz görüntü ve ses kaydetmek” eklenmiştir. Teknolojik uyum.
25Öğrenci davranışları değerlendirme kurulu üyeleri müdür yardımcısı, ders yılı başında gizli oyla seçilecek 3 öğretmen,okul aile birliğinin kendi üyeleri, arasından seçeceği bir öğrenci velisinden oluşur. Eskisiyle kıyaslandığında öğretmen üyelerin gizli oyla seçildiğini görüyoruz.
26İlköğretimde yöneltme maddesi kaldırılmıştır. Uygulamada zaten kalkmıştı.
27-Tutulacak defter ve dosyalar: Eski yönetmelikte olmayanÖğrenci nöbet defteri, 2008 yılında kaldırılan belge defteri artık yeni yönetmelikle birlikte tutulacak, bunun yanında eski yönetmelikte yer alan öğretmen ve personel izin defteri artık tutulmayacak.

http://www.memurlar.net/haber/478934

Benzer Yazılar
ÖSYM başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, bu yıl tüm sınavlarda şimdiye kadar yasak olan ulaşım
Eğer 'robotlar işlerimizi çalacak' düşüncesine katılıyorsanız, gelecekte tercih edeceğiniz mesleklerden birini bu listede bulabilirsiniz. Bu
Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve MEB bakanımız Ziya Selçuk 2023 vizyonunu ve merakla beklenen yeni eğitim sistemini
Anne babalar ya da büyükler, çocuklara genelde bu soruyu sorarlar; "Bugün okul nasıl geçti" ya
7 Temmuz 2018 tarihli ve 30471 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan bilgilere göre 2018 yılında
1 Ağustos 2018 tarihinde OSYM nin internet sitesinde yaptığı açıklamaya göre, 2018 YKS Yükseköğretim Programlarına
30 temmuz 2018, lgs sınav sonuçları, boş kalan kontenjanlar, Anadolu İmam Hatip Liseleri boş kontenjanlar,
Please follow and like us:
0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir