Bir sayının asal olup olmadığını bulan program

Bir sayının asal olup olmadığın sınayan işlev.

Ekran Çıktısı:

[html]
2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61
67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 127 131
137 139 149 151 157 163 167 173 179 181 191 193 197
199 211 223 227 229 233 239 241 251 257 263 269 271
277 281 283 293 307 311 313 317 331 337 347 349 353
359 367 373 379 383 389 397 401 409 419 421 431 433
439 443 449 457 461 463 467 479 487 491 499 503 509
521 523 541 547 557 563 569 571 577 587 593 599 601
607 613 617 619 631 641 643 647 653 659 661 673 677
683 691 701 709 719 727 733 739 743 751 757 761 769
773 787 797 809 811 821 823 827 829 839 853 857 859
863 877 881 883 887 907 911 919 929 937 941 947 953
967 971 977 983 991 997
[/html]

Kaynak Kod:

[ads]

[c]

#include <stdio.h>

<strong>int</strong> is_prime(<strong>int</strong> number);

<strong>int</strong> main()
{
<strong>int</strong> i;

<strong>for</strong> (i = 0; i <= 1000; i++)
<strong>if</strong> (is_prime(i))
printf(“%d “, i);
<strong>return</strong> 0;
}
/***************************************/
<strong>int</strong> is_prime(<strong>int</strong> number)
{
<strong>int</strong> i;

<strong>if</strong> (number == 0 || number == 1)
<strong>return</strong> 0;
<strong>if</strong> (number % 2 == 0)
<strong>return</strong> number == 2;
<strong>if</strong> (number % 3 == 0)
<strong>return</strong> number == 3;
<strong>if</strong> (number % 5 == 0)
<strong>return</strong> number == 5;

<strong>for</strong> (i = 7; i * i <= number; i += 2)
<strong>if</strong> (number % i == 0)
<strong>return</strong> 0;
<strong>return</strong> 1;
}
[/c]

Benzer Yazılar
Comments
  1. İRFAN AYDOĞAN
  2. Ersel Dağ

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Doğru cevabı sayı olarak yazın. *