Bilişim Etiği Ölçme ve Değerlendirme Soruları ve Cevapları

Bilişim Etiği Ölçme ve Değerlendirme Soruları ve Cevapları, Bilişim Teknolojilerinin Temelleri dersi için hazırlık soruları, yeni btt dersi içeriği, Bilişim temel hak ve özgürlükleri, bilişim teknolojileri alanı öğrencileri için çalışma soruları

Bilişim Etiği Ölçme ve Değerlendirme Soruları ve Cevapları

Bilişim Etiği

A. Aşağıda verilen cümlelerin başındaki boşluğa cümle doğru ise “D” yanlış ise “Y” yazınız.

1. (…..) Dürüstlük, etik ilkeler içerisindedir.

2. (…..) Siber suçların ortaya çıkması, bilişim sektörünün gelişmesiyle ortaya çıkan sıkıntılardan değildir.

3. (…..) Lisanslı yazılımlar, istenilen yerden kopyalanıp kurulabilir.

4. (…..) Yazılımcılar toplumsal yararı gözetmelidirler.

5. (…..) “http” ile başlayan sayfalar internette alışveriş için güvenilirdir.

6. (…..) Virüslerin İngilizce adı “malware”dir.

7. (…..) Tanınmayan kişiler sosyal ağa eklenmemelidir.

8. (…..) Spam e-postalar istenmeyen mesajlardır.

9. (…..) Zararlı yazılım, bilgisayar yazılımı ve donanımıyla ilgili her türlü açık ve riskleri ihtiva eder.

10. (…..) Antivirüs programı, bilgisayarı risklerden ve tehlikelerden korur.

11. (…..) İnternetten istenilen programları indirip kurmak riskli değildir.

12. (…..) Telif hakları sınai haklar içerisindedir.

13. (…..) Sınai mülkiyet hakları, Türk Patent Enstitüsü (TPE) gibi bir idari kurumda tescil ettirilmelidir.

14. (…..) Bir icadın (buluşun) 20 yıllığına koruma altına alınması işlemine patent denir.

15. (…..) Faydalı model, buluşların şekil değiştirmesidir.

B. Aşağıda verilen soruların doğru cevabını işaretleyiniz.

16. Bilişim temel hak ve özgürlükleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Yazılımlar korsan olarak kullanılmamalıdır.
B) İzinsiz olarak başkalarının şifrelerine müdahale edilmemelidir.
C) Başkalarının bilgi birikimleri izinsiz olarak kullanılmamalıdır.
D) Kötü amaçlı program yazmak siber güvenliğe yardımcı olur.
E) Parolalar kimseye söylenmemelidir.

17. Aşağıdakilerden hangisi sosyal medya etiği içerisinde yer almaz?
A) Açık bir dil kullanılmalıdır.
B) Her arkadaşlık isteği gönderen kabul edilmelidir.
C) Toplumsal değerlerle çatışılmamalıdır.
D) Argo sözcükler kullanılmamalıdır.
E) Çok kişinin yer aldığı fotoğrafların paylaşımı için kişilerden izin alınmalıdır.

18. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Faydalı model, sadece ülkemizde var olan bir kavramdır.
B) Fikrî haklar içerisine sadece telif hakları girmektedir.
C) Şirkete ait özel bilginin genelleşmesi ile ticari sır ortadan kalkar.
D) Telif hakkının her sene yenilenmesi gerekir.
E) TV şovları, filmler ve çevrimiçi videolar gibi görsel ve işitsel eserler telif hakkına tabidir.

19. Tasarım ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Ürünün görünümü ile ilgili bir özellik ve kavramdır.
B) Öncelikle insanın görme duyusuna hitap eder.
C) Endüstriyel tasarım tescili, görünüm özelliklerini koruma altına alır.
D) Bir nesnenin görsel özellikleri, dekoratif veya estetik bütünü korumaya alınır.
E) On yıla kadar sahip olma izni alınır.

20. Aşağıdaki parolalardan hangisi parola güvenliği prensiplerine uygun güçlü parola örneğidir?
A) 246810 B) Parola C) 2020 D) Qwerty E) Z6n7g20!20

Soruların cevapları için yazının altına yorum yapmanız gerekmektedir.

Please follow and like us:

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Doğru cevabı sayı olarak yazın. *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial