MAOL Mesleki Açık Lisede ders geçme notu kaç?

Bir dersten başarılı sayılmak için, o dersin dönem puanının en az 45 (kırk beş) olması gerekir.
Öğrenci başarısının tespiti 100(yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersin yıl sonu puanı, uzaktan eğitim kapsamındaki dersler için merkezi sistem sınavından alınan puan, yüz yüze eğitim kapsamındaki dersler için ise o dersin yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlarından alınan puanlar ile ödev ve projelerinden alınan puanların ilgili mevzuatı kapsamında birlikte değerlendirilmesi sonucunda bulunan puandır.

Puanlara göre başarı derecelerinin tespitinde aşağıdaki tablo esas alınır.

Derece Puan
Pekiyi 85-100
İyi 70-84
Orta 55-69
Geçer 45-54
Başarısız 0-44

Bu tabloya bir öğrenci 45 aldığında mesleki derslerden ve kültür derslerinden geçmiş sayılır.

Merkezi sınavlarda her ders için çoktan seçmeli 20 soru sorulmaktadır. Açık Öğretim Lisesinde dersler 100’lük not sistemi ile değerlendirilmektedir. Bir dersten başarılı olmak için, en az 9 soruya doğru cevap vererek 45 puan almanız gerekmektedir.Bu sınavlarda yanlışlar doğru cevapları etkilemiyor.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.