Devre analizi çevre analizi yöntemi örnek sınav sorusu

Devre analizi çevre analizi yöntemi örnek sınav sorusu

Elektrik devrelerinin çözümünde kullanılan en basit ve en kolay yöntemlerden biri çevre akımları yöntemidir.Bu yöntemde devrenin her bir gözü için bir çevre akımı seçilir.Gözlerden seçilen çevre akımlarına göre kirşofun gerilimler denklemi, her bir göz için yazılır.Göz adedi kadar bilinmeyen çevre akımı ve denklemi bulunur.Denklem çözülerek her bir gözün çevre akımı hesaplanır.Çevre akımlarından da kol akımları kolaylıkla bulunabilir.

Bu yöntemde düğümlerdeki akımlar yerine, çevredeki akımlar ele alınarak devrenin analizi yapılır.

 Yöntemin temel prensibi her bir bağımsız çevrede Kirchoff’un gerilim kanunu uygulanır.

 Çevre akımları yöntemi aşağıda verilen üç adım ile uygulanır:

1) Her bir bağımsız çevre için bir çevre akımı yönü alınır. Bu akımların yönü keyfidir. (her ne kadar keyfi denilse de genel tercih saat yönüdür)

2) Her çevreye KGK uygulanır. Gerilimler, çevre akımları cinsinden tanımlanır.

3) Bağımsız çevre sayısı kadar elde edilen denklemler düzenlenir.

çevre analizi yöntemi örnek soru

çevre analizi yöntemiçevre analizi yöntemi örnek

Şekildeki devrede I0 akımını ile bulunuz.

Devre analizi ile ilgili diğer sorular ve diğer çözüm yöntemleri

Leave a Reply