C# 1×1+ 2×2+ 3×3+ — +10×10 toplamı (while ile)

[csharp]

class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int a, toplam;
toplam = 0;
a = 1;
while (a<=10)
{
toplam = (a * a) + toplam;
++a;
}
Console.WriteLine(“Toplam..:” + toplam);
Console.ReadLine();
}
}

[/csharp]

Benzer Yazılar
Lucene, Apache tarafından geliştirilen zamanında google tarafından da kullanılmış açık kaynaklı bir arama motoru alt
herkesburada.com Otobüs Otomasyonu dvddukkani.com Yukarıdaki 3 adet uygulamnın nasıl yapıldığı anlatılmış. Herkesin elinde olması gereken
Döngüler; bir program içersinde belirli kodların tekrar etmesini sağlayan yapıya denir. Döngü yapısı içindeki kod
TexBox'a girilen değere kadar teksayıların toplamı, çift sayıların toplamı ve faktöriyel değerlerini bulup Label'e aşağıdaki
[csharp] protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) { int i, j, sayi; sayi = int.Parse(TextBox1.Text); for (i = 1; i <= sayi; i++)
[csharp] protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) { int i = int.Parse(TextBox1.Text); if(i%2==0) ListBox2.Items.Add(i.ToString()); else ListBox1.Items.Add(i.ToString()); } [/csharp]
girilen çift sayıların ortalaması [csharp] protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) { int sayi1 = int.Parse(TextBox1.Text); int sayi2 = int.Parse(TextBox2.Text);
Please follow and like us:
0

Leave a Reply