Flash Animasyon Teknikleri Örneği (Animation Techniques Example)

Örneği İndir

Flash ta kullanılan animasyon tekniklerinden şekil arası animasyon(shape tween animation), kare kare animasyon(frame by frame animation) ve klasik ara animasyon(classic tween animation) kullanımı ile ilgili basit bir örnek tek bir animasyonda gösterilmiştir.

[ads7]

Leave a Reply