Açık Kaynak İşletim Sistemi 2. dönem 2. Sınavı Çalışma Soruları Pardus

SORULAR

1-      Linux işletim sistemlerinde hangi komut ile komutlar hakkında yardım alınabilir?

2-      ls komutu hakkında kısa yardım almak için hangi komut yazılır?

3-      Linux’te ~ işeretinin anlamı nedir?

4-      O anda içinde bulunulan dizinin tam yolunu hangi komut verir?

5-      Kullanıcının ev  dizinine dönmek için kullanılan komut nedir?

6-      $SHELL adlı değişkenin görevi nedir?

7-      ls -l komutunun görevi nedir?

8-      ls –a komutunun görevi nedir?

9-      Linux’ta gizli dosyaların dosya adı önünde ne bulunur?

10-  ls a* komutunun görevi nedir?

11-  Bulunulan dizinde “belgeler” adında yeni bir dizin oluşturmak için hangi komut kullanılır?

12-  mv pisi.pdf belgeler komutunun görevi nedir?

13-  Dosya veya dizin kopyalama işlemini gerçekleştirmek için hangi komut kullanılır?

14-  rm komutunun görevi nedir?

15-  cat soz.txt komutunun görevi nedir?

16-  cat belge1 > yedek komutunun görevi nedir?

17-  Bağlanılmış disk bölümlerinin boyut ve doluluk bilgilerini görüntüleyen komut nedir?

18-  su Komutu nun görevi nedir?

19-  deneme.txt.gz dosyası nasıl açılır?

20-  tar -xf deneme.tar görevi nedir?

21-  Girilen IP/DNS (alan adı kaydı) bilgisinin karşılığını hangi komut verir?

22-  root  olarak giriş yapmak için hangi komut kullanılır?

23-  whereis ls komutunu açıklayınız?

24-  grep ‘^a’ deneme.txt komutunu açıklayınız?

25-  sort deneme.txt komutunu açıklayınız.

26-  lpr komutunun görevi nedir?

27-  kabuk programı tarafından yorumlanmayan ifadeler nelerdir?

28-  değişken tanımlamak için hangi komut kullanılabilir?

Ayrıca 2. ve 3. modül sonundaki sorular.

Cevaplar

1-      man komutu ile yardım alınabilir.

2-      ls – – help

3-      O anki kullanıcının ev dizinini gösterir.

4-      Pwd komutu ile

5-      cd ~

6-      Kullanıcının kabuk programı, sistemde $SHELL adlı değişkende saklanır.

7-      ls -l komutu, bulunan dizindeki dosya ve dizinleri ayrıntılı bilgileriyle listeler.

8-      Gizli dosya ve dizinler dahil tüm dosya ve dizinleri listelemek için -a seçeneği kullanılır.

9-      Linux’ta gizli dosyaların dosya adı önünde nokta (.) bulunur.

10-  a ile başlayan dosyalar listelenir.

11-  mkdir belgeler

12-  “pisi.pdf” adlı dosyayı belgeler dizini içerisine taşımak için

13-  copy komutu

14-  Dosya ya da dizin silme işlemini gerçekleştirir.

15-  “soz.txt” dosyasının içeriğini görüntülemek için kullanılır.

16-  “belge1” dosyasının içeriğini “yedek” isimli yeni bir dosyaya kopyalamak için

17-  df komutu

18-  Kullanıcı değiştirmek için kullanılır. Herhangi bir seçenek girilmediğinde sistem yöneticisi (root) girişi yapar.

19-  gzip -d deneme.txt.gz veya gunzip deneme.txt.gz

20-  “deneme.tar” adlı arşiv dosyasını açar.

21-  host komutu

22-  su veya su -, veya su admin

23-  ls komutunun bulunduğu konumu listeler.

24-  “deneme.txt” isimli dosyada ‘a’ ile başlayan satırları bulan komut

25-  “deneme.txt” adlı dosyadaki satırları sıralamak için sort deneme.txt komutu kullanılabilir

26-  Belgelerin yazıcıdan çıktı alınmasını sağlar

27-  # işaretinden sonra gelen ifadeler, açıklama satırı kabul edilir ve kabuk programı tarafından yorumlanmaz.

28-  değişken tanımlamak için ise declare komutu kullanılabilir.

Yazıyı alttan beğen yaparsanız ve g+1 (gmail hesabınız varsa) yaparsanız sevinirim.

Benzer Yazılar
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 1. Linux'ta ağ ayarları ile ilgili dosya ve dizinler arasında aşağıdakilerden hangisi
1- Temaların ardından "Menü" ayarları ile karşı karşıyayız. Burada menü stilinin nasıl olacağı belirlenir. Pardus
1.     Pardus ‘un özelliklerini yazınız.  -özgürdür (lisanssız) -her şey dahildir(ör: ofis kendiliğinden kurulur) -Türkçe server -özelleştirilebilir
Sistem Bakım ve Onarımı Dersi 1. dönem 1. sınav için hazırlanmış çalışma soruları ve cevapları
Bilişim teknolojileri bölümünde 2 saatlik Ağ Sistemleri ve Yönlendirme Dersi için 1 . dönem 1.
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mesleki Gelişim Dersi, Sorumluluk Sınavı, Soruları, Cevapları, Word olarak indir
Mesleki Gelişim Dersi 2. dönem 2. sınav soruları ve cevapları 1.Aşağıdaki boşlukları doldurunuz? (4x5=20 Puan)
Please follow and like us:
0

Bir yorum

  • Rosette

    evangelos diyor ki:Mfckemmel bir komut olan mogrify kuotmu, bildiğim kadarıyla yalnızca bir durumda işe yaramıyor: eps formatından png formatına df6nfcştfcrfcrken e7f6zfcnfcrlfckle oynanamıyor. Bunu yine df6ngfcyle, convert kuotmunu kullarak yapmak ie7in:for f in `ls *.eps`; do convert -density 200 $f -flatten ${f%.*}.png; done

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir