Gauss eliminasyon yöntemi 2

clear all;

clc;

disp(‘Ödev – Ekrem TÜRKAY ‘)

disp(sprintf(‘——————%s’,date,’-‘));

disp(‘————-Gauss eliminasyon yöntemi———-‘);

%Gauss eliminasyon yöntemi

%pivotlama var

%A=input(‘A matrisi=’);

%B=input(‘B matrisi=’);

A=[1 2 1 4;2 0 4 3;4 2 2 1;-3 1 3 2]

B=[13;28;20;6];

[N N]=size(A);

X=zeros(N,1);

C=zeros(1,N+1);

%geniş [A|B]

genis=[A B];

NE1=N-1;

for p=1:N

[Y,J]=max(abs(genis(p:N,p)));

C=genis(p,:);

genis(p,:)=genis(J+p-1,:);

genis(J+p-1,:)=C;

if genis(p,p)==0

‘A matrisi tekil olduğu için program durduruluyor’

break

end

%p. kolon için eliminasyon

for k=p+1:N

m=genis(k,p)/genis(p,p);

genis(k,p:N+1)=genis(k,p:N+1)-m*genis(p,p:N+1);

end;

end

%yerine koyma işlemi

A=genis(1:N,1:N);

B=genis(1:N,N+1);

X(N)=B(N)/A(N,N);

for k=N-1:-1:1

X(k)=(B(k)-A(k,k+1:N)*X(k+1:N))/A(k,k);

end

for n=1:N

eval([‘X’,int2str(n),’=X(n)’])

end

[ads4]

Benzer Yazılar
clear all; clc; clear all; clc; disp('Ödev - Ekrem TÜRKAY') disp(sprintf('------------------%s',date,'-')); disp('-------------Gauss eliminasyon yöntemi----------'); %Gauss
clear all; clc; disp('Ödev - Ekrem TÜRKAY 020306053 Bilgisayar Öğrt.-3') disp(sprintf('------------------%s',date,'-')); disp('-------------Gauss Jordan Yöntemi----------'); %Gauss
clc clear a=[8,2,3;1,-9,2;2,3,6] b=[30;1;31] x=[0;0;0]; c=length(b); k=0; e=0.0001; td=e;   while td>=e y=x;   for
clear all; clc; disp('Ödev - Ekrem TÜRKAY 020306053 Bilgisayar Öğrt.-3') disp(sprintf('------------------%s',date,'-')); disp('-------------------SEIDEL Yöntemi-------------------'); A=input('A matrisi=');
Arama motoru Google, arama sonuçlarında en güvenilir siteleri öne çıkarabilmek adına kurulduğu günden beri ilk kez kriter
Google drive da dosya paylaşımı nasıl yapılır? İnternet siteleri olanlar dosya paylaşımı yaparken bazı problemlerle
[ads2] OSI modeli ISO (international Standart Organization) tarafından geliştirilmiş ve 2 bilgisayar arasındaki iletişimin nasıl
Please follow and like us:
0

4 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir