Hz. Ali (ra) ilimdeki dehası ilim mi üstün mal mı?

Hz. Ali’nin (r.a.) ilimdeki dehası ilim mi üstün mal mı?

İlmin üstünlüğünü ortaya koyan hususlardan biri de Haricilerle Hz.Ali(r.a) arasında cereyan eden bir olay ve bu olayda Hz. Ali’nin çeşitli yollardan ilmin üstünlüğünü ortaya koymasıdır.

Haricilerden bir taife tek, tek Hz. Ali’nin (r.a) huzuruna gelerek aynı soruyu sormuşlar. Soru şu idi.’’Ya Ali! İlim mi üstündür, yoksa mal mı? Hz. Ali (r.a)’’İlim daha üstündür’’şeklinde cevap vermiş, delil istemeleri karşısında ilmin üstünlüğünü değişik açılardan 19 ayrı cevapla şu şekilde ortaya koymuştur:

Hz Ali (ra) ilimdeki dehası

Hz Alinin ilimdeki dehası

1. İlim maldan üstündür. Zira ilim seni korur, hâlbuki sen malı korursun.

2. İlim harcandıkça artar, mal ise harcandıkça azalır.

3. İlim sayesinde düşmanlar dost olur, fakat mal sahibinin kıskananı ve düşmanı çoktur.

4. İlim dünyadan uzaklaştırır, ahirete yaklaştırır; mal ise ahiretten uzaklaştırıp dünyaya yaklaştırır.

5. Ölüm sebebiyle ilim, sahibinin mülkiyetinden çıkmaz, fakat mal çıkar.

6. İlim sahibine sirayet eden bir nurdur. Mal ise böyle değildir.

7. İlim Allahın kelamından çıkar, mal ise topraktan çıkar.

8. İlim peygamberlerin sevgilisidir. Mal ise nemrut, firavun, Haman ve Karunların sevgilisidir.

9. İlim kendine hizmet edilendir. Mal ise hizmet edendir.

10. İlim ruhun gıdasıdır. Mal ise cesedin gıdasıdır.

11. Ürkme zamanlarında ilim sana arkadaş olur. Mal ise seni ürkütüverir.

12. Yolculukta ilim senin arkadaşındır. Mal ise yolculukta senin düşmanındır.

13. Tek başına ilim tatsız da olsa kurtulmana sebep olur, fakat mal böyle değildir.

14. İlim peygamberlerin mirasıdır, mal ise eşkıyanın mirasıdır.

15. Kıyamet gününde ilmin hesabı yoktur, fakat malın helal ise hesabı, haram ise azabı vardır.

16. İlmin sahibi şefaat edecek, malın sahibi ise şefaat edilecektir.

17. İlim sahibi asla unutulmaz, mal sahibi unutulur.

18. İlim kalbi nurlandırır, mal ise karartıp katılaştırır.

19. İlim sahibi Allaha kulluğu, mal sahibi Allahlığı iddia eder. (Nitekim Firavunda olduğu gibi)

Hz. Ali (r.a) bu şekilde o soru soranlara ayrı ayrı tatminkâr cevaplar verdikten sonra:
Bu konuda bana daha soru sorsaydınız yaşadığım müddet başka başka cevaplar verirdim buyurdu.

Hz Ali (ra) ilimdeki dehası

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.