Gauss Jordan Yöntemi

clear all;

clc;

disp(‘Ödev – Ekrem TÜRKAY 020306053 Bilgisayar Öğrt.-3’)

disp(sprintf(‘——————%s’,date,’-‘));

disp(‘————-Gauss Jordan Yöntemi———-‘);

%Gauss jordan yöntemi

%pivotlama yok

A=input(‘A matrisi=’);

B=input(‘B matrisi=’);

% A=[3 -1 2;1 2 3;2 -2 -1];

%B=[12;11;2];

C=[A B]; N=length(A);

for i=1:N

k=i+1;

for j=k:N

C(j,:)=C(j,:)-(C(j,i)*C(i,:))/C(i,i)

end

end

for i=N:-1:1

m=i-1;

for j=m:-1:1

C(j,:)=C(j,:)-(C(j,i)*C(i,:))/C(i,i)

end

end

A=C(:,1:N);

B=C(:,N+1);

for k=N:-1:1

X(k)=B(k)/A(k,k);

end

for n=1:N

eval([‘X’,int2str(n),’=X(n)’])

end

[ads10]

Benzer Yazılar
[csharp] protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) { int i, j, sayi; Devamı
[csharp] protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) { int i = int.Parse(TextBox1.Text); if(i%2==0) Devamı
clear all; clc; clear all; clc; Devamı
clc clear a=[8,2,3;1,-9,2;2,3,6] b=[30;1;31] x=[0;0;0]; c=length(b); Devamı
clear all; clc; disp('Ödev - Ekrem Devamı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Doğru cevabı sayı olarak yazın. *