C# ArrayList Kullanımı ve Örneği

C# ArrayList Kullanımı ve Örneği

ArrayList Kullanımı ve Örneği form

Öncelikle şekildeki form ekranını hazırlıyoruz.Sonra bizden istenilen ArrayList dizisini tanımlıyoruz.

ArrayList’i burada tanımlamayarak  diğer butonlarda diziye rahat ulaşabiliriz.Yani her butona basma olayında diziyi tanımlamamıza gerek kalmaz.Bu işlemden sonra sırasıyla butonlara tıklanıldığında neler yapılacağına geçiyoruz.

ArrayList Kullanımı EKLE BUTONU

Bu kısımda ürün.Add komutuyla textbox1’e girilen değeri diziye aktarıyoruz.

ARAYA EKLE

Bu kısımda ürün.Insert komutuyla öncelikle sırayı daha sonra girilecek değeri yazıyoruz.Burada textbox2’yi int  değere çevirip sırayı belirliyoruz,texbox1’de de diziye aktarılacak değeri belirliyoruz.

LİSTELE

Bu kısımda dizideki değerleri okumak için bir “for” döngüsü kuruyoruz.İndex numarası dizide “0” dan başlayıp ürün dizisindeki kayıt sayısına kadar devam ediyor (ürün.Count).Döngüyü hazırladıktan sonra listbox’a dizideki değerleri listbox1.Items.Add komutuyla ekliyoruz.

 

KAPASİTE

Bu kısımda Messagebox.Show komutuyla dizinin kapasitesi hakkında kullanıcıya bilgi veriyoruz.Kapasiteyi ise ürün.Capacity komutuyla öğrenebiliriz.

ÜRÜN SAYISI

Bu kısımda ise MessageBox.Show komutuyla kullanıcıya diziye kaç tane değer girildiği hakkında değer veriyoruz.Dizide kaç kayıt olduğunu ise ürün.Count ile öğreniyoruz.

Programın çalışır bir örneği;

C# Dersleri ve Diğer Örnekler

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.