C# ArrayList Kullanımı ve Örneği

Öncelikle şekildeki form ekranını hazırlıyoruz.Sonra bizden istenilen ArrayList dizisini tanımlıyoruz.

[csharp]

public partial class Form1 : Form

{

ArrayList ürün = new ArrayList();

}

[/csharp]

ArrayList’i burada tanımlamayarak  diğer butonlarda diziye rahat ulaşabiliriz.Yani her butona basma olayında diziyi tanımlamamıza gerek kalmaz.Bu işlemden sonra sırasıyla butonlara tıklanıldığında neler yapılacağına geçiyoruz.

EKLE BUTONU

[csharp]

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

{

ürün.Add(textBox1.Text);

 

}

[/csharp]

Bu kısımda ürün.Add komutuyla textbox1’e girilen değeri diziye aktarıyoruz.

ARAYA EKLE

[csharp]

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)

{

ürün.Insert((Convert.ToInt16(textBox2.Text)-1), textBox1.Text);

}

[/csharp]

Bu kısımda ürün.Insert komutuyla öncelikle sırayı daha sonra girilecek değeri yazıyoruz.Burada textbox2’yi int  değere çevirip sırayı belirliyoruz,texbox1’de de diziye aktarılacak değeri belirliyoruz.

LİSTELE

[csharp]

private void button3_Click(object sender, EventArgs e)

{

for (int i = 0; i < ürün.Count; i++)

{

listBox1.Items.Add(ürün[i]);

}

}

[/csharp]

Bu kısımda dizideki değerleri okumak için bir “for” döngüsü kuruyoruz.İndex numarası dizide “0” dan başlayıp ürün dizisindeki kayıt sayısına kadar devam ediyor (ürün.Count).Döngüyü hazırladıktan sonra listbox’a dizideki değerleri listbox1.Items.Add komutuyla ekliyoruz.

 

KAPASİTE

[csharp]

private void button4_Click(object sender, EventArgs e)

{

MessageBox.Show(“Dizinin Kapasitesi….:” + ürün.Capacity);

}

[/csharp]

Bu kısımda Messagebox.Show komutuyla dizinin kapasitesi hakkında kullanıcıya bilgi veriyoruz.Kapasiteyi ise ürün.Capacity komutuyla öğrenebiliriz.

ÜRÜN SAYISI

[csharp]

private void button5_Click(object sender, EventArgs e)

{

MessageBox.Show(“Girilen Ürün Sayısı…:” + ürün.Count);

}

[/csharp]

Bu kısımda ise MessageBox.Show komutuyla kullanıcıya diziye kaç tane değer girildiği hakkında değer veriyoruz.Dizide kaç kayıt olduğunu ise ürün.Count ile öğreniyoruz.

Programın çalışır bir örneği;

Benzer Yazılar
herkesburada.com Otobüs Otomasyonu dvddukkani.com Yukarıdaki 3 Devamı
Döngüler; bir program içersinde belirli kodların Devamı
[csharp] protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) { int i, j, sayi; Devamı
[csharp] protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) { int i = int.Parse(TextBox1.Text); if(i%2==0) Devamı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Doğru cevabı sayı olarak yazın. *