Gauss eliminasyon yöntemi

By | 12 Mayıs 2012

clear all;

clc;

clear all;

clc;

disp(‘Ödev – Ekrem TÜRKAY’)

disp(sprintf(‘——————%s’,date,’-‘));

disp(‘————-Gauss eliminasyon yöntemi———-‘);

%Gauss eliminasyon yöntemi

%pivotlama yok

%A=input(‘A matrisi=’);

%B=input(‘B matrisi=’);

A=[1 2 1 4;2 0 4 3;4 2 2 1;-3 1 3 2];

B=[13;28;20;6];

%A=[3 -1 2;1 2 3;2 -2 1];

%B=[12;11;2];

 

C=[A B]; N=length(A);X=zeros(N,1);

for i=1:N

k=i+1;

for j=k:N

C(j,:)=C(j,:)-(C(j,i)*C(i,:))/C(i,i);

end

end

A=C(1:N,1:N);

B=C(1:N,N+1);

X(N)=B(N)/A(N,N);

for k=N-1:-1:1

X(k)=(B(k)-A(k,k+1:N)*X(k+1:N))/A(k,k);

end

for n=1:N

eval([‘X’,int2str(n),’=X(n)’])

end

[ads13]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.