Gauss eliminasyon yöntemi 2

Gauss eliminasyon yöntemi. Lineer denklem sistemlerini çözmede kullanılan en popüler tekniklerden birisi Gauss Eliminasyonu yöntemidir. Bu yöntem genel bir n denklemli ve n bilinmeyenli lineer
sistemin çözümüne bir yaklaşım getirmektedir.

Gauss eliminasyon yöntemi

clear all;

clc;

disp(‘Ödev – Ekrem TÜRKAY ‘)

disp(sprintf(‘——————%s’,date,’-‘));

disp(‘————-Gauss eliminasyon yöntemi———-‘);

%Gauss eliminasyon yöntemi

%pivotlama var

%A=input(‘A matrisi=’);

%B=input(‘B matrisi=’);

A=[1 2 1 4;2 0 4 3;4 2 2 1;-3 1 3 2]

B=[13;28;20;6];

[N N]=size(A);

X=zeros(N,1);

C=zeros(1,N+1);

%geniş [A|B]

genis=[A B];

NE1=N-1;

for p=1:N

[Y,J]=max(abs(genis(p:N,p)));

C=genis(p,:);

genis(p,:)=genis(J+p-1,:);

genis(J+p-1,:)=C;

if genis(p,p)==0

‘A matrisi tekil olduğu için program durduruluyor’

break

end

%p. kolon için eliminasyon

for k=p+1:N

m=genis(k,p)/genis(p,p);

genis(k,p:N+1)=genis(k,p:N+1)-m*genis(p,p:N+1);

end;

end

%yerine koyma işlemi

A=genis(1:N,1:N);

B=genis(1:N,N+1);

X(N)=B(N)/A(N,N);

for k=N-1:-1:1

X(k)=(B(k)-A(k,k+1:N)*X(k+1:N))/A(k,k);

end

for n=1:N

eval([‘X’,int2str(n),’=X(n)’])

end

Benzer Yazılar
Please follow and like us:

4 Comments

  1. necdet 28 Mayıs 2012
  2. necdet 28 Mayıs 2012
  3. gazili18 28 Mayıs 2012
  4. demet bozat 12 Aralık 2012

Leave a Reply

Doğru cevabı sayı olarak yazın. *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial