Mesleki Gelişim Dersi Sınavı Çalışma Soruları Yazılı

Mesleki Gelişim Dersi Sınavı Çalışma Soruları Yazılı, Mesleki Gelişim dersi 2. dönem 1. yazılı için hazırlamış olduğum soruları aşağıda veriyorum.

13 tane boşluk doldurma, 24 tane klasik soru, 65 tane test sorusu vardır.

Üretim araçlarının mülkiyetine göre işletmeler nelerdir?

Özel işletmeler, Kamu işletmeleri, Karma işletmeler

Aşağıdaki cümlelerde koyu olan yazılar boşluk olarak değerlendirilecektir.

Anayasa ve yasalara göre kurulup işletilen ve sermayesi özel şahıslara ait olan işletmelere özel işletmeler denir.

Özel işletmeler tek kişi işletmeleri, şirketler (ortaklıklar), ve kooperatifler olarak ayrılır.
Satılmış ya da satılmak üzere olan bir malın, bir adresten diğerine naklinde ya da aynı işletmeye ait iş yerleri arasında taşınmasında düzenlenen ve üzerinde gönderilen malın konusu, birimi ve malın kime ait olduğunun yazıldığı belgeye sevk irsaliyesi denir.

Defter tutan işletmecilerin, defter tutmayan kişilerden (çiftçiler hariç) satın aldıkları mal veya hizmetler karşılığında düzenledikleri ticari belgeye gider pusulası denir.

Bono ya da emre muharrer senet, borçlusu tarafından imzalanarak alacaklıya verilen, belli bir paranın belli bir süre sonunda ödeneceğini gösteren bir ticarî belgedir.

Poliçe belirli bir kişi emrine, diğer bir kişiye verilen ödeme yetkisini kapsayan bir senettir.
Çek bir bankaya hitaben yazılmış ve TTK’da belirtilen hükümlere göre düzenlenmiş, ödeme emri niteliğinde bir kıymetli evraktır.

Sermaye şirketlerinin ortaklarına sermaye paylarını belgelendirmek amacı ile verdikleri kıymetli evraklara hisse senedi denir.

Şirketlerin fon ihtiyaçlarını karşılamak için çıkardıkları borçlanma senetlerine tahvil denir.
Karar verme, uygulama ya da herhangi bir konuda danışma, görev, yetki ve sorumluluğun iki veya daha fazla kişiden oluşan guruplara verilmesinden doğan örgütsel birime “ komite” adı verilmektedir.

Ülkemizde meydana gelen iş kazalarının yaklaşık ℅ 21’inin makine kazaları olduğu tespit edilmiştir.
Yanma, maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır. Yanma olayının oluşabilmesi için madde, ısı ve oksijenin (hava) bir arada olması gerekir.
İş kazalarında maddi yardım yapılabilmesi için iş kazasının geçici iş görmezlik, daimi iş görmezlik veya ölüm ile sonuçlanması gerekir.

Mesleki Gelişim Dersi Sınavı

TÜM SORULARI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Mesleki Gelişim ile ilgili diğer dökümanlara ulaşmak için tıklayınız.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.