Linux chmod komutu açıklama ve uygulamaları

Komut

chmod -Dosya ve dizinlere erişim yetkilerini değiştirmek için kullanılır.İzin modlarını iki türlü ifade etme olanağı vardır.Bunlardan birincisi onaltılı sisteme (octal) göre tanımlama,ikincisi ise sembolik tanımlama şeklindedir.Onaltılı sisteme göre:

chmod [-R][-h][-f] izin kodu {dosya…|dizin…}

Yetki tanım grupları aşağıdaki gibi sayısal birer değerle eşleşterilir:

r : 4

w : 2

x : 1

Bu eşleştirmeler dosya/dizin sahibi (owner),grup ve diğerleri (others) için ayrı ayrı yapılır.

Sembolik Tanımlama :

chmod [-R][-f][-h][[u][g][o][a]]{{-|+|=}[r][w][x][s]}{dosya…|dizin…}

Bu formda chmod komutu sembolik harflerle kullanılır.Bunlar:

İzin değişiminin kiminle ilgili olduğu:

u : dosya/dizinin sahibi (user)

g : dosya/dizinin sahibiyle aynı grupta olanlar (group)

o : diğer kullanıcılar (others)

a : herkes (all)

İzinler üzerindeki işlemler için:

+ : yetki ekleme

= : yetki eşitleme

– : yetki çıkarma

İzinlerin sembolleri:

r : okuma yetkisi (read)

w : yazma yetkisi (write)

x : çalıştırma yetkisi (execute)

s : programı çalıştıran kullanıcıların,progam çalıştığı sürece ve   sadece bu programla ilgili komutlar açısından,program dosyasının  sahibinin yetkilerine sahip olmalarını sağlar.

Seçenekler

-f :Geçersiz izinler ve kullanım cümleleri dışında bütün hata mesajlarını ihmal eder.

-h :Sembolik link tarafından gösterilen dosya veya dizinler için mod değişimini ihmal eder.

-R :Tekrarlı olarak dizinlere iner.-R seçeneği her bir dizinin ve belirlenmiş bir şablona uyan bütün dosyaların dosya modu bitlerini değiştirir.

Örnekler

Örnek1:

prog isimli dosyanın erişim yetkilerinin rwxr-x–x olmasıisteniyor.Bu yetki kalıbı üçer üçer ayrılmış olarak düşünülüp (rwx r-x–x),yukardaki eşleştirmelere göre verilmek istenen yetkilere karşılık gelen sayılar üçer üçer toplanır ve elde edilen üç rakam yan yana getirilip üç basamaklı bir sayı elde edilir.Başka bir deyişle:

Dosya sahibi için : 4+2+1 =7

Grup için : 4+0+1 =5

Diğer kullanıcılar için : 0+0+1 =1

Elde edilen üç basamaklı sayı =751

Örnek2 :  prog isimli dosyanın sahibine okuma,yazma ve çalıştırma;grubuna ve diğerlerine de yalnızca çalıştırma yetkisi vermek için yazılması gereken kod.

$chmod 711 prog

veya

$chmod go-rw prog

Örnek3 :  func.txt isimli dizinin altındaki f1.dat isimli dosyanın sahibine ve grubuna  okuma, yazma, çalıştırma; diğerlerine de okuma ve çalıştırma hakkı vermek için yazılması gereken komut satırı.

$chmod 775 func.txt/f1.dat

veya

$chmod o-w func.txt/f1.dat

Örnek4 :  Birden çok dosyada değişiklik yapmak için:

Örnek olarak pro1 ve pro2 isimli dosyaların gruplarına okuma(read) izni

verelim.

$chmod g+r pro1 pro2

Örnek5 : Bir defada birden çok izin değiştirmek için:

$chmod go-w+x deneme.htm

Bunu ayrı ayrı yazmak istersek:

$chmod g-w deneme.htm

$chmod g+x deneme.htm

$chmod o-w deneme.htm

$chmod o+x deneme.htm

 

kodlarını yazmamız gerekr.

İlgili Komutlar  chovn chgrp ls

Benzer Yazılar
Komut diff    Dosyalar arasındaki farklılıkları ortaya koyarak, gerekiyorsa değişiklikleri yapmak için   kullanılır. Söz Dizilimi diff
Komut date- Sistem tarihini ve zamanını gösterir. date komutu "date +%X" seklinde kullanilir. Format "+%X"
Komut Cut - Bir dosya içerisindeki satırların içerdiği alanları keserek belirli bir yere kopyalamak için
Komut: cp veya copy Komutu Amac:Kutuk kopyalama. Soz dizimi Bir kutugu baska bir kutuge kopyalamak icin: { cp
Komut cat -dosya yaratmaya veya çıktı almaya yarar. Seçenekler -b : boş olmayan satır sayısı -n : çıktıya
WordPress’te bildiğiniz gibi HTML kodlarının sıkıştırılması için Gzip adlı bir eklenti mevcut. Lâkin bu eklentinin işlevi sadece HTML kodlarını
Lucene, Apache tarafından geliştirilen zamanında google tarafından da kullanılmış açık kaynaklı bir arama motoru alt
Please follow and like us:
0

Bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir