Mesleki Gelişim Dersi İş Sağlığı ve Güvenliği modül soruları ve cevapları

Mesleki Gelişim Dersi İş Sağlığı ve Güvenliği

Mesleki Gelişim Dersi İş Sağlığı ve Güvenliği modül soruları ve cevapları, örnek sınav soruları, konu anlatımı, meslek lisesi modülleri, bilişim bölümü dersleri

Mesleki Gelişim Dersi, Mesleki ve teknik liseleri 9. sınıflarda ortak verilen mesleki gelişim dersinin modüllerinden olan İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili soruları hazırladım.

İş Sağlığı ve Güvenliği modülünün bölüm sonlarında verilen soruları derledim. İş Sağlığı ve Güvenliği modülünde 4 tane öğrenme faaliyeti var.

ÖĞRENME FAALİYETİ 1:

İŞ YERLERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİĞİ TEHDİT EDEN UNSURLAR VE BUNLARA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER

ÖĞRENME FAALİYETİ 2:

MESLEK HASTALIKLARININ SEBEPLERİ VE BU HASTALIKLARA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER

ÖĞRENME FAALİYETİ 3: 

İŞ YERİNDE OLUŞABİLECEK KAZA, YARALANMA VE YANGINLARA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER

ÖĞRENME FAALİYETİ 4:

İŞ KAZASI SONRASINDA YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

Öğrenme faaliyetlerine göre 4 tane ayrı soru bölümlerini ve bir de modül değerlendirme sorularını ve cevaplarını yayınladım.

Soruların tamamını word olarak yazının sonundan indirebilirsiniz.

İş Sağlığı ve Güvenliği modül soruları ve cevapları

Aşağıdaki soruları dikkatle okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. (Öğrenme Faaliyeti 1)

1. Çalışanların iş kazalarına uğramalarını önlemek amacıyla güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken önlemler dizisine ne denir?
A) İş sağlığı ve güvenliği
B) İş
C) Satış ve pazarlama
D) Çalışan
E) İmalat

2. Aşağıdakilerden hangisi el aletlerinden kaynaklanan risklerden değildir?
A) İşitme kaybı
B) El-kol titreşimi
C) Asit buharına maruziyet
D) El-kol yaralanması
E) Bel ağrısı

3. Öğrenci Ahmet, boya atölyesinde boya yaparken -kişisel koruyucu donanım kullanmadığı için bir süre sonra nefes almakta zorlanmış ve hastalanmıştır. Ahmet bu işi yaparken hangi iş sağlığı ve güvenliği kuralını yerine getirmemiştir?
A) Gözlük takmamıştır.
B) Eldiven giymemiştir.
C) Maske takmamıştır.
D) Baret takmamıştır.
E) İş elbisesi giymemiştir.

4. Öğrenci Kemal, atölyede iş yaparken tezgâh üzerinde duran iş parçasını ayağının üzerine düşürmüş ve parmaklarını yaralamıştır. Kemal bu işi yaparken hangi iş sağlığı ve güvenliği kuralını yerine getirmemiştir?
A) Ayakkabı giymemiştir.
B) İş elbisesi giymemiştir.
C) Baret takmamıştır.
D) Koruyucu ayakkabı giymemiştir.
E) Gözlük takmamıştır.

5. Aşağıdakilerden hangisi binalarda iş güvenliğini tehdit edici unsurlardan değildir?
A) Sıhhi tesisatlar
B) Elektrik tesisatları
C) Isıtma tesisatları
D) Peyzaj düzenlemesi
E) Havalandırma tesisatları

6. Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliğinin başlıca amaçlarından değildir?
A) İş yerlerindeki riskleri tamamen ortadan kaldırmak ya da zararları en aza indirmek,
B) Çalışanların sağlığını fiziksel, ruhsal ve tıbbi açıdan korumak ve geliştirmek,
C) İş yerinde üretimi artırmak
D) Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmaktır.
E) Çalışanları çalışma koşullarının olumsuz etkilerinden korumak

7. Aşağıdakilerden hangisi işyerlerinde karşılaşılan sağlık ve güvenlikle ilgili risklerden değildir?
A) Fiziksel riskler
B) Kimyasal riskler
C) Biyolojik riskler
D) Ergonomik riskler
E) İşyerinin iflas etme riski

8. Aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu donanım değildir?
A) Toz maskesi
B) Kaynakçı gözlüğü
C) Ağır iş eldiveni
D) Saç tokası
E) Kulak tıkacı

9. Aşağıdakilerden hangisi yanlış eşleştirilmiştir?
iş-güvenliği-riskler

10. Aşağıdakilerden hangisi atölyelerde tezgâh ve cihazlarla çalışırken yapılmaması gereken bir davranıştır?
A)Tezgâh çalıştırılmadan önce onun nasıl durdurulacağı bilinmelidir.
B) Yağ seviyesi tezgâh çalıştırılmadan önce kontrol edilmelidir.
C) Tezgâhın çalışması ve özellikleri tam olarak öğrenilinceye kadar o tezgâhta bağımsız çalışılmalıdır.
D) Tezgâh çalıştırılmadan önce tezgâhın dönüş yönü mutlaka kontrol edilmelidir.
E) Tezgâh üzerinde yıpranmış ve hasara uğramış somun, cıvata vb. parçalar varsa yenileriyle değiştirilmelidir.

Mesleki Gelişim Dersi İş Sağlığı ve Güvenliği modül soruları ve cevapları

1-A 2-C 3-C 4-D 5-D 6-C 7-E 8-D 9-C 10-C

Aşağıdaki soruları dikkatle okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. (Öğrenme Faaliyeti 2)
1. “Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalıklara …………. denir.”
Cümlesinde geçen boşluğa en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) Meslek hastalığı
B) Sigortalılık
C) Çalışan sağlığı
D) İş güvenliği
E) İş kazası

2. Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalıklarına neden olan fiziksel risk etkenlerinden biri değildir?
A) Çözücüler
B) Yüksek ve alçak basınçta çalışma
C) Soğuk ve sıcakta çalışma
D) Tozlar
E) Radyasyon

3. Öğrenci Mustafa, iş yeri hekimine giderek meslek hastalıklarından korunmada hangi yöntemlerden faydalanabileceğini sorar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi iş yeri hekiminin Mustafa’ya önereceği meslek hastalıklarından korunma yöntemlerinden biri değildir?
A) Çalışanların eğitimi
B) Havalandırma
C) Kişisel koruyucu donanım kullanımı
D) Gezinme
E) Periyodik sağlık muayenesi

4. Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalığına yol açan etkenlerden değildir?
A) Kimyasal etkenler
B) Fiziksel etkenler
C) Biyolojik etkenler
D) Matematiksel etkenler
E) Psikolojik etkenler

5. Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalıklarına yol açan kimyasal kaynaklı etkenlerden değildir?
A) Ağır metaller
B) Radyasyon
C) Gazlar
D) Çözücüler
E) Hiçbiri

1-A 2-A 3-D 4-D 5-B

Mesleki Gelişim Dersi İş Sağlığı ve Güvenliği modül soruları ve cevapları (Öğrenme Faaliyeti 3)

Aşağıdaki soruları dikkatle okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

1. Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarına neden olan tehlikeli davranışlardan değildir?
A) Gereksiz risk alma
B) İzinsiz çalışma
C) İşyerinde şakalaşma
D) Uygun olmayan iş organizasyonu
E) Uygun olmayan iş ekipmanı kullanma

2. Aşağıdakilerden hangisi iş kazasına neden olan dolaylı maliyetlerden değildir?
A) İş günü kaybı
B) Tıbbı maliyetler
C) Mahkeme masrafları
D) Sipariş kayıpları
E) Verimin düşmesinin maliyeti

3. Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarını meydana getiren nedenlerin birinci sırasında yer almaktadır?
A) Tehlikeli davranış
B) Tecrübesizlik
C) Fiziksel güç yetersizliği
D) Nedeni bulunamayan sebepler
E) Hastalık

4. İş kazalarının % kaçı önlenebilir kazalardır?
A) % 98 B) % C) % 60 D) % 30 E) % 45

5. Bir yanma olayının oluşabilmesi için aşağıdakilerden hangilerinin bir arada olması gerekir?
A) Yanıcı madde, oksijen,ısı
B) Oksijen, hava, ateş
C) Sıcaklık, ateş, kibrit
D) Hava, yakacak, su
E) Köpük, ısı, karbondioksit

6. Aşağıdakilerden hangisi kimyevi yangın söndürücü maddelerden biridir?
A) Su
B) Köpük
C) Kuru kimyevi toz
D) Hava
E) Tahta

7. Aşağıdakilerden hangisi ev ve iş yerlerinde yangına karşı alınacak güvenlik önlemlerinden biri değildir?
A) Bacalar devamlı temizlenmelidir.
B) Elektrik tesisatlarının uygun aralıklarla bakımı yapılmalıdır.
C) Yanıcı maddeler uygun koşullarda saklanmalıdır.
D) Ev ve iş yerleri havalandırılmalıdır.
E) İtfaiyeye telefon edilmelidir.

8. Aşağıdakilerden hangisinin yangınla karşılaşıldığında yapılmaması gerekir?
A) A) Hemen yangın yerinden kaçılır.
B) İtfaiyeye telefon edilir.
C) Yangın çevredekilere duyurulur.
D) Kaçış amacıyla asansör kullanılır.
E) Yanıcı maddeler ortamdan uzaklaştırılır.

9. Aşağıdakilerden hangisi iş yerinde karşılaşılabilecek acil durumlardan biri değildir?
A) Yangın
B) Gıda zehirlenmesi
C) Sabotaj
D) Patlama
E) Grev

1-D 2-B 3-A 4-A 5-A 6-C 7-E 8-D 9-E

Mesleki Gelişim Dersi İş Sağlığı ve Güvenliği modül soruları ve cevapları (Öğrenme Faaliyeti 4)

Aşağıdaki soruları dikkatle okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

1. Öğrenci Hasan, iş yerinde iş kazası geçirmiştir. İşyeri hekimi, Hasan’a ilk müdahaleyi yaparken ekip başı aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A) Kazayı soruşturmalıdır.
B) Kazayı derhâl işverene bildirmelidir.
C) Kazayı SGK’ye bildirmelidir.
D) Ambulans çağırmalıdır.
E) Tazminat ödemelidir.

2. Meydana gelen iş kazasını işveren SGK’ye en geç kaç gün içinde bildirmelidir?
A) 7 gün içinde bildirmelidir.
B) 3 gün içinde bildirmelidir.
C) 2 gün içinde bildirmelidir.
D) 5 gün içinde bildirmelidir.
E) 10 gün içinde bildirmelidir.

3. Aşağıdakilerden hangisi iş kazası sonunda çalışana maddi yardım gerektiren başlıca ödeme şekillerinden biri değildir?
A) İlaç gideri
B) Tedavi giderlerini ödeme
C) Çalışılmayan süre için ücret
D) İzin vermek
E) Tazminat ödemesi

4. İşverenin iş kazalarının sonuçlarına ilişkin yükümlülükleri hangi Kanun kapsamındadır?
A) Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
B) Karayolları Trafik Kanunu
C) Çocuk Koruma Kanunu
D) Tarım Sigortaları Kanunu
E) Adli Sicil Kanunu

5. Aşağıdakilerden hangisi kaza raporlarının yararlarından biri değildir?
A) Çalışanlarınsosyal haklarının korunmasını sağlar.
B) Oluşan kazalarla ilgili gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.
C) Kaza yinelenme oranının azaltılmasını sağlar.
D) Aynı türden oluşabilecek kazalara karşı çalışanların eğitilmesini sağlar.
E) Çalışanların kazalardaki haklılığının ispat edilmesini sağlar.

1-B 2-B 3-D 4-A 5-E

Mesleki Gelişim Dersi İş Sağlığı ve Güvenliği modül değerlendirme

Aşağıdaki soruları dikkatle okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Bütün mesleklerde çalışanların sağlıklarını sosyal, ruhsal ve bedensel olarak en üst düzeyde ürdürmek, çalışma koşullarını ve üretim araçlarını sağlığa uygun hâle getirmek, çalışanları zararlı etkilerden koruyarak işin ve çalışanın birbirine uyumunu sağlamak üzere kurulmuş olan multidisipliner bilim dalının adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mobing
B) İş sağlığı ve güvenliği
C) Çalışan nörolojisi
D) İş yeri sağlığı
E) İş patolojisi

2. İsmail, iş yerinde çalışırken kafasına sivri bir cisim düşmüş ve iş kazası geçirmiştir. Bu tür kazaların olmaması için İsmail’in hangi kişisel koruyucu donanımı kullanması gerekir?
A) Baret
B) Eldiven
C) Koruyucu gözlük
D) İş elbisesi
E) Kulak koruyucu
3. Binaların havalandırma tesisatları iyi çalışmaz ve yüksek sıcaklık söz konusu olursa aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?
A) Nabız yükselir.
B) Terleme artar.
C) Dikkat azalır.
D) Verimlilik artar.
E) Baş dönmesi yaşanır.

4. Öğrencilere işsağlığı ve güvenliği konularını anlatan öğretmen, meslek hastalıklarınınsınıflandırılması konusunu anlatırken aşağıdakilerden hangisini saymamalıdır?
A) Kimyasal etken kaynaklı meslek hastalığı
B) Meteorolojik etken kaynaklı meslek hastalığı
C) Biyolojik etken kaynaklı meslek hastalığı
D) Psikolojik etken kaynaklı meslek hastalığı
E) Ergonomiye özensizlikten kaynaklanan meslek hastalıkları

5. İş kazalarının ℅ kaçı önlenemez kazalardır?
A) % 98 B) %50 C) ℅ 2 D) % 8 E) ℅ 13

6. Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürücü maddelerden biri değildir?
A) Hava
B) Kuru kimyevi toz
C) Köpük
D) Su
E) Karbondioksit

7. Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarını meydana getiren nedenlerin birinci sırasında yer almaktadır?
A) Tehlikeli davranış
B) Tecrübesizlik
C) Fiziksel güç yetersizliği
D) Nedeni bulunamayan sebepler
E) Hastalık

8. Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kuruluşlardan biri değildir?
A) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
B) Mesleki Yeterlilik Kurumu
C) Orman Genel Müdürlüğü
D) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
E) İSGÜM (İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı)

9. Aşağıdakilerden hangisi solunum sisteminin korunmasında kullanılan kişisel koruyucu donanımdır?
A) Maske
B) Koruyucu gözlük
C) Baret
D) Eldiven
E) Ayakkabı

10. Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarında dolaylı zararlardan biri değildir?
A) Kaybolan iş günü ve iş gücü
B) Sipariş kayıpları
C) Tazminat maliyetleri
D) Mahkeme masrafları
E) Şirketin itibar kaybı

1-B 2-A 3-D 4-B 5-A 6-A 7-A 8-C 9-A 10-C

word olarak indirmek için tıklayınız.

Leave a Reply