Ağ Sistemleri ve Yönlendirme 2. dönem Performans konuları

Meslek liselerinde 12. sınıflarda 2 saatlik Ağ Sistemleri ve Yönlendirme dersi için öğrencilere verilebilecek konular

C Sınıfı IP adresleme nedir, 5 tane örnek vererek açıklayan word dökümanı hazırlayın
Kablosuz Teknolojiler (Kızılötesi ve Radyo Frekansı)
Kablosuz Ağ Çeşitleri (Kablosuz Kişisel Alan Ağ, Kablosuz Yerel Alan Ağ, Kablosuz Metropol Alan Ağ, Kablosuz Geniş Alan Ağ)
Kablosuz Yerel Alan Ağ Standartları (IEEE 802.1 ve bağlı protokoller)
Kablosuz Yerel Alan Ağ Cihazları (Tarihsel Gelişimi, Özellikleri, nasıl çalıştığı, ayarları, satın alırken dikkat edilecekler)
Kablosuz Ortam Topolojileri(Geçici Kablosuz Ağlar, Altyapılı Kablosuz Ağlar)
Wi-Fi, Wireless, Bluetooth, CSMA/CA hakkında geniş bilgi
Kablosuz Ağlarda güvenlik sağlama yöntemleri
Bluetooth teknolojisi (Tarihsel Gelişimi, Özellikleri, nasıl çalıştığı, ayarları, satın alırken dikkat edilecekler)
Kablosuz Yerel Alan Ağ Cihazları (Kablosuz Modem)
Router cihazı (Tarihsel gelişimi, özellikleri, satın alırken dikkat edilecekler, ayarları, çalışma prensibi)
A Sınıfı IP adresleme nedir, 5 tane örnek vererek açıklayan word dökümanı hazırlayın
Kablosuz teknolojisi 2.5 GHZ frekans özellikleri ve çalışması
Kablosuz ağın kapsama alanını genişletme teknikleri
Kablosuz teknolojisi 5 GHZ frekans özellikleri ve çalışması

Leave a Reply