Mesleki Gelişim Dersi 2. dönem 2. sınav soruları ve cevapları

Mesleki Gelişim Dersi 2. dönem 2. sınav soruları ve cevapları

1.Aşağıdaki boşlukları doldurunuz? (4×5=20 Puan)
Organizmaların çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen bir bilim dalına ……………………. denir. (Ekoloji)

Ekolojik sistemler, çeşitli organizmalarla, onların cansız çevrelerinin oluşturduğu ve bir bütün olarak ele alınabilen birime………………….. denir. (Ekolojik denge)

Herhangi bir faaliyet sonunda çevreye bırakılan her türlü maddeye …………………denir. (Atık)

Yer atmosferine ve su buharının da içerisinde bulunduğu sera gazı olarak adlandırılan gazlar, güneşten alınan enerjinin bir kısmının uzaya tekrar dönmesini önler, böylece yer yüzeyinin olduğundan daha fazla ısınmasına sebep olur, bu olaya ………………………. denir. (sera etkisi)

2.Turizm sektörünün yol açtığı çevre sorunları nelerdir?(5 madde) 5×4=20P

Aşırı kalabalıklar, çevresel stres yaratır. Hayvanlarda davranış değişikliğine neden olur.
 Aşırı gelişme, sahillerde köy kentlerin ortaya çıkmasına, bunun sonucu olarak da aşırı ve plansız yapılaşmaya neden olmuştur.
 Av turizmi yabani yaşamın yok edilmesine neden olmaktadır.
 Hız botları ve yatlar su kirliliğine neden olmaktadır.
 Yüksek sesli müzik, insanlarda duyma bozukluğu ve çevrede gürültü kirliliği oluşturmaktadır.

3.Hava kirliliği sebeplerini nelerdir? (5 madde) 5×4=20P
– Şehirleşme ve konutların ısıtılması
– Endüstrileşme
– Motorlu taşıtlar
– Atmosferik özellikler
– Yeşil alanların azalması

4.Suyun fiziksel ve kimyasal özelliklerini yazınız. (20 Puan)
Fiziksel özellikler :
Sıcaklık, Bulanıklılık, Renk, Tat ve koku
Kimyasal Özellikler :
Ph değeri , karbondioksit, sertlik derecesi, Demir, Manganez, klorür, azot bileşikleri, toplam organik madde, zehirli maddeler.

5.Toprak kirliğinin önlenmesi için yapılacakları yazınız.(5 madde) 5×4=20P

-Usulüne uygun tarım teknikleri kullanmak, orman alanlarının korunması, ağaçlandırma seferberliği gibi çalışmalara öncelik verilmelidir.
-Tarımsal arazilerin amaç dışı kullanımına son verilmelidir.
-Kurumlar arası koordinasyon eksikliği giderilmeli,
-Tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilere gübreleme, ilaçlama gibi konularda eğitim verilmelidir.
-Kanalizasyon suları veya arıtma çamurları tarımda çiftçiler tarafından kullanılmamalıdır.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.