Eğitimde bilgisayar kullanımı bilgisayar neden kullanılır?

Eğitimde bilgisayar kullanımı bilgisayar neden kullanılır?

Eğitimde bilgisayar kullanımı

Eğitimde bilgisayarı neden kullanmalıyız?

 Bilgilerin akılda kalıcılığını arttırır.

 1. Zamandan tasarruf sağlar. Ders esnasında yapılan çalışmalarda zamandan tasarruf sağlar.
 2. Düzenli ve planlı çalışma olanağı tanır.
 3. Motivasyonu arttırır. Öğrencileri derse güdüleme görevini üstlenir. İlgiyi arttırarak derse ilgi çekici bir hava verir.
 4. Bilgi kodlamasında yani  bilgi organizasyonunda yardımcı olur.
 5. İnsan beyninden daha hızlı işlem yapabilme gücü vardır.
 6. Eğitimde bilgi kaynağı olarak kullanılabilir. İnternet aracılığı ile ulaşması olanaksız yada çok zor olan sınırsız bilgile ulaşmamızı sağlar.
 7. Yapılan çalışmaları depolama imkanı verir.
 8. Depolanan bilgilere ve dokümanlara anında ulaşma imkanı sağlar.
 9. Etkileşim sayesinde aktif katılım sağlar.
 10. Benzeşimler sayesinde ortam hazırlar.
 11. Duyuların hepsine birden hitap edebilir.
 12. Görerek duyarak ve uygulayarak eğitim öğretim olanağı verir.
 13. Küçük ve büyük grup eğitiminde kullanımı kolaydır.
 14. Bağımsız öğrenmeye olanak sağlar.
 15. Kağıt tasarrufu sağlar.
 16. Ders anlatımında kolaylık sağlar.
 17. Sınıfa hakimiyet kurmada öğretmene yardımcı olur.
 18. Oyunlarla eğlenceli eğitim sağlar.
 19. İnternet sayesinde diğer kurumlardaki dersleri takip edebilme olanağı verir.
 20. Değerlendirme kolaylığı tanır.
 21. Değerlendirmede objektiftir.
 22. Hayal gücünü geliştirir.
 23. Varolan bilgi ile yeni bilgi arasında bağ kurmada yardımcıdır.
 24. Sınıf ortamına taşınamayacak materyalleri öğrenciye sunabilme imkanı verir.
 25. Öğrenci ve öğretmenlerin okul durumlarını ve devamsızlık durumunu kolay takip edebilme imkanı verir.
 26. Yaratıcılığı arttırır.
 27. Psiko-motor yeteneklerini geliştirir.
 28. Özürlü öğrenciler için materyal kullanımına olanak verir.
 29. Madde tüketimini önler.
 30. Bireysel farklılıklardan dolayı çıkacak sorunlar için bireysel öğrenme ortamı hazırlar.
 31. Eğitimi monotonluktan kurtarır.
 32. Anında dönüt imkanı verir.
 33. Kitlesel eğitimi sağlar.
 34. Haberleşmeyi sağlar.
 35. Zeka gelişiminde önemli rolü vardır.
 36. Yabancı dil öğretimine yardımcı olur.
 37. Tepegöz ve video gibi eğitim teknolojilerini kullanmaya olanak sağlar.
 38. Okullar arası bilgi iletişimini sağlar.
 39. Okullara kayıt işlemlerinde kolaylık sağlar.

Eğitimde bilgisayar kullanımı bilgisayar neden kullanılır?

Neden eğitimde bilgisayarı kullanmamalıyız?

 Sınıf içerisindeki yapılan çalışmalarda öğrenci kontrolünü yitirebiliriz.

 1. Yapılan sunuda yada programda karşımıza çıkacak sorunlardan dolayı.
 2. Değerlendirme esnasında direk olarak doğru yada yanlış diye cevaplandırma yapmasından dolayı.
 3. Sağlık sorunları çıkartabilir.
 4. Öğrencilerin bilgisayar kullanırken yanlış yapması yada bilgisayarı bozmalarından korktukları için.
 5. Öğrenciler bilgisayarların kendilerinden üstün olduklarını düşündükleri için.
 6. Hazırlanan yazılımlarda din,dil,ırk öğelerine yer verilmesinden dolayı.
 7. Öğretmenlerin geleneksel öğretim yöntemlerini benimsemiş olmasından.
 8. Tembelleştirdiği için.
 9. Depolanan bilgilerin kaybolma yada bozulma olasılığının olduğu için.

Eğitimde bilgisayar kullanmamızı sınırlayan etmenler nelerdir?

 Kullanılan yazılım ve donanımların pahalı olması.

 1. Teknik elemen gerektirmesi.
 2. Hazırlanan yazılımlardaki dil farklılığı
 3. Kaliteli yazılım bulunamaması
 4. Alt yapı eksikliği(elektrik,telefon hattı vb.)
 5. Teknolojinin gelişmesiyle elimizde bulunan yazılım ve donanımların yetersiz kalması.
 6. Büyük sınıf ve laboratuar gerektirmesi.
 7. Türkiye şartlarına göre masraflı olması.
 8. Kullanılan yazılım ve donanımlarda karşılaşılan sorunlar.
 9. Sınıf içerisinde olmasa bile günlük hayatımızda çok zaman alması.

Eğitimle ilgili sitedeki diğer yazılar

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.