Gauss eliminasyon yöntemi

clear all;

clc;

clear all;

clc;

disp(‘Ödev – Ekrem TÜRKAY’)

disp(sprintf(‘——————%s’,date,’-‘));

disp(‘————-Gauss eliminasyon yöntemi———-‘);

%Gauss eliminasyon yöntemi

%pivotlama yok

%A=input(‘A matrisi=’);

%B=input(‘B matrisi=’);

A=[1 2 1 4;2 0 4 3;4 2 2 1;-3 1 3 2];

B=[13;28;20;6];

%A=[3 -1 2;1 2 3;2 -2 1];

%B=[12;11;2];

 

C=[A B]; N=length(A);X=zeros(N,1);

for i=1:N

k=i+1;

for j=k:N

C(j,:)=C(j,:)-(C(j,i)*C(i,:))/C(i,i);

end

end

A=C(1:N,1:N);

B=C(1:N,N+1);

X(N)=B(N)/A(N,N);

for k=N-1:-1:1

X(k)=(B(k)-A(k,k+1:N)*X(k+1:N))/A(k,k);

end

for n=1:N

eval([‘X’,int2str(n),’=X(n)’])

end

[ads13]

Benzer Yazılar
clear all; clc; disp('Ödev - Ekrem TÜRKAY ') disp(sprintf('------------------%s',date,'-')); disp('-------------Gauss eliminasyon yöntemi----------'); %Gauss eliminasyon yöntemi
clear all; clc; disp('Ödev - Ekrem TÜRKAY 020306053 Bilgisayar Öğrt.-3') disp(sprintf('------------------%s',date,'-')); disp('-------------Gauss Jordan Yöntemi----------'); %Gauss
clc clear a=[8,2,3;1,-9,2;2,3,6] b=[30;1;31] x=[0;0;0]; c=length(b); k=0; e=0.0001; td=e;   while td>=e y=x;   for
clear all; clc; disp('Ödev - Ekrem TÜRKAY 020306053 Bilgisayar Öğrt.-3') disp(sprintf('------------------%s',date,'-')); disp('-------------------SEIDEL Yöntemi-------------------'); A=input('A matrisi=');
Arama motoru Google, arama sonuçlarında en güvenilir siteleri öne çıkarabilmek adına kurulduğu günden beri ilk kez kriter
Google drive da dosya paylaşımı nasıl yapılır? İnternet siteleri olanlar dosya paylaşımı yaparken bazı problemlerle
[ads2] OSI modeli ISO (international Standart Organization) tarafından geliştirilmiş ve 2 bilgisayar arasındaki iletişimin nasıl
Please follow and like us:
0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir