Açık Kaynak İşletim Sistemi 2. dönem 2. Sınavı Çalışma Soruları Pardus

Açık Kaynak İşletim Sistemi Sorular 2. dönem 2. Sınavı Çalışma Soruları Pardus

SORULAR

1-      Linux işletim sistemlerinde hangi komut ile komutlar hakkında yardım alınabilir?

2-      ls komutu hakkında kısa yardım almak için hangi komut yazılır?

3-      Linux’te ~ işeretinin anlamı nedir?

4-      O anda içinde bulunulan dizinin tam yolunu hangi komut verir?

5-      Kullanıcının ev  dizinine dönmek için kullanılan komut nedir?

6-      $SHELL adlı değişkenin görevi nedir?

7-      ls -l komutunun görevi nedir?

8-      ls –a komutunun görevi nedir?

9-      Linux’ta gizli dosyaların dosya adı önünde ne bulunur?

10-  ls a* komutunun görevi nedir?

11-  Bulunulan dizinde “belgeler” adında yeni bir dizin oluşturmak için hangi komut kullanılır?

12-  mv pisi.pdf belgeler komutunun görevi nedir?

13-  Dosya veya dizin kopyalama işlemini gerçekleştirmek için hangi komut kullanılır?

14-  rm komutunun görevi nedir?

15-  cat soz.txt komutunun görevi nedir?

16-  cat belge1 > yedek komutunun görevi nedir?

17-  Bağlanılmış disk bölümlerinin boyut ve doluluk bilgilerini görüntüleyen komut nedir?

18-  su Komutu nun görevi nedir?

19-  deneme.txt.gz dosyası nasıl açılır?

20-  tar -xf deneme.tar görevi nedir?

21-  Girilen IP/DNS (alan adı kaydı) bilgisinin karşılığını hangi komut verir?

22-  root  olarak giriş yapmak için hangi komut kullanılır?

23-  whereis ls komutunu açıklayınız?

24-  grep ‘^a’ deneme.txt komutunu açıklayınız?

25-  sort deneme.txt komutunu açıklayınız.

26-  lpr komutunun görevi nedir?

27-  kabuk programı tarafından yorumlanmayan ifadeler nelerdir?

28-  değişken tanımlamak için hangi komut kullanılabilir?

Ayrıca 2. ve 3. modül sonundaki sorular.

Açık Kaynak İşletim Sistemi Sorular 2. dönem 2. Sınavı Çalışma Soruları Cevaplar

1-      man komutu ile yardım alınabilir.

2- ls – – yardım

3-      O anki kullanıcının ev dizinini gösterir.

4-      Pwd komutu ile

5-      cd ~

6-      Kullanıcının kabuk programı, sistemde $SHELL adlı değişkende saklanır.

7-      ls -l komutu, bulunan dizindeki dosya ve dizinleri ayrıntılı bilgileriyle listeler.

8-      Gizli dosya ve dizinler dahil tüm dosya ve dizinleri listelemek için -a seçeneği kullanılır.

9-      Linux’ta gizli dosyaların dosya adı önünde nokta (.) bulunur.

10-  a ile başlayan dosyalar listelenir.

11-  mkdir belgeler

12-  “pisi.pdf” adlı dosyayı belgeler dizini içerisine taşımak için

13-  copy komutu

14-  Dosya ya da dizin silme işlemini gerçekleştirir.

15-  “soz.txt” dosyasının içeriğini görüntülemek için kullanılır.

16-  “belge1” dosyasının içeriğini “yedek” isimli yeni bir dosyaya kopyalamak için

17-  df komutu

18-  Kullanıcı değiştirmek için kullanılır. Herhangi bir seçenek girilmediğinde sistem yöneticisi (root) girişi yapar.

19-  gzip -d deneme.txt.gz veya gunzip deneme.txt.gz

20-  “deneme.tar” adlı arşiv dosyasını açar.

21-  host komutu

22-  su veya su -, veya su admin

23-  ls komutunun bulunduğu konumu listeler.

24-  “deneme.txt” isimli dosyada ‘a’ ile başlayan satırları bulan komut

25-  “deneme.txt” adlı dosyadaki satırları sıralamak için sort deneme.txt komutu kullanılabilir

26-  Belgelerin yazıcıdan çıktı alınmasını sağlar

27-  # işaretinden sonra gelen ifadeler, açıklama satırı kabul edilir ve kabuk programı tarafından yorumlanmaz.

28-  değişken tanımlamak için ise declare komutu kullanılabilir.

Yazıyı alttan beğen yaparsanız ve g+1 (gmail hesabınız varsa) yaparsanız sevinirim.

Pardus sunum dosyaları

You may also like...

1 Response

  1. Rosette dedi ki:

    evangelos diyor ki:Mfckemmel bir komut olan mogrify kuotmu, bildiğim kadarıyla yalnızca bir durumda işe yaramıyor: eps formatından png formatına df6nfcştfcrfcrken e7f6zfcnfcrlfckle oynanamıyor. Bunu yine df6ngfcyle, convert kuotmunu kullarak yapmak ie7in:for f in ls *.eps; do convert -density 200 $f -flatten ${f%.*}.png; done

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.