Gelişim ve Öğrenme Vize Final Soruları indir

Gelişim ve Öğrenme Vize Final Soruları indir, Toplam 30 soru ve Soruların devamı ve cevapları indirmek için sayfanın sonundaki linke tıklayınız.

SORULAR

1. Gelişim sürecine ilişkin olarak aşağıda verilen kavramlardan hangisi, bireylerin genel gelişim özelliklerini ve olası gelişimsel problemleri betimlemekte en uygun olanıdır?

a) Büyüme
b) Kritik zaman
c) Evre
d) Olgunlaşma
e) Gelişim görevi

2. Aşağıda verilen ifadelerden hangisinde, bireysel farklılıklara ilişkin olarak uygun olmayan bir nitelemede bulunulmaktadır?

a) Eğitim hedefleri açısından, ortak özellikler kadar önemlidir.
b) Çağdaş eğitim anlayışının üzerinde durduğu temel unsurlardandır.
c) Bireyin gelişim sürecinde kritik bir etkiye sahiptirler.
d) Eğitim programlarının hazırlanmasında dikkate alınan unsurlardandır.
e) Bireysel farklılıklar çevresel faktörlerden etkisinde değildirler.

Toplam 30 soru ve Soruların devamı ve cevapları indirmek için tıklayınız.

veya  aşağıdaki linkten Yandex diskten indirin.

Yandex ile indir

Leave a Reply