Lgs sınav giriş belgesi nereden alınır 2020

Lgs sınav giriş belgesi nereden alınır 2020

Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı kılavuzda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına geçiş sınavı için merak edilen soruların cevabını görüyoruz. Kılavuz da sınav takvimi, sınava giriş yeri belgelerinin alınma tarihi, sınav sonuçlarının ilan edileceği tarihi şu şekilde olacaktır.

Lgs sınav giriş belgesi

Kılavuzun 6. maddesinde sınav yeri giriş belgesi ile ilgili açıklamalar şu şekilde açıklanmıştır.

6. SINAV GİRİŞ YERİ VE BELGESİ

6.1. Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınavdan en az 7 gün önce e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edilecektir.

6.2. Fotoğraflı sınav giriş belgesi 10 Haziran 2020 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır.

6.3. Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir.

6.4. Mücbir sebepten (nakil, zorunlu ikamet değişikliği, mevsimlik işçi, yurt dışından gelmiş olanlar, tayin nedeniyle yer değişikliği gibi) başka illerde bulunan öğrencilerin velileri, öğrencinin durumunu anlatan dilekçe ve belgeler ile sınava girmek istedikleri il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine 15 Haziran 2020 tarihine kadar başvuru yapacaklardır. Dilekçeler sınav öncesinde oluşturulacak Bölge Sınav Yürütme Komisyonları tarafından değerlendirilerek başvurusu uygun
görülen öğrencilerin sınava katılmaları sağlanacaktır.

6.5. Doğal afet, karantina, yangın ve benzeri olağanüstü durumlarda Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi üzerine ÖDSGM’nin uygun görüşü ile öğrencinin sınav yeri değiştirilebilecektir.

6.6. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrenciler sınav giriş belgelerini 10 Haziran 2020 tarihinden itibaren, bulundukları ülkenin Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik, Başkonsolosluk veya Konsolosluklarından alacak ve onaylatacaklardır.

6.7. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin sınav giriş belgesinde, kimlik bilgilerinin yanında sınavda alacağı sınav tedbir hizmeti yer alacaktır.

Lgs sınav giriş belgesi

  • Sınav yerimi nasıl öğreneceğim?
    Sınav giriş yerini, salonunu, sıra numaranı ve alacağın sınav tedbir hizmetini e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden sınav tarihinden en az 7 gün önce öğrenebileceksin.
  • Sınav giriş belgesi nereden alınacaktır?
    Fotoğraflı sınav giriş belgesi okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamdan alınıp onaylanarak sınav salonunda hazır bulundurulacaktır. Öğrenciler herhangi bir işlem yapmayacaktır.
  • Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrenciler sınav giriş belgelerini nereden alacaklardır?
    Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrenciler sınav giriş belgelerini 10 Haziran 2020 tarihinden itibaren, bulundukları ülkenin Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik, Başkonsolosluk veya Konsolosluklarından alacak ve onaylatacaklardır.

Kılavuz için tıklayınız.

Leave a Reply