Ağ Sistemleri ve Yönlendirme Dersi 1. Dönem 1. Sınav Çalışma Soruları

By | 24 Kasım 2018

Bilişim teknolojileri bölümünde 2 saatlik Ağ Sistemleri ve Yönlendirme Dersi için 1 . dönem 1. sınav çalışma soruları

AĞ SİSTEMLERİ ve YÖNLENDİRME DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI ÇALIŞMA SORULARI

Network’un yararları nelerdir?

– Bilgilerin paylaşımı

– Merkezi yönetim ve desteği

– Kurumsal çalışma ve güvenlik

PC LAN’ların ana özelliklerini yazınız.

– Çoklu kullanıcı paylaşılan bilgi ve kaynaklar

– Genel uygulamalar

– Merkezi güvenlik sistemi

Gelecekteki ağların özellikleri nelerdir?

– Uluslararası standartların daha geniş çapta uygulanabilirliği

– istemci/sunucu hesaplama ve kişisel hesaplama ağlarının geliştirilebilirliği

İşaretlerin değiştirilebilen parametreleri nelerdir?

(Genlik,frekans,faz)

Bant genişliği nedir?

Bir haberleşme hattının taşıyabildiği frekans aralığı, hattın band genişliği olarak tanımlanır. Haberleşme hattının kapasitesini (bit/sn) hattın bant genişliği belirler.

Seri iletişimin çeşitlerini yazınız.

Senkron, Asenkron, İsokron

Ağ çeşitleri nelerdir?

LAN, WAN, MAN, SAN, VPN

Aşağıdaki kavramları açıklayınız?

LAN, WAN, MAN,  VPN

LAN (local area network): bir yerleşke veya bir kurum içerisinde oluşturulan dışa kapalı ağlardır. Örnek olarak evlerde veya işyerlerinde oluşturulan ağlar yerel alan ağlarına girer. Genellikle internet paylaşımının gerçekleştirilmesi, çok kullanıcılı basit programların kullanılması veya çok kullanıcılı oyunların oynandığı ağlardır.

MAN (metropolitan area network): yerel alan ağlarından biraz daha büyük ağlardır. Üniversitelerde, büyük iş yerlerinde oluşturulan ağlar bu kategoriye girer.

WAN (wide area network):  geniş alan ağları (Wide Area Network, WAN,) birbirinden uzak sistemleri (ki bunlar yalın bilgisayar da olabilir, bir bilgisayar ağı da olabilir) birbirine bağlar. Örnek: internet

VPN (virtual private network): yerel internet servis sağlayıcı ve kurumsal yerel ağlar arasında güvenli bir tünel üzerinden veri iletimi gerçekleştirerek çalışır.

Ağ cihazlarını yazınız.

Hub, switch, Router, Access Point, Modem

Hub’ın çalışma mantığını açıklayınız.

Ağ elemanlarını birbirine bağlayan çok portlu bir bağdaştırıcıdır. En basit ağ elemanıdır. Hub kendisine gelen bilgiyi gitmesi gerektiği yere değil, portlarına bağlı bütün bilgisayarlara yollar. Bilgisayar gelen bilgiyi analiz ederek kendisine gelmişse kabul eder.

İşlevsel olarak Hublar kendi aralarında kaça ayrılır, isimlerini yazınız.

Pasif Hub, Aktif Hub, Akılı Hub

Switch nedir, çalışma mantığını yazınız.

Anahtar (switch) akıllı bir hub cihazıdır. Hub’ın yaptığı görevin aynısını yapar, ancak ağı yormaz. Ayni anda birden fazla iletim yapma imkânı sağlar. Böylece aynı anda bir bilgisayar yazıcıyı kullanırken diğer ikisi kendi aralarında dosya transferi yapabilir. Anahtar, portlarına bağlanan bilgisayarları MAC adreslerine bakarak tanır. Anahtarlama işlemini gerçekleştirmek için MAC adreslerini, yapısında bulunan tabloda tutar. Bu tabloda MAC adresinin hangi porta bağlı olduğu bilgisi bulunur. Kendisine ulaşan veri paketlerinin MAC adreslerini inceler ve her porta dağıtmak yerine, sadece hedef MAC adresine sahip olan bilgisayarın bağlı olduğu porta bırakır.

Router nasıl çalışır, kısaca yazınız.

Temel olarak yönlendirme görevi yapar. LAN ve WAN arasında veya vLAN arasında bağlantı kurmak amacıyla kullanılır.

Router’ın Temel kullanım amaçları şunlardır:

– Protokolleri birbirinden farklı iki ağı birbirine bağlamak ve aralarında geçit oluşturmak

– IP yönlendirmek

– Güvenlik duvarı oluşturmak

Access Point nasıl çalışır?

Access Point (erişim noktası) (ana istasyon da denir), kablolu bir ethernet ağına kablosuz erişim sağlar. Access Point (erişim noktası), hub‟ a, switche (anahtar) veya kablolu Routere (Yönlendirici) takılır ve kablosuz iletişim sinyalleri gönderir. Bu, bilgisayarların ve aygıtların kablolu ağa kablosuz olarak bağlanmasını sağlar.

Modem nedir, çalışma mantığını açıklayınız?

Modemler bilgisayardaki verileri yani dijital sinyali, Analog sinyale çevirerek kablo üzerinden iletilmesini sağlayan cihazlardır. Modem bilgisayardaki dijital bilgiyi Analog bilgiye çevirir. Karşı taraftaki modemde hattan aldığı Analog bilgiyi dijitale yani bilgisayarın anlayacağı dile çevirir. Bu isleme modulation ve demodulation denir.

Bağlantı şekillerine göre adsl modemleri yazınız.

1.Ethernet modemler            2.USB modemler

3.PCI modemler                     4.Kablosuz modemler

ADSL nin ülkemizde kullandığı protokollerin adlarını yazınız.

PPPoA-VCmux/Null ve PPPoE-LLC

ADSL nin bize sağladığı kolaylıklar ve faydaları:

– Telefon hattını meşgul etmez. Yapılan telefon görüşmeleri ADSL bağlantısının hızını etkilemez.

– Yüksek veri iletim hızı sayesinde kaliteli görüntü iletmek, İnternetten seyretmek mümkündür.

– Hub görevi gören modemler sayesinde dağıtıcı bir bilgisayara gerek duyulmaz. Bir bilgisayar kapansa bile internet paylaşımı devam eder.

– Güvenlik seviyesi diğer bağlantı Şekillerine göre daha yüksektir.

– Kesintisiz bir bağlantı sağlar.

– Ödeme ücreti hız seçimine göre değişir ve sabittir.

– İsteğe bağlı olarak statik veya dinamik IP alma olanağı verir.

– Statik (sabit) IP kullanarak kendi sunucularınızı internet üzerinde kullanabilirsiniz.

Ağ topoloji çeşitlerini yazarak şekillerini kabaca çiziniz.

(Tree) Ağaç Topolojisi   Bus(Ortak yol) Topolojisi   Star(Yıldız) Topolojisi    Ring(Halka) Topolojisi

ag-topolojileri-resimleri

Bilgisayar ağı ne demektir? Ağ türlerini kullanıldığı yerlere örnek vererek açıklayınız.

Ağ, paylaşım amacıyla iki ya da daha fazla cihazın bir araya getirilmesiyle oluşturulan bir yapıdır. Yüzlerce iş istasyonu veya kişisel bilgisayardan oluşabileceği gibi iki bilgisayarın birbirine bağlanmasıyla da elde edilebilir. Türleri yerel ağ(LAN),geniş ağ (wan) ve sanal özel ağ (VPN) dir.yerel ağ genelde evlerde,ofislerde,internet cafelerde kullanılır.geniş ağ’a en büyük örnek internetdir. sanal özel ağ ise korumalı ağlardır ve büyük şirketler, bankalarda kullanılır.

Hub-Switch nedir? Farkları nelerdir?

Hub: Kendisine gelen veriyi bütün ağa ileten ağ cihazıdır. Repeater olarakda kullanılır.

Switch: Kendisine gelen bilgiyi mac adresine bakarak tüm ağa değilde sadece hedef bilgisayara gönderen ağ cihazıdır.

ADSL ne demektir? Evinizden kendinize özel hatla internete bağlanırken hangi ağ cihazlarından faydalanırsınız?

ADSL (Asimetrik Sayısal Abone Hattı), sıradan telefon hatları üzerinden geniş bant, hızlı internet erişimi sağlayan ve tüm dünyada yaygın olarak kullanılan bir bağlantı şeklidir. ADSL bağlantıda 24 saat kesintisiz ve hızlı internet erişimi ile birlikte aynı telefon hattından normal görüşmeler de yapılabilmektedir. kullanılacak cihazlar:1 adet splinter,1 adet adsl modem,1 adet ethernet kartı,modem ile ethernet arasında ağ kablosu.

Access point cihazların görevleri nelerdir?

Sinyal güçlendirmek, erişim noktası oluşturmak ve sinyalleri kablosuz olarak iletmektir.

Boşluk doldurma soruları

………….istemcinin işletim sisteminin detaylarını bilmesine gerek kalmadan uygulama servislerine erişime izin verir. (API`ler)

Sayısal iletişim ………………………….…… kodlanmış bilgi veya verinin sistemler arasında aktarılması konularını kapsar. (ikili tabanda)

Saniye başına bit (bit/sn) terimi ………………….belirtmek üzere kullanılır. (iletim hızını)

Bir işaretin iletim yolu üzerindeki hareketine …………… …………….. denir. (işaret yayılması)

Veri formatlarını ve iletimin zamanlanmasını düzenleyen bu kuralların bütününe ………………… denir. (protokol)

Bilgisayar ağları üzerindeki iletişim …………. iletişimdir. (seri)

Hublar ……………………..portlu olarak üretilir. (4,8,12,16,24)

Hub’a …(UTP)…… kablo ile bağlanılır ve her bir bağlantı …(100)……. metreden daha uzun olamaz.

Hub çalışırken herhangi bir portundan kablo çıkartmanız veya takmanız ağı ……etkilemez………….. (etkiler / etkilemez)

Telsiz konuşmaları …………………………… iletişimdir. (Half dubleks)

Bilgisayar ağı içerisinde, gerekli protokollerin bir kısmına veya tamamına sahip sisteme denir. (düğüm)

Dijital olarak kodlanmış bilginin tüm bitleri aynı anda transfer ediliyorsa buna …………………………  denir. (paralel veri iletimi)

Yazıcılarda kullanılan iletişim ………………………… iletişimdir. (paralel)

Çalışma sorularını bilgisayarınıza word dosyası olarak düzenli bir şekilde indirmek için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.