Genel İnternet ve Bilgisayar Terimleri

: Bilgisayar ağı değişik yerlerdeki bilgisayar sistemlerini birbirine bağlayan bir veri iletişim sistemidir. Bir ağ WAN ve LAN’ların değişik birleşimmlelerinden oluşabilir. Yerel Alan Ağı (Local Area Network), Geniş Alan Ağı (Wide Area Network), ağlar arası ağ (internet).

ARPANET: İleri Araştırma Projeleri Ajansı Bilgisayar AğıARPA tarafından finanse edilen ve Internet’e öncülük eden bir uzun mesafe iletişim ağıdır. İletişim konusundaki araştırmalara temel oluşturmuş, Internet’in geliştirilmesi sırasında omurga rolü üstlenmiştir. ARPANET birbirine kiralık hatlar üzerinden bağlı ve paket anahtarlayan bilgisayar sistemlerinden oluşmuştu. Savurma Bakanlığı İleri Araştırma Projeleri Ajansı (Defence Advanced Research Projects Agency).

ASCII: Birçok bilgisayarın kullandığı standart 8 bitlik haberleşme kodudur.

ASP: (Active Server Pages) HTML sayfalarının aksine oluşturulan bir ASP belgesinin sınanması öncelikte bilgisayarda bir web server kurulu olmasına bağlıdır. Çünkü asp sayfalarının görüntülenebilmesi için yalnızca bir browser (Internet Explorer, Netscape, Amaya, Opera,vb.) yetmez. Asp adından da anlaşılacağı gibi (aktif sunucu sayfaları) dinamik bir sistemdir. Browser’a bir asp sayfasının adresi girildiğinde ve “git”e basıldığında önce sayfanın saklandığı server belgeyi işler, yorumlar, veritabanlarını kontrol eder ardından tüm bunların süzülmüş halini browser pencerenize yansıtır. Avantajı, son kullanıcının bilgisayarında yüklenmeyi önlemesi ve akışı hızlandırması yanında etkileşimli web siteleri oluşturabilir. Dikkat edilmesi gereken konu; server’ın güçlü olmasıdır. Aynı anda kapasitenin üstünde sisteme giriş olduğunda server çaresiz kalabilir ve çökebilir.

 Bağlantı noktası (TCP) : Sisteme dışarıdan gelen bilgi paketlerinin her birinde hangi bağlantı noktasına gideceği bilgisi vardır. Sistem dahilindeki bağlantı noktalarının herbirinde bir iletişim yazılımı çalışmaktadır. Gelen paket işlem yapılmak üzere bu bağlantı noktasına, dolayısıyla ilgili uygulamaya aktarılır. Aktarma Kontrol Protokolü (Transmission Control Protocol).

BANDWIDTH: Bu terim Internet’teki anlamı ; belirli bir sürede ne kadar bilgi akışı sağlandığıyla ilgilidir.

BROWSER: Bir ağ üzerinde, bilgiyi aramak, bulmak, görmek ve işlemek için grafik etkileşimli arabirime sahip uygulama yazılımı. Tarayıcı.

BBS: (İlan Tahtası Sistemleri) Elektronik mesaj hizmetleri veren, dosya arşivleri sunan, sistemi çalıştıranın ilgi alınına giren diğer hizmet ve aktiviteleri sağlayan bilgisayar ve üzerinde çalışan yazılıma BBS denir.

BYTE : Sekiz data biti+bir parti bitten meydana gelen bir alfabetik veya özel karakterdir. Genelde ASCII kodludur.

CGI: Web tarayıcılarının Web Hizmetçileri ile iletişim kurmasını sağlayan arabirimdir. Web taraycıları CGI aracılığıyla, HTML içindeki formları ve doküman kaynaklı sorgulayıcıları Web hizmetçilerinin anlayabileceği hale sokarlar.

CHECKSUM: (Sağlama toplamı). Bir veri paketinin içeriğinden yararlanarak hesaplanan değer. Bu değer paketle beraber aktarılır, alıcı sistem aldığı verilerden yararlanarak bu değeri yeniden hesaplar ve paketle gelen değerler karşılaştırır. İki değer aynıysa alıcı veriyi hatasız olarak aldığından emin olur.

CLIENT: (Kullanıcı). Bir başka bilgisayar sistemini ya da programın hizmetini talep eden bilgisayar sistemi ya da programa verilen ad. Dosya dağıtıcısından (file server) herhangi bir dosyanın içeriğini isteyen diğer bilgisayar o dağıtıcının kullanıcısıdır.

Communication Link (İletişim Hattı): İki kullanıcıyı birbirine bağlayan donanım ve yazılımdan oluşan sistem.

CRACKER: Sisteme giriş yetkisi olmayan sistem kırıcı kişilere verilen isim. Hacker’ların tersine kötü niyetli kişiler olup, menfaat elde etme amacı güderler.

DATABASE:  (Veri tabanı( Bir bilgisayar sistemi içinde saklı ve erişilebilir verilerin tümü. Bunlar değişik kullanıcıların aynı bilgilere erişebilmesi ve gereksiz tekrar ve fazlalıkları önlemek amacıyla büyük bir kütük şeklinde hazırlanabilir. Bu düzen veri saklama alanında daha az yer kapladığı gibi erişim süresini de hızlandırır. İzni olmayan kişilerin kullanmasını ve başkalarına ait verilerle karışımı veya bunların bozulmasını önlemek için bu kütüğe parolalar ve kullanıcı alanları konulabilir.

Dial-Up: İki makine arasında telefon hattı üzerinden arama yapılarak sağlanan geçici bağlantıya verilen isim.

DNS : (Internet alfanümerik adreslerini sayısal adreslere (IP numarası) çeviren yöntem.) Bağlanılan sunucu ismini açık Internet adresine çevirmek için kullanılan bir mekanizmadır. Internet üzerinde aynı adlı iki veya daha fazla sunucu isminin olmaması da yine DNS sistemi sayesinde gerçekleşmiştir.

DOMAIN NAME: Internet sitesini tanımlayan isimdir. Bir “Domain Name” noktalarla ayrılan iki ya da daha çok parçadan oluşmak zorundadır. Bir makinenin birden çok ismi olabilir, fakat bu adreslerin hepsi aynı makineyi işaret eder. Ortada, gerçek bir bilgisayar olmamasına karşın bir “domain name” olabilir. Bu, Internet’te bir Web sayfası olmasını isteyen firmalar tarafından sıklıkla kullanıllan bir yöntemdir.Bu erişimi sağlayan firmalar genellikle “Internet Erişim Sağlayıcılarıdır. Web sayfasına gelen postalar öncelikle ana makina tarafından alınıp, sonradan sanal “domain name”e sahip makinaya iletilir.

Domain Name System : Alan Adı SistemiDNS genel amaçlı dağıtılmış (distributed), kopyalanmış (replicated) veri sorgulama (data query) hizmetidir. Temel kullanımı bir sistem ismi vererek bu sistemin IP adresini bulunmaktır. Internet üzerinde kulllanılan sistem isimleri alan adı (domain name) olarak anılmaktadır, çünkü yazım şekilleri DNS tarzına uygundur. Bazı önemli alanlar arasında .COM (ticari-commercial), .EDU (eğitim-educational), .NET (ağ işletimi-network commercial), .GOV (hükümet), ve .MIL (askeri-military) alanlarını sayabiliriz. Ayrıca bir çok ülkenin kendine ait alan adı vardır; .TR Türkiye, .AU Avustralya gibi.

DOMAIN: Bir Internet adresinde kullanıcı adının sağındaki kısım. Mesela; cc.İTÜ.edu.tr

Electronic Mail (e-mail): Elektronik Posta (e-posta)Bir bilgisayar kullanıcısının aralarındaki iletişim ağı vasıtasıyla diğer bilgisayar kullanıcıları ya da kullanıcı grupları ile mesaj alışverişi yapıtığı sistem.

ENCRYPTION: İnternet üzerinde transfer edilen bilgilerin, üçüncü şahıslar tarafından okunmasını engellemek amacıyla şifrelenmesi.

 ETHERNET: Başlangıçta Xerox tarafından geliştirilen, daha sonra Digital, Intel ve Xerox (DIX) tarafından düzenlenen 10Mb/s iletişim ağı standardı

File Transfer Protocol (FTP): Dosya Aktarma ProtokolüBir sistemdeki kullanıcının iletişim ağı üzerinden diğer bir sisteme erişme-sini ve oradaki dosyaları kendine veya kendi dosyalarını oraya aktarmasını sağlayan protokol. Ayrıca, FTP kullanıcıların bu protokolü kullanmalırını sağlayan programa verilen isimdir. Protokolün tanımı STD 9 ve RFC 959’da yapılmıştır. (Anonymous Ftp) Anonim FTP kulllanıcıların kullanıcı adı ve şifre belirtmeden Internet üzerindeki herhangi bir yerdeki dokümanlar, dosyalar, programlar ve bunun gibi bir çok arşivlenmiş veriyi bilgisayarınıza aktarmanıza izin verir. Ağ üzerindeki bir kullanıcı “anonymous” kullanıcı adını vererek güvenlik önlemlerini aşar ve sistemdeki genel erişime açık dosyalara erişir. arşiv makinesi (archive site),

GATEWAY: Gateway, teknik olarak aynı türden olmayan iki protokol’ün anlaşılmasını sağlayan donanım ya da yazılım anlamına gelir. Örneğin Compuserve’ün kendi mesaj formatı ile Internet “e-mail” formatı arasında değişimi sağlayan bir “geçiş kapısı” vardır.Ama bu terim Internet üzerinde genellikle, bir sistemden diğer bir sisteme geçiş sağlayan bir mekanizmayı anlatır.

GOPHER: Internet üzerinde hypertext kullanmadan değişik menölerdeki materyallere ulaşmayı sağlar.

HACKER: Bilgisayar sistemleri ve iletişim ağlarının yapısını derinlemesine anlamaktan zevk duyan kişi. Bu terim bazen yanlışlıkla cracker yerine kullanılır. Sistem kırıcı (cracker).

HOST : İletişim ana sistemiKullanıcıların diğer iletişim ana sistemleriyle haberleşmesini sağlayan bilgisayar. Kişiler haberleşmeyi elektronik posta, telnet ve FTP gibi programlar vasıtasıyla yaparlar.

HTML: Web sayfalarının düzenlediği ve Web bilgilerinin dağıtıldığı ortam için kullanılan bir kısaltma. Bir birleşik doküman formatı.

HTTP: Internet üzerinde HTML sayfalarının aktarılması için “Hyper Text Transport Protocol” isimli standart bir protokol kullanılır. Hiç şüphe yok ki World Wide Web üzerinde en çok kullanılan (ve en önemli) protokoldür.

INTERNET: Internet, dünya üzerindeki bilgisayar ağlarının birbirleri ile bağlanması sonucu ortaya çıkmış olan,herhangi bir sınırlaması ve yöneticisi olmayan “International” bir bilgisayar ve bilgi iletişim ağıdır.

IRC : (Internet Relay Chat) Kişilerin gerçek zamanda birbiriyle konuşmasını sağlayan, dünya çapında bir sohbet hattı protokolü.

ISDN: Tümleşik dijitak şebeke hizmetleri. Dijital ses, data ve video sinyallerinin aynı devreler üzerinde taşınmasına imkan verir.

ISP(ISS): Internet Service Provider (İnternet Servis Sağlayıcısı)

JAVA: Sun Microsystems’in yarattığı kolay kullanılır, güvenli, nesneye yönelik ve güçlü bir programlama dilidir. HTML dilinin eksiklerini kapamaya yöneliktir. Bu dil Netscape 4.0 veya Sun Microsystems’in

HotJava web tarayıcısıla görüntülenebilir. Ayrıca bir derleyiciye gerek yoktur.

KERMIT: Kolombiya Üniversitesi tarafından geliştirilmiş popüler bir dosya aktarma protokolü. Kermit bir çok işletim sisteminde çalıştığı ve kullanımı kolay olduğu için oldukça yaygınlaşmıştır. Kermit FTP ile aynı değildir.

LEASED LINE: Kiralık hat.Genel telefon şebekesinde, iki nokta arasında, istenen bant genişliğinde kurulan sürekli iletişim yolu.

 MARKUP LANGUAGE: Internet üzerinde dokümanlara biçim kazandırmak üzere hazırlanmış mark-up karakterlerini deşifre eden dile denir. Bilgisayara okunan dosyanın ekranda nasıl biçim alması gerektiğini anlatır. HTML Web sayfaları hazırlamak için geliştirilmiş bir mark-up dildir.

MODEM : Modilatör – Demodülatörun kısa yazılışı. Bilgisayardan gelen sinyalleri analog sinyal haline dönüştürerek telefon hattı üzerinden nakledilebilmesini mümkün kılar veya bu yolla gelen sinyalleri bilgisayarın kullanabileceği hale dönüştürür. İnternete bilgisayarları bağlamak için, ağ sistemleri kurmak için kullanılabilir.

NCSA: Ağ görgü kuralları, NETwork (ağ) ve etlQUETTE (görgü kuralı) kelimelerinin birleştirilmesiyle türetilen bu kelimeyle, bir ağ üzerinde uyulması gereken davranış kuralları ifade edilmektedir. (bkz. internet ahlak ve görgü kuralları.)

NNTP: Ağ Haberleri Aktarma Protokolü. Ağ Haberlerinin dağıtılması, incelenmesi, elde edilmesi, postalanması işlemleri için oluşturulmuş protokole verilen isim (Usenet).

NETWORK: Bilgisayar ağı. Birçok bilgisayarın çeşitli yöntemlerle birbirine bağlanarak bazı bilgileri paylaşabilmelerini sağlar. İnternet  de bir ağdır. Yani bu ağ (network) ağlar arası ağdır. Bir network iki bilgisayarın birbirine doğrudan bağlanması ile elde edilebileceği gibi, birçok bilgisayardan da oluşabilir. Ayrıca network sistemleri içinde yalnızca bilgisayarları düşünmek yanlış olur. Network içinde çevre aygıtları da (yazıcı, tarayıcı, faks, hub, switch, router, kablolar vb…) yer alır.

Point-to-Point Protocol (PPP): Noktalar Arası Protokol. RFC 1171’de tanımlanan bu protokol, seri bir hat üzerinden (örneğin telefon hattı) iki noktayı birbirine bağlama işlemini tanımlar. Seri Hat Üzerinden Internet Protokolü (Serial Line IP).

POP: Herhangi bir SLIP, PPP bağlantı sağladığınızda genellikle bir POP hesabınız olur. Bu hesap postanızı atmak için e-mail programınızı kullanmanızı sağlar. Kısaltmanın diğer bir açılımı ise Point of Presence’dir.

PORT ADRESS: TCP/IP tabanlı uygulamalar hattın diğer ucundaki bilgisayarla konuşmak için belirli bir port adresi kullanırlar. Port adresi, içinde verilerin nereden alınıp nereye verileceğini kesin olarak saptayan bir mekanizma barındırır.

PORT : Diğer çevre birim elemanları ile haberleşmeyi sağlamak için kullanılan giriş-çıkış bağlantı noktası (kanalı)’dır. (seri veya paralel port)

Post Office Protocol (POP): Posta Ofisi Protokolü. Tek kullanıcı sistemlerin bağlandıkları hizmet birimlerinden posta mesajı alışverişi yapabilmelerini sağlayan protokol. POP, POP2 ve POP3 diye üç uyarlaması vardır.

ROUTER: Yönlendirici. Bir ağ ile diğeri arasındaki iletişimi sağlayan cihaz.

Routing: Yöneltme; Veri paketinin gideceği bir sonraki sisteminin doğru olarak seçimi.

SLIP: Seri Hat Üzerinden Internet Protokolü (Serial Line IP). TCP/IP protokolünde IP paketlerini iki sistem arasında aktarmak için telefon hatlarını ya da RS 232 devrelerini kullanır. TCP/IP’ye göre modası geçmiş bir iletişim protokolüdür. Protokolün amacı modem aracılığıyla, bir ağ ortamına tıpkı ağ’da bir kullanıcıymış gibi bağlanmaktadır.

SMTP:   Simple Mail Transfer Protocol. Elektronik postaları dağıtmak için kullanılan standart protokol.

TCP/IP: Transmission Control Protocol/Internet Protocol cümlelerinin kısaltılmış halidir. Internet’i oluşturan protokollerdir. Başlangıçta Unix işletim sistemi için tasarlanmış olup günümüzde birçok işletim sistemini desteklemektedir.

TELNET: Telnet uzak terminal bağlantısı için Internet standart protokolüdür. Bir bilgisayarın diğer bir bilgisayara uzaktan terminal bağlantısı yapmasını sağlar. Aynı zamanda bir Internet sitesinden diğerine bağlanmak için kullanılan komut ve programdır. Komutu kullanarak bir internet sitesine bağlandığımızda karşımız

One Response

  1. reseller hosting 16 Mayıs 2014

Leave a Reply