Bir Yazının İçinde Bir Karakter Arayan İşlev(strchr) (C)

Standart strchr işlevi. Birinci parametresine adresi aktarılan yazının içinde ikinci parametresine sıra numarası aktarılan karakteri arıyor. Bu karakteri bulursa bulduğu yerin adresini döndürüyor. Bulamaz ise işlevimiz NULL adresini döndürüyor. Bu fonksiyon ile ” karakteri de arayabilirsiniz.

Ekran Çıktısı:

bir yazi giriniz : Mehmet Gazi Kaptan
aranacak karakter : G
bulundu = (Gazi Kaptan)

Kaynak Kod:

[ads]

[c]
#include <stdio.h>

#define ARRAY_SIZE 100

char *strchr(const char *str, int ch)
{
int k;

for (k = 0; str[k] != ”; ++k)
if (str[k] == ch)
return (char *)(str + k);

return NULL;
}

int main()
{
char s[ARRAY_SIZE];
int ch;
char *ptr;

printf(“bir yazi giriniz : “);
gets(s);

printf(“aranacak karakter : “);
ch = getchar();

ptr = strchr(s, ch);

if (!ptr)
printf(“(%s) yazisinda (%c) karakteri yok!n”, s, ch);
else
printf(“bulundu = (%s)n”, ptr);

return 0;
}
[/c]

Benzer Yazılar

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Doğru cevabı sayı olarak yazın. *