Linux temel komutlar CAT komutu ve örnekerle anlatımı

Komut

cat -dosya yaratmaya veya çıktı almaya yarar.

Seçenekler

-b : boş olmayan satır sayısı
-n : çıktıya giden tüm satır sayısı
-e : her satırın sonuna $ görüntüler
-t : TAB yerine ^I görüntüler
-u : UNIX’e uygunlu§u önemsiz
-v : karaterlerden önce yer alan ‘^’ ile TAB ve LFD hari‡ kontrol karakterlerini görüntüler
-et: satır sonuna $, TAB yerine ^I görüntüler
-h : kullanım mesajı verir
-s : çok sayıda yer alan boşlukları bire indirir

Anlatım ve örnekler

UNIX’te çok kullanılan ,çok işlevli bir komuttur.Bu işlevlerden bir tanesi,MS-DOS’taki TYPE komutu ile aynıdır. En basit kullanım formu:

$ cat  dosya_adı

şeklindedir.Bu formda kullanıldığı zaman,dosya_adı adlı dosyayı ekrana (daha dogrusu,UNIX diliyle standart çıktı birimi’ne:standart output) gönderir.Standart çıktı birimi genellikle ekran olduğu için,dosyayı ekrana listelemek için kullanılır.Örnek komut:

$ cat  /etc/motd

Dosya yaratmak için kullanılan form ise daha farklı…

$ cat > yenidosya

$ cat > dosya1

komutu verilir.İmleç(cursor) yeni satırın başına geldiğinde,dosyanın içinde yer alması istenen satırlar girilir.Girmek istenen satırlar tamamlanınca,imleç satır başındayken Ctrl ve D tuşlarına birlikte basarak (EOF:end of file karakteri)standart giriş biriminizde dosya sonuna gelindiği belirtilir. Dosya adı verirken dizin adı belirtilmediğinden dosya1 adlı dosya çalışma dizininizde yaratılır.Herhangi bir hata mesajı alınmazsa dosya hatasız yaratılmış demektir.E§er dosya1’in yaratılıp yaratılmadığını kontrol etmek istenirse iki yöntem önerilebilir:

$ cat dosya1   ve        $ ls

Birinci komut(cat),dosya1 dosyasının içine yazdıklarımızı ekrana görüntüleyecek,böylece yaratma işleminin tamamlanıp tamamlanmadığını sağlam bir şekilde kontrol etmiş oluruz.İkinci komutla(ls) ise sadece dosyanın adını,uzunluğunu, ne zaman yaratıldığını ve sahibinin kim oldugunu öğrenebiliriz. Eğer cat komutu parametresiz kullanılırsa pek anlamlı olmayan bir iş yapılmaya başlanır.Standart giris biriminden okunanlar standart çıktı birimine kopyalanacaktır.Yani klavyeden basılan her tuş ekrana kopyalanacaktır.Bu durumdan kurtulmak için,imleç satır başındayken Ctrl-D tuşuna basmak kopyalama işini sona erdirecektir.

$ cat >> dosya1

Bu komut girilen satırların(klavyeden) dosya1 dosyasının arkasına eklemeye yarar.Örnekler:

$ cat >siir.cst               ÖMRÜMDE SÜKUT          Çıngıraksız,rehbersiz deve kervanı nasıl,        İpekli mallarını kimseye göstermeden,        Sonu gelmez kumlara uzanırsa muttasıl,        Ömrüm öyle esrarlı geçecek ses vermeden.            Ve böylece bu ömür,bu ömür her dakika,        Bir buz parçası gibi kendinden eriyecek.        Semada yıldızlardan,yerde kurtlardan başka        Yaşayıp öldüğünü kimseler bilmeyecek!        ^D

12 satırlık bir dosya olusturduk.Arkasına 2 satır eklemek için

$ cat >>siir.cst          Cahit Sıtkı           TARANCI        ^D

Böylece dosya 14 satır olur.Eğer dosyayı okumak istersek:

$ cat siir.cst                ÖMRÜMDE SÜKUT          Çıngıraksız,rehbersiz deve kervanı nasıl,        İpekli mallarını kimseye göstermeden,        Sonu gelmez kumlara uzanırsa muttasıl        Ömrüm öyle esrarlı geçecek ses vermeden.            Ve böylece bu ömür,bu ömür her dakika,        Bir buz parçası gibi kendinden eriyecek.        Semada yıldızlardan,yerde kurtlardan başka        Yaşayıp öldüğünü kimseler bilmeyecek!          Cahit Sıtkı           TARANCI

Dosyanın satır sayısını öğrenmek istersek

$ cat -n siir.cst        1      ÖMRÜMDE SÜKUT        2        3 Çıngıraksız,rehbersiz deve kervanı nasıl,        4 İpekli mallarını kimseye göstermeden,        5 Sonu gelmez kumlara uzanırsa muttasıl,        6 Ömrüm öyle esrarlı geçecek ses vermeden.        7        8        9 Ve böylece bu ömür,bu ömür her dakika,        10Bir buz parçası gibi kendinden eriyecek.        11Semada yıldızlardan,yerde kurtlardan başka        12Yaşayıp öldüğünü kimseler bilmeyecek!        13        14Cahit Sıtkı           TARANCI

Eğer bos olmayan satır sayısını görmek istersek

$ cat -b siir.cst        1      ÖMRÜMDE SÜKUT          2 Çıngıraksız,rehbersiz deve kervanı nasıl,        3 İpekli mallarını kimseye göstermeden,        4 Sonu gelmez kumlara uzanırsa muttasıl,        5 Ömrüm öyle esrarlı geçecek ses vermeden.            6 Ve böylece bu ömür,bu ömür her dakika,        7 Bir buz parçası gibi kendinden eriyecek.        8 Semada yıldızlardan,yerde kurtlardan başka        9 Yaşayıp öldüğünü kimseler bilmeyecek!          10Cahit Sıtkı           TARANCI

Eğer TAB yeralıp almadığını görmek istersek $ cat -t siir.cst Bu dosyada ilk ve son satırlarda tab yer almaktadır.Bu nedenle diger satırları aynen yazar ilk ve son satırları ise ^IÖMRÜMDE SÜKUT Cahit Sıtkı^ITARANCI şeklinde görüntüler.

$ cat -e siir.cst                ÖMRÜMDE SÜKUT$        $        Çıngıraksız,rehbersiz deve kervanı nasıl,$        İpekli mallarını kimseye göstermeden,$        Sonu gelmez kumlara uzanırsa muttasıl,$        Ömrüm öyle esrarlı geçecek ses vermeden.$        $        $        Ve böylece bu ömür,bu ömür her dakika,$         Bir buz parçası gibi kendinden eriyecek.$         Semada yıldızlardan,yerde kurtlardan başka$         Yaşayıp öldüğünü kimseler bilmeyecek!$         $         Cahit Sıtkı           TARANCI$

$ cat -et siir.cst şeklinde bir komut hem TAB yerine ^I,hem de satır sonlarına $ koyar yani son iki örnek birliktedir.

$ cat -h               cat:Not a recognized flag :h               Usage:cat [-qrSsu] [-n[b]] [-v[et]] [-|File …]

You may also like...

1 Response

  1. Thiago dedi ki:

    Yes, Cat, we all know you are English and you are pretty. You don’t have to act like the show is all about you it is about the dancres. We have watched every season of SYTYCD, but with Mary Murphy’s screeching and Cat Deeley’s nauseating antics, we will be changing the channel.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.