Çevre nedir, Çevreye ilişkin tanımlar ile ilgili eşleştirme ödevi

Çevre nedir, Çevreye ilişkin tanımlar ile ilgili eşleştirme ödevi, Çevre koruma, atıklar,

Mesleki Gelişim dersi için yardımcı bilgiler

çevre nedir tanımlar

Çevre nedir ilgili tanımlar

Uygulama: Çevre nedir, Çevreye ilişkin tanımlar arasında eşleştirme yapınız.

Tanımlar Eşleşme
Evlerden atılan, tehlikeli ve zararlı katı atık kavramına girmeyen mutfak, bahçe gibi yerlerden gelen katı atıklardır.
Teknolojik gelişmeye bağlı olarak ortaya
çıkan, çevre ve insan sağlığını tehdit eden
atıklardır.
İlgili mevzuat uyarınca yetkili kılınan kuruluşlarca doğru belirlenen, serbest bırakma seviyelerinin üzerinde aktivite ve konsantrasyonda radyo izotopları bulunduran maddelerdir.
Hastanelerde kullanılan tıbbi efekte patojen ve patolojik atıklardır.
Çevresel değerlerin ve ekolojik dengenin tahribini, bozulmasını ve yok olmasını
önlemeye, mevcut bozulmaları gidermeye, çevreyi iyileştirmeye ve geliştirmeye yönelik çalışmaların bütününe çevre koruma denir.
İnsan etkinliğinin dışında kendi kendini sürekli olarak yenileyen ve değiştiren güce, canlı ve cansız maddelerden oluşan varlığın tümüne doğa denir.

Aşağıda verilen kelimeleri yukarıdaki açıklamaların uygun karşılığını yazınız.

1- Evsel atık

2- Endüstriyel atık

3- Doğa

4- Radyoaktif atık

5- Hastane atıkları

6- Çevre koruma

Çevremizi korumak için yapılması gerekenler nelerdir ödevi

Leave a Reply