Elektroteknik dersi 1. dönem çalışma soruları ve cevapları indir

Elektroteknik dersi  1. dönem çalışma soruları ve cevapları indir, doğru akım devresi, elektriksel büyüklükler ve multimetre, pasif devre elemanları

Sınav sorularının word dosyasını en altta linkten indirebilirsiniz.

Doğru Akım Devresi, Elektriksel Büyüklükler ve Multimetre Konu Soruları

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi elektrik akımına karşı gösterilen zorluğu ifade eder?
A) Akım B) Gerilim C) Direnç  D) Güç   E) Multimetre

2. Volt, ohm ve amper olarak sırasıyla verilmiş birimlerin ait oldukları elektriksel büyüklükler aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralama ile verilmiştir?
A) Akım – Gerilim – Direnç
B) Gerilim – Akım – Direnç
C) Direnç – Gerilim – Akım
D) Gerilim – Direnç – Akım
E) Akım – Direnç – Gerilim

3. Sırası ile kırmızı, yeşil, turuncu ve altın renkle-rine sahip direncin değeri aşağıdakilerden hangi-sidir?
A) 2,5 kΩ ± %5
B) 2,5 kΩ ± %10
C) 25 kΩ ± %10
D) 250 Ω ± %5
E) 25 kΩ ±%5

4. Sırası ile sarı, mor, siyah ve gümüş renklerine sahip direncin değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 4,7 kΩ ± %5
B) 470 kΩ ± %10
C) 47 Ω ± %10
D) 47 Ω ± %5
E) 470 Ω ±%5

5. Toleransı ± %10 olan 100 kΩ değerindeki direnç multimetre ile ölçülürse aşağıdakilerden hangisi okunamaz.
A) 105 kΩ   B) 110 kΩ    C) 95 kΩ    D) 90 kΩ     E) 85 kΩ

6. Üzerinde 5R6 yazan SMD direncinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 5,6 kΩ B) 5,6 Ω C) 56 kΩ  D) 56 Ω E) 0,56 Ω

7. Üzerinde 221 yazan SMD direncinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 220 kΩ B) 220 Ω C) 22 kΩ  D) 221 Ω E) 0,22 Ω

8. Aşağıdaki birim dönüşümlerinden hangisi yanlış yapılmıştır?
A) 100 Ω = 0,1 kΩ
B) 2 kΩ = 2.000 Ω
C) 680 Ω = 0,68 kΩ
D) 3,3 Ω = 3.300 mΩ
E) 0,47 Ω = 4.700 mΩ

9. Aşağıdaki birim dönüşümlerinden hangisi yanlış yapılmıştır?
A) 1.000 Ω = 1 kΩ
B) 2.000 mΩ = 2 Ω
C) 10 Ω = 10.000 mΩ
D) 4,7 kΩ = 470 Ω
E) 47 kΩ = 47.000 Ω

10. Multimetre ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Avometreden daha gelişmiş ölçü aletidir.
B) Frekans, bobin, kondansatör ölçümü ya-pılamaz.
C) Multimetre probları gerilim ölçümünde devreye paralel bağlanır.
D) Multimetre probları akım ölçümünde devreye seri bağlanır.
E) Sadece akım, gerilim ve direnç ölçümü yapılır.

1-C  2-D  3-E  4-C  5-E  6-B  7-B  8-E  9-D  10-E

elektroteknik dersi

Soruları Word olarak indir.

You may also like...

1 Response

  1. Aydoğan dedi ki:

    Hocam elinize, emeğinize sağlık

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.