Meslek lisesi mezunları için sınavsız geçiş hakkı kalktı ek puan geldi

Meslek lisesi mezunları aralık 2016 dan önce ÖSYM nin herhangi bir sınavına girmeden okul punlarıyla 2 yıllık kendilerine ait önlisans programlarına yerleşebiliyorlardı. Yeni çıkan kanunla öğrencilerin sınava girmeleri gerekiyor ve belli bir puan almaları gerekiyor. Olması gerekende bence buydu. Öğrenciler zahmetsizce üniversiteye yerleşiyorlardı ve tembellik yapıp sınava hazırlanmıyorlardı. Ayrıntılar yazının devamında…

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), sınavsız geçişin kaldırıldığı meslek lisesi mezunlarının, üniversitelerin aynı alandaki ön lisans programlarına yerleştirilmelerinde, merkezi sınavlardan aldıkları puanlara ilave edilecek ortaöğretim başarı puanına eklenecek katsayı 0,06 olarak belirlendi.

YÖK’ten yapılan açıklamada, 9 Aralık 2016 tarihli, 6764 sayılı Kanun ile bir mesleğe yönelik program uygulayan liselerin mezunlarının, yükseköğretim ön lisans programlarına yerleştirmelerinde sınavsız geçiş uygulamasının kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, “bir mesleğe yönelik program uygulayan liselerin mezunlarının aynı alanda ön lisans programlarına yerleşmelerinde, merkezi sınavlardan almış oldukları puanlara ilave edilecek ortaöğretim başarı puanına eklenecek katsayı, Yükseköğretim Kurulu tarafından 0,06 olarak belirlenmiştir.” bilgisi verildi.

Bu durumda meslek lisesi mezunları ek puan ile tüm ön lisans bölümlerini değil mezun oldukları alanın kaynak olduğu bölümleri tercih edebilecek. Diğer yandan ek puan uygulamasının temel mantığı ÖSYM’nin belirlediği baraj puanların üstünde öğrencinin puan almasıdır. Şu anda zaten 150 puan ve üstünde puan alan öğrenciler ön lisans bölümlerini YGS puanlarıyla seçebiliyorlar. Ek puan uygulamasında da ön koşul yine 150 puan ve üstü olacaktır. Bu durumda tüm meslek lisesi öğrencilerinin ön lisans bölümlerini tercih edebilmesi için YGS’ ye akademik anlamda hazırlık yapmaları gerekecektir ve 150 puan barajını geçmeleri gerekecektir.

Puanlamalarda oynamadan ziyade yeni puanlar oluşacak. Şu anda sınavsız geçiş kontenjanı (SGK) ile öğrenci alan bölümlerde Orta Öğretim Başarı Puanı ve yerleştirme öncelikleri yer alıyor. Bu değişiklikle birlikte oluşan puanlarda meslek lisesi öğrencileri arasında puansal anlamda bir uçurum olmayacaktır. Bunun bir örneğini yalnızca meslek lisesi öğrencilerine ayrılan kontenjanlardan öğrenci alan MTOK bölümlerinde görmekteyiz. MTOK bölümlerinin puanları YGS ile öğrenci alan bölümlere göre daha düşük. Bunun nedeni ise Meslek Lisesi öğrencilerini akademik alt yapılarının birbirine yakın olmasıdır. Lise eğitimlerinde mesleki uygulamalardan kaynaklı akademik derslerin müfredatta dağılımı tüm öğrenciler için aynı. Okul dışında ek bir takviye alarak ÖSYS’ ye hazırlanan öğrenci sayısı şu anda puanları yükseltecek sayıda değil. Dolayısıyla YGS’ de belirlenen baraj puanın üstüne çıkmak için yapılacak olan akademik hazırlık zorlayıcı olacaktır ama puanlar korkulduğu kadar yüksek olmayacaktır meslek lisesi mezunları için. Eğer MTOK uygulaması gibi değil de her bölüme ortak kontenjandan öğrenci alınırsa tüm bölümler için geçerli olmamakla birlikte sağlık bölümleri gibi çok tercih edilen bölümlerin puanları yükselecek ve bu durum Meslek Lisesi öğrencilerini zorlayacaktır.

Sektörün aradığı iş gücü tanımını doğru anlamak lazım. Sektör sadece mesleki bilgiye sahip olan mezunu değil, akademik anlamda da gelişmiş mezunu istiyor. İdeal olan doğru olan hem mesleki hem de akademik anlamda donanımlı mezunlarımızın sayısının artmasıdır. Bu anlamda bu kararın alınmasını sağlıklı ve doğru buluyorum. Lise mezunu olan tüm öğrencilerin özellikle YGS’de belirli bir düzeyde başarılı olacak akademik alt yapıya sahip olması gerekiyor. YGS konuları temel konular ve tüm liselerde 9. Ve 10. Sınıfta öğrencilerin gördüğü konulardan oluşuyor. Meslek lisesi mezunu da olsa ülkemizde her lise mezununun örneğin Türkçe testindeki okuduğunu anlama sorularının en azından yarısını çözebilmesi gerek. Okuduğunu anlayan, anladığını sözlü ya da yazılı ifade edebilen bir nesil yetişmeli. Ancak bu şekilde birbirimizi anlayabiliriz. Kararın alınmasında hata değil ama eksik olan yan ise bu tarz kararların zamanlamasının doğru planlanması gerekli. Öğrenci 4 yıl önce bu liseye yerleşirken sınavsız geçiş hakkı olduğu bilinciyle akademik derslerden çok mesleki derslere ağırlık veriyor. 4 yıl sonra ise planlanın aksine akademik dersler önem kazanıyor. Her ne kadar yukarıda belirttiğim gibi YGS’de öğrencinin lisede gördüğü ders ve konular yer alsa da öğrenci bu konuları öğrenmeye, pekiştirmeye ve sınavda bilgisini aktarmaya zaman bulabilmeli. Kararın bu yıl sınava girecek öğrencileri değil de şu anda 11. Sınıf olan ve seneye sınava girecek öğrencileri kapsaması öğrencileri, velileri ve eğitimcileri biraz olsun rahatlatacaktır. Diğer türlü sene ortasında alınan kararlar olumsuz etkiler doğurmaktadır.

Sınavsız geçişin kalkması ile ilgili öğrencilere tavsiyeler

sınava girecek meslek lisesi öğrencilerinin hızlı ve yoğun bir şekilde YGS hazırlığı yapması gereklidir. Bunun için en doğru çalışma öncelikle YGS’de hangi testlerin ve konuların çıkacağının tespit edilmesi. İkinci adım bu konulara göre kendilerine özel bir bilgi düzey analizi yapmaları. Üçüncü ve son adım ise bu analize bağlı olarak bir yıllık program çıkararak düzenli ve verimli bir şekilde sınav hazırlığı yapmalarıdır. Önemli olan tüm konuları öğrenmek değil tüm testlerde bilinen ve az bilinen konuların tespit edilmesidir. Bu konuları pekiştiren öğrenci hiç bilmediği konuya vakit ayırmak yerine bildiği konulardan soru kaçırmayacak şekilde kalan sürede verimli bir hazırlık yapmış olacaktır.

2 Comments

  1. Memet 26 Ağustos 2017
  2. gazili18 26 Ağustos 2017

Leave a Reply