Ağ temelleri dersi sınav soruları soru ve cevapları 1

Ağ temelleri dersi sınav soruları soru ve cevapları 1, AĞ TEMELLERİ DERSİ 1.MODÜL SINAV SORULARI, modülde geçen sorular, sınav için hazırlık olması açısından sizinle paylaştım, yorum yapmayı ve siteye destek olmayı unutmayın.

Ağ temelleri dersi sınav

AĞ TEMELLERİ DERSİ 1.MODÜL SINAV SORULARI

1-Paralel ve seri iletişim nedir? Açıklayınız.

2-Ağ Topolojileri nedir? Çeşitlerini kısaca yazıp açıklayınız.

3-Ağ Kartı( NIC) nedir? Açıklayınız.

4-Vekil (Proxy) nedir? Açıklayınız.

5-Anahtar Cihazı nedir? Açıklayınız.

6-Modem Cihazı nedir? Açıklayınız.

7-ADSL (Asymetric Digital Subscriber Line) nedir? Açıklayınız

8-Bant Genişliği nedir? Açıklayınız.

9-OSI başvuru modelinde bulunan Uygulama Katmanınıngörevi nedir?

10-OSI başvuru modelinde bulunan Fiziksel Katmanın görevi nedir?

Ağ temelleri dersi sınav CEVAP ANAHTARI

1-Paralel ve seri iletişim nedir?Açıklayınız.

Digital olarak kodlanmış bilginin tüm bitleri aynı anda transfer ediliyorsa buna “paralel veri iletimi “ denir. Seri iletim bilginin tek bir iletim yolu üzerinden n bit sıra ile aktarılmasıdır. Bilgisayar ağları üzerindeki iletişim seri iletişimdir.

2-Ağ Topolojileri nedir?Çeşitlerini kısaca  yazıp açıklayınız.

Topoloji, yerleşim şekli demektir. Bilgisayar ve yazıcı gibi ağ elemanlarının fiziksel(gerçek) veya mantıksal (sanal) dizilimini gerçekleştirir.

Bus topolojisi:tüm iş istasyonlarının üzerinde olduğu bir hat mevcuttur. Bütün istasyonlar hattaki tüm mesajları inceler ve kendine ait mesajları alır. Hattaki bilgi akışı çift yönlüdür. Kaynak istasyon bilgiyi hatta bırakır.

Yıldız Topolojisi:Bu topolojide ağdaki iletişimin gerçekleşmesi için merkezi birim bulunur ve bütün istasyonlar bu merkezi birime bağlanır. Ortak yol topolojisine göre performansı dahayüksektir, güvenilirdir fakat daha pahalı çözümler sunar.

Ağaç Topolojisi:Ağaç topolojisinin diğer adı hiyerarşik topolojidir. Ağacın merkezinde sorumluluğu en fazla olan bilgisayar bulunur.

Halka (ring) topolojisi:Bu topolojide her istasyon bir halkanın elemanıdır ve halkada oluşan bilgi bütün istasyonlara ulaşır. Her istasyon halkada oluşan bilgiyi ve hedef adresi alır. Hedef adreskendi adresi ise kabul eder. Aksi halde gelen bilgi işlem dışı kalır.

3-Ağ Kartı( NIC) nedir?Açıklayınız.

Bilgisayarları ve diğer cihazları ağa bağlamada kullanılan kartlardır. Ağ kartı NIC (Network Interface Card) olarak da adlandırılır.

4-Vekil (Proxy)nedir?açıklayınız

Vekil uygulamaları ise, bu doğrudan alışverişin arasına girer. Dolayısıyla protokol bazlı herhangi bir saldırı, vekil sunucuya yönelik gerçekleşir, iç ağdaki makineyi etkilemez.Örneğin bir http (web) vekili, iç ağdan dışarıya giden bütün web isteklerini toplar. Buistekleri kendisi yapar, gelen sonuçları iç ağa dağıtır.

5-Anahtar Cihazı nedir? Açıklayınız.

Anahtar (switch) akıllı bir hub cihazıdır. Hubın yaptığı görevin aynısını yapar, ancak ağı yormaz. Aynı anda birden fazla iletim yapma imkanı sağlar. Böylece aynı anda bir bilgisayar yazıcıyı kullanırken diğer ikisi kendi aralarında dosya transferi yapabilirler.

6-Modem Cihazı nedir? Açıklayınız

Modemler bilgisayardaki verileri yani digital sinyali, analog sinyale çevirerek kablo üzerinden iletilmesini sağlayan cihazlardır.

7-ADSL (Asymetric Digital Subscriber Line) nedir? Açıklayınız

Günümüzde internet bağlantısı için en çok kullanılan bağlantı tekniğidir. Asimetrik kelimesi, veri transfer hızının, gönderim ve alım için eşit olmadığını belirtir. Kullanıcının veri alım hızı, gönderim hızından yüksek olur.ADSL modemler digital kodlama tekniği ile telefon hatlarını % 99 verimle kullanırlar.Bağlantı sağlandığında ayırıcı (splitter)  adlı cihaz sayesinde telefon hattını meşgul etmez.

8-Bant Genişliği nedir? Açıklayınız.

Bant genişliği, iletişim kanalının kapasitesini belirler; bant genişliği ne kadar büyükse, belli bir süre içinde aktarılabilecek verinin hacmi de o kadar büyük olur

9-OSI başvuru modelinde bulunan Uygulama Katmanının görevi nedir?

Kullanıcının çalıştırdığı uygulama programları doğrudan bu katmanda tanımlıdır. Dosya aktarımı (FTP), elektronik mektuplaşma (e-mektup), ağ yönetimi (SNMP), internet hizmetlerine erişim programları gibi.

10-OSI başvuru modelinde bulunan Fiziksel Katmanın görevi nedir

Verinin fiziksel olarak hat üzerinden aktarılması için gerekli işlevleri kapsar. Bu katman için tanımlanan standartlar taşıyıcı işaretin şekli, verici ve alıcıkonumundaki uç noktaların elektriksel ve mekanik özelliklerini belirler. Kablo, konnektör standartları bu katmanda yapılır.

(UTP, RJ45, RS, 232C, V.35 …)

Yorum yazarsanız sevinirim.

You may also like...

2 Responses

  1. aslı dedi ki:

    teşekkürler

  2. Sabuhi dedi ki:

    ellerinize sağlık. kaç yıl keçmiş ama faydası çok. teşekkürler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.