İşletmelerde Beceri Eğitimi Yıl Sonu Not Hesaplama Nasıl Yapılır?

İşletmelerde Beceri Eğitimi Not Hesaplama, yıl sonu notu nasıl hesaplanır, stajdan nasıl geçilir, beceri sınavı nasıl yapılır, hangi notlar verilir, beceri notu kaç olmalı

İşletmelerde Beceri Eğitimi Yıl Sonu Not staj

Meslek liselerinin diğer liseler göre en önemli farklarından biri de öğrencilerin 11. ve 12. sınıflarda staj yapmalarıdır. Meslek liselerindeki bu farklılık meslek liselerinin en önemli özelliklerinden biridir. Meslek bölümü öğrencileri son sınıflara geldiklerinde okudukları alan ile ilgili olarak piyasa ortamında haftanın belli günleri, belirli saatlerde çalışmaktadırlar. Öğrenciler hem okula gelerek bölüm derslerini görmekte hem de staja giderek alanlarıyla ilgili çalışmalar yapmaktadırlar.

Öğrencilerin yaptığı staja beceri eğitimi uygulaması denilmektedir. Staj yapan öğrenciler belli bir ders saati kadar stajını başarıyla gerçekleştirmek zorundalar. Beceri eğitimi de bir ders gibi değerlendirilir ve öğrenciler yaptıkları beceri eğitiminden değerlendirme olurlar. Aynı zamanda okuldaki gibi beceri eğitiminde devam-devamsızlıkları takip edilir.

Öğrenciler okudukları alan ile ilgili staj yapmak zorundadırlar. Bir başka alanda kesinlikle staj yapma imkanları yoktur. Önemli olan mesleğini uygulayarak öğrenmesidir. Bu da ancak kendi alanı ile ilgili bir iş yerinde staj yapmaktan geçer.

STAJIN ÖNEMİ: stajdan nasıl geçilir, beceri sınavı nasıl yapılır?

Meslek lisesi öğrencileri için staj yapmak son derece faydalı bir öğretimdir. Öğrenciler daha lisedeyken iş koşullarını görmekte, iş hayatına hazırlanmakta ve en önemlisi öğrendikleri bilgileri iş ortamında uygulayarak becerilerini daha fazla geliştirmektedirler. Staja giden öğrenciler iş hayatına diğer yaşıtlarındaki arkadaşlarından bir adım önde başlamaktadırlar. Meslek bölümü öğrencileri hem okula giderek eğitimine devam etmektedir hem de çalışarak kendilerine maddi bir destek sağlamaktadırlar.

Öğrencilerin yaptıkları beceri eğitimden aldığı notlar karne ve diploma notlarını da etkilemektedirler. Öğrenciler çalışmalarından dolayı devamlı beceri eğitiminden yüksek notlar almakta ve bu da not ortalamalarını yükseltmektedir.

Meslek bölümü öğrencileri gördükleri eğitimleri mutlaka uygulamak zorundadırlar. Çünkü bu eğitimler uygulamaya dayandığı için uygulanmadan öğrenilmesi mümkün olmamaktadır. Mesela yiyecek içicek hizmetleri alanında okuyan bir öğrenci derslerde ne kadar eğitim alsa da uygulamalı olarak yemek ve benzeri uygulamaları yapmadan mesleğini iyi bir şekilde öğrenemez. Bu öğrenci ne kadar çok uygulama yaparsa mesleğinde o kadar çok başarılı olur. Bilişim bölümü okuyan bir öğrenci alanı veya dalıyla ilgili bir şirkette veya kurumda bu işlerin nasıl yapıldığını, iş olanaklarını piyasa şartlarını görerek geleceği hakkında fikir sahibi olabilir.

Bu nedenlerle staj yapmanın yani beceri eğitimini önemi son derece önemlidir ve mutlaka uygulanması gereklidir.

İşletmelerde Beceri Eğitimi Not Hesaplama Nasıl Yapılır?

beceri-egitimi-sinavi

MADDE 46– (1) İşletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler, beceri eğitiminin değerlendirilmesi amacıyla ders yılının son haftasında beceri sınavına alınırlar. Öğrenciler bu süre içerisinde izinli sayılır. Bu sınav, dersin özelliğine göre komisyonca alınacak karar doğrultusunda uygulamalı ve/veya yazılı olarak yapılır.

(2) Öğretim programlarında birden fazla uygulamalı ders bulunan alanlarda, işletmede eğitimi yapılan her ders için beceri sınavı, sınav komisyonunun kararına göre birlikte veya ayrı ayrı yapılabilir. Birlikte yapılan sınavların değerlendirmesi ayrı yapılır.

(3) Sektörün özelliği, çalışma ve kapasite durumuyla kurum ve iklim şartları da dikkate alınarak yılın belli zamanlarında faal olan ve beceri eğitimi süresi, ders yılı süresini aşan meslek alanlarındaki beceri sınavı, beceri eğitiminin bitimini izleyen hafta içinde yapılır.

(4) Beceri sınavları, işletmenin usta öğreticileri veya eğitici personeli ile ilgili alanın alan/bölüm/atölye/laboratuvar şeflerinden birisi, alan öğretmenlerinin ve o meslek alanındaki/dalındaki işveren kuruluşunu temsil eden üyelerden oluşturulan komisyon tarafından yapılır.

(5) Beceri sınav puanı, iş dosyası ve sınav değerlendirilmesi sonucu takdir edilen puanların toplamıdır. Beceri sınavı 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bunun yüzde 80’i sınav, yüzde 20’si de iş dosyasına takdir edilir.

(6) İşletmeye gönderilemeyen öğrenciler için okulda yüz yüze eğitimini aldıkları alan/dal derslerinden beceri sınavı yapılmaz.

MADDE 56- (1) Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için;

a)İki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70,

b)İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin, beceri sınavı puanı en az 50 olmak kaydıyla birinci ve ikinci dönem puanları ile beceri sınav puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya beceri sınav puanının 70 olması gerekir.

Sorumlu olarak sınıf geçme ve sorumluluğun kalkması

(3) Yılsonu beceri sınavında başarısız olan öğrencilerin bu derslere ait sorumluluk sınavları, iş dosyası dikkate alınmaksızın yazılı ve/veya uygulamalı sınav şeklinde yapılır.

Sınıf Geçme

Dönem puanı

d) İşletmelerde beceri eğitiminde dönem puanı, işletmedeki eğitim süresince öğretmen, usta öğretici veya eğitici personel tarafından temrin, proje, iş, deney ve hizmet değerlendirmesinden verilen puanlar, varsa telafi eğitimi süresince okulda temrin, proje, iş ve hizmetlerden aldıkları puanlar ve alanıyla ilgili yarışmalarda alınan ve işletmeye bildirilen puanların aritmetik ortalamasıdır.

YIL SONU BECERİ NOTUNUN HESAPLANMASI:

Örnek:

İşletmelerden aldığı 1. dönem Notu : 80
İşletmelerden aldığı 2. dönem Notu : 70

Staj Dosyası Notu : 80 (%20 si = 16)

Beceri Sınavı Puanı : 70 (%80 i = 56)

Beceri Notu : 16 + 56 = 72

İşletme notu ortalaması: (80+70)/2=75

Beceri Uygulaması Dersinin Yıl Sonu Notu = (72+75)/2=73

*Beceri notunun en az geçer yani 50 olması gerekir.
*Birinci ve ikinci dönem puanları ile beceri sınav puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya beceri sınav puanının 70 olması gerekir.

Bu takdirde öğrenci başarılı olmuş sayılır.

Mesleki Açık Lise için Yıl Sonu Beceri Eğitimi Notu Hesaplaması

Mesleki açık lise öğrenciler için yapılan hesaplar biraz daha farklıdır. Gündüz öğrencilerinden farklı olarak iki dönem notu ortalaması alınmaz, bunun yerine o dönem notu alınır. Diğer hesaplamalar aynıdır. İki dönem için ayrı ayrı bu notlar hesaplanır.

You may also like...

34 Responses

 1. gazili18 dedi ki:

  staj dosyası puanının %20 si
  beceri sınavının %80 i alınır.
  Bunlar toplandığında 50 yi bulursan geçersin.

 2. Dogukan09 dedi ki:

  Hocam bu beceri sinavi karneye işliyor mu?

 3. gazili18 dedi ki:

  karneye işliyor
  sadece karne günü notunu görebilirsin

 4. Yavuz dedi ki:

  Ben İngilizce’den kaldım belge alamıyorum staj notu girilince o ders geçti olurmu?

 5. gazili18 dedi ki:

  dersi geçme durumun yıl sonunda belli olacak. İki dönem ortalamasına göre sınıfı geçebilirsin. Ama belge almak ayrı bişey.

 6. cemil dedi ki:

  merhaba staj notlarımın okul dönem sonu puanına ne kadar etki yaptığını söyler misiniz okul ortamam 75 ise ne kadar etkiler meslek lisesi ögrencisiyim!!!

 7. gazili18 dedi ki:

  ilk dönem staj yeri hangi notu verirse karnende onu görürsün.
  3×8=24 kredilik etki yapar.
  Zayıfın yoksa teşekkür yada takdir alma ihtimalin yüksek olur.

 8. Yağmur dedi ki:

  Rahat alırsın

 9. Halime dedi ki:

  Ben beceri eğitim sinavindan 100 aldim ama ortalamam hala 97 degismedi acaba hala girilmedi mi nereye girilecek onu da bilmiyoruz bazilari uygulama 1 ve 2 ye diyor karisik yani dogrusu nedir birde ben okul birincisiyim 2 olanla aramizda virgul oynuyor ben 100 aldim oda 100 aldi gecer mi benib

 10. Yasemin artut dedi ki:

  Oğlum sağlık meslek lisesi 12.sınıftan mezun olacaktı işletme beceri dersinden karnede 1.dönem 63 2.dönem 100 olarak girilmiş karnesinde hiç zayıfı yok 2.dönem ortalaması 89 ama karnede sorumlu geçti diyor sorumlu olduğu dersler işletme becerilerinden muaf diyor işletme becerileri karnede zayıf değilse neden sorumlu geçiyor bilgi verebilirmisiniz

 11. gazili18 dedi ki:

  sorumlu olduğu ders geçen senelerden kalmış olabilir

 12. gazili18 dedi ki:

  zamanı gelince okul idaresi girer

 13. mazlum dedi ki:

  Benim iki donem de staj notum 100’dü normal şartlarda yıl sonu ortalamamın 91 felan gelmesi lazımdı.Hocalar beceri sınavını geçin yeter dediler bende sadece geçtim.Şu anda yıl sonu ortalamam 78 beceri sınavı bu kadar aşağıya çekebilir mi?Cevaplarsanız sevinirim şimdiden teşekürler.
  Not:beceri sınavımın sonucunu bilmiyorum sadece geçtiğimi biliyorum

 14. gazili18 dedi ki:

  Meslek liselerinde staj notu olarak ilk dönem iş yerinin notu geçerlidir,
  yıl sonunda ise beceri eğitimi sınavı olursun, ve bu sınavdan en az 50 alman gerekir, aksi takdirde iş yerinden 100 de verseler staj dersini geçemezsin.
  yıl sonu ortalaman da beceri sınav notunu bilmezsin, sadece ortalamanı görürsün.
  nasıl hesaplandığı yazının sonlarına doğru var zaten.
  tekrar incelemen gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.