Adobe Flash CS6 Tangram Uygulaması Örneği indir swf fla

700X600 lük bir sahne açılır. (AS 2.0)

Sahneye bir resim eklenir.

Resim seçili iken CTRL+B yapılarak resim parçalanır.

Resim aşağıdaki gibi parçalanır. Resmi parçalamak için  flash-cs6-selection-toolkullanılır.Resmi istediğiniz gibi bölebilirsiniz.

flash-cs6-tangram-examples

Tüm resimler bir araya toplanır. Parçalar tek tek Alt tuşu ile aşağıdaki gibi çoğaltılır.

flash-cs6-tangram-ctrl-b

Ben 5 parçaya ayırmıştım. Solda 5 parça ve sağda 5 parça bulunuyor.

Sağdaki parçalar tek tek seçilerek tek renk haline getirilir.

flash-cs6-tangram-renklendirme

Aşağıdaki duruma getirilir.

flash-cs6-tangram-renklendirme-son

Sağda renklendirdiğimiz tüm parçalar klibe dönüştürülür ve aşağıdaki gibi isimlendirilir.

flash-cs6-tangram-movie-clip

Dağınık parçalar aşağıdaki gibi birleştirilir.

flash-cs6-tangram-movie-clip-birlestir

Soldaki parçalarda tek tek movie clip yapılır ve aşağıdaki gibi isimlendirilir. Ben şöyle yaptım. Sağdaki parça ismi p1 ise aynısını solda xp1, p2 ise xp2 olarak verdim. Diğerleri de aynı şekilde hazırladım.

Şimdi 1. Kareye F9 yaparız ve aşağıdaki kodları ekleriz. Kodlarda en altta sayılar var, bu sayılar sizin sahnenizdeki konuma göre değişir. Siz de buna göre değiştirin. Mesela p1 in koordinatları x=635 ve y=211 olduğundan alttaki kodlara ona göre yazdım.

flash-cs6-tangram-movie-clip-koordinatlar

Burada a1x, a1y diye verilen değişken isimleri sağdaki şekillerin koordinatlarıdır.

komutları ile şekillere taşıma özelliği veriyoruz.

Yukarıdaki komutlarda ise taşıma işleminde yani fare ile sürükleme yaparken koordinatlar eşitlenirse if şartının altında verilen koordinatlara yerleştir diyoruz ve bunu her parça için uyguluyoruz.

Uygulamanın çalışan hali aşağıdadır.

[swf src=”https://www.duralitekelioglu.com/wp-content/uploads/dokumanlar/tangram.swf” width=400 height=300]

FLA dosyasını indir

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.