Açık Kaynak İşletim Sistemleri 2. dönem sınav soruları

Açık Kaynak İşletim Sistemleri sınav soruları, 2. dönem için hazırlık soruları, soruların cevapları altındadır, teşekkür etmeyi siteye destek olmayı ve yorum yapmayı unutmayın.

Açık Kaynak İşletim Sistemi pardus sınav

Açık Kaynak İşletim Sistemleri ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1. Linux’ta ağ ayarları ile ilgili dosya ve dizinler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) /etc/tmp dizini        B) /etc/sysconfig/network-scripts dizini

C) /etc/hosts dizini      D) /etc/resolv.conf dosyası

2. Linux’ta /etc/sysconfig/network dosyasında aşağıdaki terimlerden hangisi kullanılmaz?

A) CİHAZ                 B) AĞ GEÇİDİ

C) HOSTNAME          D) NISDOMAIN

3. Aşağıdakilerden hangisi Linux işletim sisteminde makine ismi – IP adresi, IP adresi-makine ismi dönüşümleri için kullanılan metotlardan birisi değildir?

A) /etc/hosts dosyasının kullanımı                  B) home/network dizininin kullanımı

C) DNS sunucu kullanımı                              D) NIS sunucu kullanımı

4. Ağ üzerindeki bir makinenin çalışır durumda olup olmadığını anlamak için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) Arp                        B) Ftp              C) Traceroute              D) Ping

5. Aşağıdakilerden hangisi gelen Kmail’in desteklediği gelen e-posta protokollerinden birisidir.

A) SMTP                     B) HTTP                     C) POP3                      D) FTP

1 C              2A 3B 4D 5C

Açık Kaynak İşletim Sistemleri ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 1- Aşağıdakilerden hangisi Firefox lisanslamalarından birisi değildir?

A) MPL                       B) GPL                        C) MLSS                     D) LGPL

2. Pardus işletim sistemi ile birlikte gelen web tarayıcı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Opera                     B) Safari                     C) Internet Explorer    D) Mozilla Firefox

3. Firefox’ta yeni sekme eklemek için aşağıdaki hangi tuş kombinasyonu kullanılır?

A) ALT + S                 B) CTRL + T               C) SHIFT + S              D) CTRL + Z

4. Firefox’ta geri alma işlemi için aşağıdaki hangi tuş kombinasyonu kullanılır?

A) CTRL + G              B) CTRL + Z               C) ALT + D                D) ÜST KARAKTER + SEKME

5. Firefox’ta sayfa içinde arama yapmak için aşağıdaki hangi tuş kombinasyonu kullanılır?

A) A) ALT + D           B) B) CTRL + S          C) C) SHIFT + A         D) D) CTRL + F

1 C              2D 3B 4D 5D

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME (Açık Kaynak İşletim Sistemleri sınav soruları)

Aşağıdakilerden hangisi Linux dosya sisteminde en üstte bulunan dizindir?

A) / Ev                    B) / Kutu                                    C) /                             D) / Usr

2. Aşağıdaki karakterlerden hangisi Linux dosyalarına isim verilirken kullanılamaz?

A) “.”                          B) “-“                          C) “_”                                     D) “*”

3. Aşağıdakilerden hangisi Linux’da dosya ve dizinlerin isimlerini yeniden adlandırma işlevi görür?

A) F1                          B) F2                           C) F3                          D) F4

4. Aşağıdakilerden hangisi bulunulan dizinde konsolu açmak için kullanılır?

A) F1                          B) F2                           C) F3                          D) F4

5. 5. Aşağıdakilerden hangisi Dolphin dosya yöneticisinde taşıma silme gibi işlemleri geri almak için kullanılır?

A) Ctrl + Z                    B) Ctrl + X                    C) Ctrl + C                    D) Ctrl + V

6. Linux sistemlerde kullanıcıların kişisel verileri aşağıdaki dizinlerden hangisinde tutulur?

A) / Ev                    B) / Kutu                                    C) / tmp                       D) / Usr

7. Aşağıdakilerden hangisi donanımlarla iletişim kurulması için gerekli olan aygıt dosyalarını içeren dizindir?

A) / kök                       B) / önyükleme                       C) / dev                        D) / lib

8. Aktif dizinde rehber dosyasına, dosya sahibi için tüm izinler, gruba ve diğer kullanıcılara hiçbir izni vermeyecek şekilde erişim izin komutu aşağıdakilerden hangisidir.

A) chmod 700 rehber             B) chmod 577 rehber              C) chmod rehber 077 D) chmod 522 rehber

9. Aktif dizinde çalışırken etkinlik.txt dosyasını sıkıştırarak arşivleyecek komut satırı aşağıdakilerden hangisidir?

A) tar –xvf etkinlik.txt                        B) tar –cvzf etkinlik.txt                      C) gunzip etkinlik.txt.tz D) tar –cf etkinlik.txt.tgz

10. Pardus’da paket yöneticisi aşağıdakilerden hangisidir.

A) KDE                       B) Dolphin                  C) PiSi                        D) Konsol

1 C              2D              3B                 4D                   5A               6A          7C           8A         9B           10C

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1. ( ) “OpenOffice, Pardus işletim sisteminde ve Linux sistemlerde sıkça kullanılan ofis programları paketidir.

2. ( ) Hesaplama yapmak için Write yazılımı kullanılır.

3. ( ) KCalc, bir web tarayıcı uygulamasıdır.

4. ( ) Writer yazılımında tablo oluşturulabilir ve düzenlenebilir.

5. ( ) Impress yazılımında Slayt geçişi seçeneklerine tıklandığında ön izleme ile seçeneğin etkisi görülebilir.

1 Doğru     2Yanlış    3Yanlış       4 Doğru          5 Doğru

ÖLÇME VE DEĞERLENDŞRME

1. Linux’ta sistem yöneticisinin kullanıcı adı aŞağıdakilerden hangisidir?

A) admin             B) su                     C) root                 D) konsole

2) Linux sistemlerde kullanıcı hesap bilgileri nerede saklanır?

A) /bin/shadow               B) /etc/passwd                                C) /usr/passwd                                D) /home/shadow

3) Gölge parola ne amaçla kullanılır?

A) şifre güvenliği amacıyla                                          B) Yeni kullanıcı tanımlama amacıyla

C) Komut satırında oturum açma amacıyla          D) Yönetici hesabından iŞlem yapabilmek amacıyla

4) Kullanıcının hangi gruplara üye olduğunu görebilmek için hangi komut kullanılır?

A) user                                B) cat                    C) ls –l                  D) groups

5) Grup hesabı ile ilgili aŞağıda verilenlerden hangisi yanlıŞtır?

A) Belirli kullanıcıların yetkilerinin topluca belirlenmesi gerektiğinde grup hesapları  kullanılır.

B) Gruplar, kendisine dâhil olan kullanıcıların gruba verilen haklardan yararlanmasını sağlar.

C) Komut satırında grup oluŞturmak için, sistem yöneticisi olarak oturum açmak gerekli  değildir.

D) 0 ile 499 arasındaki grup kimlik numaraları sistem gruplarına aittir. 19

6) Sistem yöneticisi olarak oturum açmak için aŞağıdaki komutlardan hangisi kullanılabilir?

A) man                                B) su                     C) useradd                         D) usermod

7) passwd komutunun iŞlevi nedir?

A) Kullanıcı hesabı açar.                               B) Kullanıcıları görüntüler.

C) Kullanıcı Şifresini günceller.                   D) Yönetici parolası ile oturum açar.

8) Kullanıcı ev dizinleri genellikle hangi dizin altında bulunur?

A) etc                   B) bin                    C) usr                    D) home

9) AŞağıdaki gruplardan hangisi kullanıcıya sistem yöneticisi yetkileri sağlar?

A) wheel                             B) power                            C) users                               D) audio

10) Sistem yöneticisi (root) hesabı ile aŞağıda verilenlerden hangisi gerçekleŞtirilemez?

A) Kullanıcı Ekleme                                        B) Kullanıcı hakları değiŞtirme

C) Konsolda oturum açma                          D) Grafik ortamda oturum açma

1 C      2 B 3 A 4 D 5 C 6 B 7 C 8 D 9 A 10 D 

You may also like...

2 Responses

 1. Çağla Akay dedi ki:

  ALLAH RAZI OLSUN sınavda bunlar çıkıyo ve cevapları burda çok tesekkürler

 2. furkan dedi ki:

  1.soru a heryerde aynı cevap !!

  Linux’ta ağ ayarları ile ilgili dosyalar ve dizinler aşağıdaki gibidir :
  • /etc/sysconfig/network dosyası
  • /etc/sysconfig/network-scripts dizini
  • /etc/hosts
  • /etc/resolv.conf
  • /etc/nsswitch.conf
  • /etc/services

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.