HTML 5 nedir HTML ile farkı nedir yeni elementler nelerdir?

HTML’in Gelişimi

HTML dilinin gelişimine bakacak olursak 1995’li yıllarda HTML 2.0 teknolojisi ün kazanmaya başlamıştır ve dil içerisinde kullanılan yeni kurallar ile söz dizimleri resmi hale gelmiştir. 1997’de HTML 3.0 sürümü ile tarayıcılar kendilerine has etiketler kullanmaya başlamıştır. Bu geliştiriciler için tam bir işkenceye dönüşmüş ve sitelerin tarayıcı uyumsuzlukları büyük sorunlar oluşturmaya başlamıştır. 1998 yılında bu sorunlara çözüm olarak Web Standartları Projesi hayata geçirilmiş ve W3C kurulu bu standartları oluşturmak için ağırlığını ortaya koymuştur. 1999 yılında ortaya çıkarılan HTML 4.0 sürümü söz dizimi açısından en verimli standartlar ile birlikte gelmiştir. 2000 yılı XHTML 1.0 sürümü ile birlikte XHTML yapısına doğru bir yöneliş ve bu kuralların katılaştırılması ile devam etmiştir.

2004 yılına kadar çok fazla bir değişikliğe uğramayan HTML dili bu kez internet bağlantı hızlarının artması ile birlikte gelişen flash ve javascript teknolojilerine ayak uyduran yeni etiketler ile birlikte XHTML 2.0 sürümüne ulaşmıştır. 2004 yılında tekrar dili geliştirmeye yönelik çalışmalara başlanmıştır. Adı konulmasa da yapılacak köklü değişiklerden dolayı yeni sürüme 5 numarası verileceği bilinmekteydi. 2007 yılında W3C kurulu bu çalışmalarla geliştirilen HTML diline HTML5 ismini uygun görmüştür.

Son olarak günümüzde hala geliştirilesi devam eden HTML5 sürümü özellikle Google, Microsoft ve Apple firmaları tarafından desteklenmeye devam edilmektedir.

Neden HTML5 öğrenmeliyim?

HTML5 yeni bir değildir. Var olan HTML bilgimiz üzerine yeni etiketler ve söz dizimi kuralları öğreneceğimizden buda yeni bir yazılım dili öğrenme korkumuzu geride bırakacaktır. HTML5 başlı başına yeni geliştirilen bir değildir. Bu nedenle içerisine yazdığımız etiketlerin birçoğu HTML 3 ve 4 tarafından da desteklenecektir.

Hata Kontrolleri

HTML5 içerisinde kuvvetli hata kontrolü seçenekleri mevcuttur. Bununla birlikte önceki sürümler kod hataları ile karşılaştığında ya sayfanın yorumlamasını durdurur ya da hataları kullanıcıları hiç ilgilendirmemesine rağmen sayfaya direk yazdırırdı. HTML5 ise ayrıştırma hataları için ayrıntılı algoritmalara sahiptir. Bu sayede geliştirici hataları çok hızlı bir şekilde çözümler.

Yeni Anlamsal Elemanlar ve Parametreler

HTML5 ile birlikte yeni anlamsal elemanlar ve parametreler gelmiştir. Bununla birlikte diğer uygulamalar için de destek sunabilmesi önemlidir. Örneğin IOS işletim sistemi ile çalışan cihazlar için API ile çalışan web uygulamaları üretebiliriz. Desteklenen biçimlerde ses ve video ekleyebilir, bunlar için herhangi bir oynatıcıya ihtiyaç duymayız.

Sayfalarımızı durağan dahi olsa tasarlasak sadece HTML’in sunduğu elemanlar ve parametreler yeterli gelmemektedir. Buna ek olarak javascript ve üçüncü parti uygulamalarla bu açıklar kapatılmaya çalışılır. Bu arada javascript ve üçüncü parti uygulamaların tarayıcı uyumsuzlukları da çözümlenmeye çalışılır. HTML5 var olan etiket yapısı ile bu sorunların birçoğuna çözümler sağlanmaktadır. Sürekli geliştirilen etiket ve parametre yapısı ile standart sorunların da çözüleceği aşikârdır. Örnek olarak tarayıcılar içerisine üçüncü parti olarak yüklenen flash player ve silverlight gibi eklentilerden kaynaklanan sorunlar HTML5’in etiket yapısı ile giderilmeye başlanmıştır.

HTML5 tüm HTML Sürümleri (HTML1.0 vb) ile uyumludur.

 • HTML 5 ELEMENTLERİ
  • Yapısal/Anlamsal(Semantic) Elementler
   • section : Sayfa (döküman) veya article içinde farklı bölümler yaratmak için kullanılır
   • header : Sayfa(döküman) veya section (bölüm) için header bilgilerini tanımlar.
   • footer : Sayfa(döküman) veya Section (Bölümün) için footer bilgilerini tanımlar.
   • hgroup : Bir bölüm içindeki başlıkları (h1-h6 elementlerini) tanımlamak için kullanılır
   • article : Kendi başına bir bütün olan içerik bölümü.
   • aside : Ana içeriğin dışında kalan bir bölüm yaratmak için kullanılır.
   • nav : Döküman için navigasyon tanımları yapıldığı bölüm
   • figure : Döküman içinde bir içerik birimi yaratmak için kullanılır. Örneğin bir resim-yazı dan oluşan (Figure-1,Figure-2 şeklinde tanımlanan) figürler.
   • figcaption : figure içine başlık eklemek için kullanılır
   • detail : Kullanıcının gerektiğinde gizleyebileceği veya görünür hale getirebileceği detay bilgi vermek için kullanılır
   • summary : detail elementinde verilen içeriğin başlığı
  • Grafik ve Multimedia Elementleri
   • canvas : Bir çizim alanı oluşturmak için kullanılır. Çizim için script dili kullanılır.
   • audio : Ses dosyası eklemek için kullanılır
   • video : Video eklemek için kullanılır
   • source : Birden fazla audio ve video elementi tanımlamak (tarayıcı en uygun olan kaynağı kullanacaktır) için kullanılır
   • track : Ses ve video’larda yazı parçaları ilişkilendirmek için kullanılır
   • embed : Plug-in içeriği eklemek için
  • Form Elementleri
   • datalist : input elementlerine ön tanımlı değerler vermek için kullanılır. Autocomplete (Otomatik Tamamlama) desteği ekler
   • keygen : Bir formda key çifti (private-public) oluşturulmasını sağlar. Kullanıcı şifre girişlerinde güvenlik için kullanılır
   • output : Bir form’da girilen değerlere göre script kullanılarak yapılan sonucun gösterilmesi için kullanılır
   • Input Element’ine Eklenen Type (Tip) Listesi : tel, search, url, email, datetime, date, month, week , time, datetime-local , number, range, color
  • Diğer Elementler
   • wbr (Word Break) : , Tarayıcının uzun kelimeleri bölerek yeni satır yapabilmesi için kullanılır.
   • mark : Yazı içerisinde özellikle üstünde durulan kelimeleri belirler.
   • progress : İşlem süreci göstergesi eklemek için kullanılır
   • meter : sayısal bir değerin ölçüsünü göstermek için kullanılıt
   • command : Kullanının komut çağrıması için kullanılır. (düğme , radio button, check box)
   • time : tarayıcıya zaman ile ilgili bilgi vermek amacıyla kullanılır
   • bdi : (bidirectional) ana yazı yönünden farklı yönde yazı için kullanılır
   • ruby , rt ve rp :  Uzak doğu yazımı için kullanılır.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.