C# dictionary list örneği ve kullanımı

Şekildeki formu hazırlayınız.Ekle butonuna basınca Dictionary olarak tanımladığınız dizeye girilen ürünü ve kodunu kaydeden,listeleye basılınca ürün adını listeleyen,sil butonuna basınca dizide ki değeri silen ve dizinin son halini listeleyen ve listboxta seçilen ürün adının alttaki metin kutusunda kodunu gösteren programı yapınız.

EKLE BUTONU

[csharp]

Dictionary<string, string> ürün = new Dictionary<string, string>();

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

{

ürün.Add(textBox1.Text, textBox2.Text);

}

[/csharp]

Dizimizi tanımlayıp .Add butonuyla 1. Ve 2. Metin kutusundaki değerleri diziye aktarıyoruz.Bu kısımda parantez içerisindeki ilk değer Key kısmı ikinci değer ise value kısmı oluyor.

LİSTELE BUTONU

[csharp]

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)

{

foreach (object item in ürün.Keys)

{

listBox1.Items.Add(item);

}

}

[/csharp]

Bu kısımda foreach döngüsü açıyoruz.Döngüde dizinin key kısmını item adlı bir değişkene aktarıp,item adlı değişkeni de listboxa ekliyoruz.

SİL BUTONU

[csharp]

private void button3_Click(object sender, EventArgs e)

{

ürün.Remove(listBox1.Text);

listBox1.Items.Clear();

textBox3.Clear();

foreach (object item in ürün.Keys)

{

listBox1.Items.Add(item);

}

}

[/csharp]

Bu kısımda .Remove komutuyla textbox1 deki ürün adından yararlanıp dizideki o değeri siliyoruz.Daha sonra listboxı temizleyip dizinin son halini tekrar listeliyoruz.

LİSTBOX SEÇME İŞLEMİ

[csharp]

private void listBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)

{

textBox3.Text = ürün[listBox1.Text].ToString();

}

[/csharp]

Burada textbox3’ün textine listboxta seçilen ürünün value kısmını aktarıyoruz.

[ads4]

Benzer Yazılar
herkesburada.com Otobüs Otomasyonu dvddukkani.com Yukarıdaki 3 Devamı
Döngüler; bir program içersinde belirli kodların Devamı
[csharp] protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) { int i, j, sayi; Devamı
[csharp] protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) { int i = int.Parse(TextBox1.Text); if(i%2==0) Devamı

Bir yorum

  • Ferhat COŞKUN

    Fazla değişken (key,value) olunca hata veriyo dictionary koleksiyonu.

    Daha büyük veriler için ne yapabiliriz ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Doğru cevabı sayı olarak yazın. *