Linux diff komutu açıklama ve uygulamaları pardus - Web Tasarımı, Programlama, Eğitim Meslekler ve Rehberlik

Linux diff komutu açıklama ve uygulamaları pardus

Komut

diff    Dosyalar arasındaki farklılıkları ortaya koyarak, gerekiyorsa değişiklikleri yapmak için   kullanılır.

Söz Dizilimi

diff [seçenekler] dosya-1 dosya-2

Seçenekler

-b            Takip eden boşlukların gözardı edilmesine ve diğer boşluk çizgilerinin eşit biçimde karşılaştırılmasına olanak sağlar.

-e            a,c ve d komutlarının kullanılmasını sağlayan bir editör oluşturur. Bu sayede, iki dosya arasındaki farklılıkların ortadan kaldırılabilmesi için ortam sağlar.

-f            Yine bir editör sağlar fakat -e seçeneği kadar kullanışlı değildir.

-h            İki dosya arasındaki farklılıkları hızlı bir biçimde görüntüler. -e -f seçenekleri ile birlikte kullanılamaz.

-i            Büyük-küçük harf ayrımı yapmadan karşılaştırma işlemi yapar.

-l            Geniş bir çıkış raporu verir.

-l            -e seçeneği ile benzer çıkışı verir. Fakat onun tam tersi düzendedir.

-t            Çıkış satırlarında ki tabları genişletir.

-w            Bütün boşluk ve tab karakterlerini önemsenmemesini sağlar.

-C Lines     Komutun yaptığı karşılaştırma işlemi sırasında birbiriyle aynı olan satırların, satır numaralarını  verir.

-c     Komutun yaptığı karşılaştırma işlemi sırasında birbiriyle aynı olan 3 satırın, satır numaralarını verir.

-D [string]   Girilen bu karakter dizisini iki dosyayı karşılaştırarak arar.

-c            Sık kullanılan alt dizinlerle karşılaşıldığında komutun uygulamasının tekrarlanmasını sağlar.

-s            Birbiriyle aynı fakat bilinmeyen dosyaları gösterir.

-S [File]     Dizinler karşılaştırılırken, dosya değişkenleri vasıtasıyla belirlenmiş olan dosyalardan önce

isimleri araştırılmış olan dosyaları önemsemez.

Çıkış Durumları   Bu komut aşağıdaki çıkış değerlerinden birini döndürür.   0   Hiç bir farklılık bulunamadı. 1   Farklılıklar bulundu. >1  Bir hata oluştu.


Örnekler   1. Örnek Elimizde liste ve liste1 isimli iki dosya olsun. Bu dosyaların içerikleri:  $cat liste                    $cat liste1 Mahmut Yıldırım:1975:350 Mahmut Yıldırım:1975:350 Ayşe Birinci:1978:300    Ayşe Birinci:1988:300 Begüm Aydın:1990:350     Begüm Aydın:1990:350 Barış Çağlar:1980:401    Barış Çağlar:1980:401 Burak Zorlu:1981:350     Burak Zorlu:1981:300        şeklinde olsun.        Eğer diff komutunu kullanırsak;  $diff liste liste1 2c2 < Ayşe Birinci:1978:300 — > Ayşe Birinci:1988:300 5c5 < Burak Zorlu:1981:350 — > Burak Zorlu:1981:300 $       biçiminde çıktı oluşur.  2.Örnek  $diff -w dark.doc.txt dark.txt

Eğer kelimeler arasındaki boşluk karakteri birden fazla ise -w komutu bunları tek bir karakter olarak düşünüp işlem yapar.

3.Örnek

$diff -e plus plus.old >new.to.old.ed

Bu komutla ismi new.to.old.ed olan ve plus dosyasını plus.old dosyasındaki textlere göre değişimini içeren yeni bir dosya oluşturulur. Genellikle oluşan bu son dosya plus.old dosyasından kısadır.

 

Not :Karşılaştırılacak dosyalar çok büyük ise, diff yerine bdiff komutu tercih edilmelidir.

Bu komut aynı olan satırları görüntülemez farklı olan satırları küçük parçalara ayırarak her biri üzerinde diff komutunu uygular.

Please follow and like us:
0

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir