C# SortedList Kullanımı ve Örneği

Şekildeki form ekranını hazırlayınız.Ekle butonuna basıldığında 1. ve 2. metin kutusundaki bilgileri SortedList olarak tanımladığınız dizilere aktarınız.Listele butonuna basığınızda da girilen değerleri ListBox’a listeleyip ListBox’ta seçilen değerleri 3. ve 4. metin kutusuna yazan kodları yazınız.

EKLE BUTONU

Öncelikle tüm butonlarda dizimizi rahat kullanabilmek için SortedList’i dışarıda tanımlıyoruz.Daha sonra .Add komutu ile textbox1 ve textbox2’nin Text’lerini diziye ekliyoruz.

 

LİSTELE BUTONU

Diziye değerleri aktardıktan sonra bir döngü açıyoruz.Döngü sıfırdan başlayıp dizideki kayıt sayınsına kadar devam ediyor.Döngü her döndügünde ise listbox1’e dizideki elemanları İndex sırasında göre listeliyoruz.

 

LİSTBOX SEÇME METODU

Bu kısımda Listbox1’de seçtiğimiz ürünün adı ve kodu alınıp 3. ve 4. Metin kutularına ekleniyor.

Bu programın ekran çıktısı şu şekilde olur;

Leave a Reply